Téma » SVIPO II nově v oblasti pojištění osob

SVIPO II nově v oblasti pojištění osob

7.4.2016, Téma

SVIPO II nově v oblasti pojištění osob

Česká asociace pojišťoven připravuje ve spolupráci s pojišťovnami provoz Systému výměny informací o podezřelých okolnostech v oblasti pojištění osob (SVIPO II). Nový nástroj má významně zvýšit efektivitu pojišťoven při odhalování pojistných podvodů a především při prevenci jejich vzniku. 

Hlavní východiska projektu

Ideový návrh SVIPO II jako specifického nástroje ČAP na podporu odhalování pojistného podvodu členskými pojišťovnami v oblasti pojištění osob vznikl na počátku roku 2013. Impulzem byly zkušenosti z provozu SVIPO I a nutnost reakce na zjištění pojišťoven, které se týkalo zvyšující se aktivity v oblasti pojistných podvodů v pojištění osob. Ukázala se potřeba dále zefektivnit stávající komunikaci mezi specialisty na odhalování pojistných podvodů jednotlivých členských pojišťoven. V průběhu přípravy se pak současně ukázala i nutnost umožnit pojišťovnám využít sdílených dat pro prevenci při vzniku pojištění. Pojišťovny jsou totiž dosud při prověřování historie subjektů (osob) odkázány na informace z vlastních dat, případně na spolupráci mezi svými specialisty a kolegy z ostatních pojišťoven. Takový postup je však časově
náročný a umožňuje prověření pouze omezeného počtu podezřelých případů.

Stejně jako v projektu SVIPO I byly pojišťovny nuceny vydat se cestou indikace jasně definovaných zájmových jevů ze strany systému SVIPO II, a to bez možnosti přímého přístupu pojišťoven do centrální databáze. Vzhledem k tomu, že jednotlivé pojišťovny jsou v různé míře vybaveny vlastními interními softwarovými nástroji pro detekci pojistných podvodů, je v oblasti detekce
pojistných podvodů mj. předpokládáno využití podnětů ze SVIPO II právě v rámci interních softwarových nástrojů pojišťoven.

Princip fungování SVIPO II

Funkcionalita SVIPO II je založena na zpracování dat o pojistných smlouvách a škodních událostech, které jsou bezodkladně po vzniku pojistné smlouvy nebo škodní události zasílány do systému SVIPO II. Zde dochází k jejich vzájemnému automatickému porovnání a identifikaci zájmových jevů prostřednictvím několika sad definovaných pravidel (interakcí). Jejich cílem je odhalit riziková jednání.
Typickým příkladem zájmových jevů je např. existence paralelních pojištění nebo vícenásobné uplatnění stejného typu nároků. Výsledkem popsané indikace bude předání podnětu, který obsahuje identifikaci typu interakce a informace o interagujících pojistných smlouvách nebo škodních událostech, příslušným pojišťovnám.


Vzhledem k senzitivitě na časovou prodlevu budou všechny informace předávány v on-line prostředí za využití webových služeb, tj. řešení umožní v oblasti prevence ověřovat klienty v době jejich přítomnosti na obchodním místě a v oblasti detekce bezprostředně po oznámení škodní události nebo opakovaně při zpřesnění informací k této škodní události.

Průběh realizace projektu

V průběhu roku 2013 se připravovalo zadání projektu (business analýza). V jejím průběhu došlo k rozšíření i o oblast prevence. V roce 2014 na business analýzu
navázala I. fáze analýzy dostupnosti dat, kdy společně s pojišťovnami byly ověřovány možnosti dostupnosti dat pro detekci zájmových jevů a došlo k vymezení hrubé struktury dat potřebných pro detekci. Souběžně byly spuštěny i práce na právní analýze realizovatelnosti projektu, tj. možnosti vyměňovat si data mezi pojišťovnami v plánovaném rozsahu. Z výsledků právní analýzy a z I. fáze analýzy kvality dat byl na přelomu roku 2014/2015 sestaven startovní set zájmových jevů respektive interakcí. Následně byl tento set ověřen na vzorcích dat pojišťoven (cca ½ roční produkce pojišťoven). Navazovalo vypsání výběrového řízení na dodavatele a na základě jeho výsledku byla uzavřena smlouva na dodávku systému SVIPO II. Na počátku roku 2016 bylo pojišťovnám předáno zafixované rozhraní pro výměnu dat a na všech zúčastněných stranách byl spuštěn vývoj aplikací, tak aby ve 2. polovině
roku 2016 mohlo docházet k postupnému zapojování jednotlivých pojišťoven do pilotního provozu. Plnohodnotný provoz je očekáván od roku 2017.

Přínosy SVIPO II


Hlavním přínosem SVIPO II je možnost pojišťoven si v reálném čase, s malými časovými prodlevami, vyměňovat informace o uzavřených pojistných smlouvách
a evidovaných škodách, a tím předcházet vzniku pojistných podvodů. Ukazuje se totiž, že časové hledisko je v oblasti boje proti pojistnému podvodu klíčovou veličinou, a přínosy projektu jsou tak očekávány především v rovině prevenční.
V rovině detekční je to pak v ideálním případě o zamezení výplaty podvodně uplatněného nároku na pojistné plnění, případně v relativně krátkém čase po výplatě zahájení procesu zpětného vymáhání. 

Zdroj: Pojistný obzor

Facebook Twitter

Související články

21.03.2016Nová čísla Pojistného obzoru jsou nyní přístupná zdarma

Komentáře

adresář
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.