Přihlášení


Registrace
Zapomenuté heslo
Partneři oPojištění.cz

 

AIG_2015

 

Kooperativa_2016

logo_PVZP

 

HDI_logo

hvp_jpg

Veřejné zakázky » Další zrušená veřejná zakázka na pojišťovacího makléře kvůli sporu o nízkou cenu

Další zrušená veřejná zakázka na pojišťovacího makléře kvůli sporu o nízkou cenu

4.8.2014, Veřejné zakázky, oPojištění.cz, ÚOHS

Další zrušená veřejná zakázka na pojišťovacího makléře kvůli sporu o nízkou cenu

Úřad pro hospodářskou soutěž zrušil veřejnou zakázku na pojišťovacího makléře pro pojištění odpovědnosti za škodu Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Při vyloučení společnosti – PAB – pojišťovací agentura Beata s. r. o. pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu nepostupovala TSK transparentně.

Technická správa komunikací hl.m.Prahy vyhlásila veřejnou zakázku na „Služby pojišťovacího makléře pro pojištění odpovědnosti za škodu“ v září 2013. Nabídku podalo 7 uchazečů a hodnotící komise při jejich posuzování jednomyslně rozhodla, že vyzve společnost PAB – pojišťovací agentura Beáta s.r.o. k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny (MNNC).

Společnost PAB nabídla cenu svých služeb na úrovni cca 6 760 Kč / rok, resp. ve výši 0,1% z ročního pojistného ve výši 6 760 tis Kč. TSK si v rámci posuzování, zda tato cena makléřských služeb je dostatečná k poskytování kvalitního servisu nechala zpracovat znalecký posudek, aby vyloučila jakýkoliv subjektivní pohled. Jeho závěrem bylo, že minimální roční odměna makléře při předpokládaném objemu škod a správy pojištění činí 207 000,- Kč, což představuje pouze mzdové náklady bez odpisů či jakéhokoliv zisku. V této souvislosti se můžeme pousmát nad tím, že znalec do svého výpočtu použil (dle statistik ČSÚ) průměrnou měsíční mzdu likvidátora ve výši 16.487,-Kč. (Pozn.: Pokud laskavý čtenář zná kvalitního makléřského likvidátora, ochotného pracovat v Praze za tuto mzdu, nechť se ozve redakci ) úspěšné doporučení bude odměněno).

Makléřská společnost PAB však neobdržela řádné zdůvodnění svého vyloučení ze soutěže a její protest byl zadavatelem zamítnut. Následně pak podala PAB stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Celý případ je poměrně komplikovaný zejména díky tomu, že zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku dosti zmatečným způsobem:

„Vybranému uchazeči dle zadávací dokumentace vzniká nárok na odměnu vůči zadavateli pouze v případech, kdy se zadavatel rozhodne neuzavřít prostřednictvím vybraného uchazeče pojistnou smlouvu resp. dodatek k pojistné smlouvě, pro jejíž zprostředkování poskytl vybraný uchazeč příslušnou odbornou činnost. Zda zadavatel na základě činnosti vybraného uchazeče uzavře či neuzavře s pojišťovnou pojistnou smlouvu, je dle názoru zadavatele rozhodnutím pouze zadavatele s tím, že zadavatel bere na vědomí skutečnost, že v případě neuzavření pojistné smlouvy bude povinen vybranému uchazeči uhradit odměnu za jeho služby ve výši ceny nabídnuté vybraným uchazečem v předmětném zadávacím řízení.“

TSK tedy fakticky hodnotila v tendru jednotlivé cenové nabídky makléřů dle výše odměny za přípravu nabídky (organizaci výběrového řízení). Tuto odměnu by uchazeč obdržel, pakliže by jej TSK pověřila provedením odborných prací pro VŘ na pojišťovnu a následně neuzavřela jeho prostřednictvím pojistnou smlouvu. Znalecký posudek, o který se opírá TSK je ovšem vystavěn na předpokladu, že smlouva naopak bude prostřednictvím makléře uzavřena (správa smlouvy, řešení škod). Odměna makléře formou provize přitom zřejmě není v zadávací dokumentaci vyloučena.

Úřad ve svém rozhodnutí zároveň zrušil vyhlášení vítěze zakázky, makléřské společnosti PLATINUM Consulting s.r.o. a uložil TSK úhradu nákladů řízení ve výši 30 000,-Kč. Vzhledem k tomu, že TSK na základě předběžného opatření Úřadu neuzavřela s vítězem smlouvu, nebyla udělena pokuta.

Popsaný případ zrušené veřejné zakázky na služby pojišťovacího makléře jasně potvrzuje, že mezi veřejnými zadavateli bohužel stále panuje značná právní nejistota ohledně způsobu odměňování pojišťovacích makléřů a hodnocení rozsahu jejich služeb. To vede k nejednoznačným či přímo nelogickým zadávacím podmínkám a kritériím hodnocení veřejných zakázek na makléře a následně pak i k podobným sporům.

Pojišťovacím makléřům i veřejným zadavatelům doporučujeme prostudovat celé rozhodnutí   Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Č. j.: ÚOHS-S52/2014/VZ-13878/2014/522/PLy

oPojištění.cz, ÚOHS

Zdroj: oPojištění.cz, ÚOHS

Facebook Twitter

Související články

24.02.2012Opět problém s veřejnými zakázkami- tentokrát šlo o pojištění studentů
12.01.2012Nepalová: Budu dělat vše pro zušlechtění oboru makléře
21.10.2011Město Zlín muselo zrušit veřejnou zakázku na pojištění
20.10.2011Makléři neváhají nabídnout v zadávacím řízení absurdní cenu
27.09.2011Zadavatel veřejné zakázky na pojištění studentů porušil zákon?
06.09.2011Aon uspěl s námitkami proti podmínkám veřejné zakázky
08.06.2011Makléři a veřejné zakázky: Otázka podjatosti pojišťovacího zprostředkovatele
01.06.2011Makléři a veřejné zakázky: vhodný typ smlouvy

Komentáře

adresář
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.