Téma » Únor měsíc pojištění » Zimní mrazy dokáží napáchat na majetku velké škody

Zimní mrazy dokáží napáchat na majetku velké škody

12.2.2014, Únor měsíc pojištění, Česká asociace pojišťoven

Zimní mrazy dokáží napáchat na majetku velké škody

Vlivy zimy, mrazu a sněhu páchají v Česku každoročně škody v řádu stamilionů korun. Loni dle údajů České asociace pojišťoven (ČAP) vystavila zima „účet“ za 148 milionů korun. Tato astronomická částka však nebyla v novodobé historii ČR nejvyšší. V roce 2010 vlivem zimních živlů vyplatily pojišťovny v rámci 51 tisíců pojistných událostí na pojistném plnění více než 1 miliardu.

I přes to, že je letošní zima zatím mírná, může do příchodu jara nejednoho z nás potrápit námraza či těžký sníh na střechách nebo zamrzlé potrubí. Následkem rozmarů zimy hlásí poškození klienti každoročně svým pojišťovnám v průměru 20 tis. pojistných událostí v celkovém objemu 437 mil. Kč. V průměru na každou vyplatily pojišťovny 21 tis. Kč. V průzkumu veřejnosti, který realizovala ČAP, potvrdila obavu z mrazu a sněhové nadílky téměř třetina dotázaných. „Mrazu a nadměrné sněhové nadílky se obává o tři procenta více Čechů než povodní. 12 % populace má již osobní zkušenost se zimními škodami,“ uvádí vedoucí oddělení komunikace a vzdělávání Marcela Kotyrová a doplňuje: „Není asi překvapením, že se v případě zimních živlů obáváme více o svoje chaty a chalupy, nad kterými nemáme v průběhu pracovního týdne kontrolu, než o objekty určené k trvalému obývání.“

Pokud mrazy uhodí, nezáleží na tom, jestli bydlíme na horách nebo v nížinách. Těžko se jim vyhneme. Můžeme však mít sjednané takové pojištění, které nám případné škody kompenzuje. Je jen potřeba mít o těchto pojistitelných rizicích dostatečné informace. „Test pojistné gramotnosti ukázal, že o problematice rizik, které zima přináší, je relativně dobře informováno pouze 29 % respondentů,“ pokračuje Marcela Kotyrová.

Jak se proti zimním rizikům pojistit?

Tíha sněhu nebo námrazy nejčastěji ohrožuje střechy domů a jejich součásti (konstrukce, krytiny, okapy), zastřešení garáží a ostatních přilehlých budov. Sjednat jej můžete v rámci pojištění nemovitosti. Z rizika tíhy sněhu jsou hrazeny i škody, které s poškozením přímo souvisí, například když tání sněhu způsobí škody na fasádě nebo izolaci. Pokud se při poničení střechy voda dostane dále a poničí vybavení interiéru (nábytek, koberce), je tato škoda kryta jen v případě, je-li na riziko tíhy sněhu pojištěna i vaše domácnosti. Pozor! V případech, kdy při tání sněhové pokrývky do domu zateklo, ale střecha není poškozena, nelze tuto škodu hradit z pojištění rizika tíhy sněhu. Takovou událost kryje pouze riziko zatečení atmosférických srážek.

Pojištění škod způsobených mrazem kryje škody na zničených topných systémech v důsledku mrazu, dále na rozvodech vody, stoupačkách, ale také související škody způsobené vodou vytékající z popraskaného potrubí. Máte-li riziko mrazu pojištěno v pojištění nemovitosti, je kryta oprava nebo náhrada poškozených předmětů a s tím související škody na objektu, například vlhkost vnitřní omítky. Pro krytí škod na vybavení domácnosti je nutné, aby byla na riziko pojištěna i domácnost.

Pojištění proti pádu laviny je zajímavé zejména pro majitele objektů ve vyšších nadmořských výškách. Kryje obvykle škody způsobené přírodní lavinou, nikoli „lavinou“ sněhu padající ze střechy domu. Škody vzniklé důsledkem pádu těžkého sněhu, padajících námraz nebo velkých rampouchů ze střech mohou být kryty z pojištění odpovědnosti majitele objektu, ze kterého sníh nebo led padá.

Na tíhu sněhu pamatujte i při pojištění zahradní architektury. Můžete si tak chránit zastřešení bazénů, altánů a jiných zahradních objektů, pokud nejsou tyto přídavné budovy součástí pojištění nemovitosti.

„Pojišťovny nabízí zpravidla dvě až tři úrovně pojistné ochrany a ne každé z uvedených rizik bývá standardně zahrnuto v základním pojištění. Často patří až do rozšířeného programu. Některé pojišťovny však samostatně připojistí tato rizika již k základnímu typu pojištění,“ informuje Marcela Kotyrová. Při sjednávání pojištění je však třeba věnovat pozornost pojistným podmínkám a případně se informovat na požadovaný způsob prevence škody vyžadovaný pojišťovnou (například temperování radiátorů v neobývaných objektech apod.). V případě, že máte zájem o informace k připojištění nebo dalším aspektům pojistné smlouvy, doporučujeme sjednat pojištění na pobočce nebo u obchodního zástupce, kde existuje možnost položit jakýkoli dotaz a vše si nechat podrobně vysvětlit.

Praktické rady jak škodám předejít nebo je minimalizovat

 • Před příchodem zimy zavřete a utěsněte okna u sklepů.
 • Zabezpečte vodoměr dostatečnou tepelnou izolací. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, mimo pojištěný objekt, opatřete jej tepelnou izolací a dobře zavřete šachtu. Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout.
 • U rekreačních nebo neobývaných objektů doporučujeme zkontrolovat, je-li z vodovodního potrubí vypuštěná voda.
 • Pokud je u neobývaných a rekreačních objektů funkční topení, nastavte jej na temperování.
 • Vyčistěte před zimou okapy od spadaného listí. Z neprůchodných okapů voda neodteče, a okapy tak snadno popraskají mrazem.
 • Těžká sněhová pokrývka může snadno rozlámat i větší stromy na vaší zahradě, proto se vyplatí při vydatné sněhové nadílce z nich sníh odstranit.
 • I v případě, že je vaše venkovní dlažba mrazuvzdorná, můžete jejímu případnému popraskání předejít odklízením sněhu i ledu.
 • Pokud došlo k zamrznutí potrubí, je nutné postupovat pozvolna a rozmrazovat jej teplým vzduchem, nikdy ne otevřeným ohněm.

Jak postupovat, pokud už škoda nastala?

 • Nejprve celou škodu dobře zdokumentujte, včetně výše sněhové pokrývky nebo výšky námrazy, která škodu způsobila. Pak se pokuste minimalizovat vznik dalších škod.
 • V případě, že došlo k větší škodě na střeše a krovu, nechte zkontrolovat statiku objektu, případně rozvody elektrické energie.
 • Pořiďte seznam zničených a poškozených věcí. Do příchodu likvidátora se jich nezbavujte.
 • Nahlaste škodní událost své pojišťovně. Je možné hlásit telefonicky na zákaznické lince, online na internetu nebo osobně na pobočce.
 • Pro nahlášení pojistné události potřebujete znát:

         - Číslo pojistné smlouvy / případně údaje o pojistníkovi

         - Telefonický kontakt na vás

         - Informace o tom jak a kdy škoda nastala, kdo poškození zjistil a co bylo poškozeno

         - Seznam poškozených věcí (případně doklady o jejich pořízení, faktury apod.)

Česká asociace pojišťoven

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Facebook Twitter

Související články

06.02.2014Únorová kampaň ČAP se letos zaměřuje na pojištění proti živlům
08.01.2014Tradiční únorová kampaň ČAP se zaměří na přírodní živly
03.06.2013ČAP radí klientům poškozeným nepřízní povodní a záplav
25.09.2012ČAP: Statistiky pojistných událostí, které v létě napáchaly živly

Komentáře

PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.