Téma » Novela zákona 38 prošla v Poslanecké sněmovně prvním čtením a rozpravou

Novela zákona 38 prošla v Poslanecké sněmovně prvním čtením a rozpravou

9.4.2015, Téma, oPojištění.cz

Novela zákona 38 prošla v Poslanecké sněmovně prvním čtením a rozpravou

8. dubna pokračovalo 26. zasedání Poslanecké sněmovny. V něm konečně přišla na řadu novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Jednání proběhlo celkem svižně a jediné co se zatím řešilo, byla délka lhůty na projednání ve výborech Poslanecké sněmovny.

Přestože byl spis 415 obsahující novelu zákona 38/2004 Sb., na programu vlády již v březnu, k prvnímu čtení se dostal až na zasedání 8. dubna. Jako první vystoupil místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš, navrhovatel zákona. Ten představil poslancům důvody vzniku novely a projevil zájem o zkrácení lhůty na projednání návrhu ve výborech v Poslanecké sněmovně o 30 dnů. Tedy z původních 60 dnů na 30.

Cílem návrhu je reagovat na závažné a dlouhodobé tuzemské problémy v oblasti sjednávání soukromého pojištění,“ uvedl zákon ministr financí, „nová právní úprava posiluje práva spotřebitele, zvyšuje profesní nároky na osoby sjednávající pojištění, vytváří podmínky pro efektivnější dohled a v neposlední řadě též sbližuje principy regulace s ostatními sektory finančního trhu. Návrh byl připraven v návaznosti na několikaleté konzultace, které Ministerstvo financí vedlo s adresáty této nové právní úpravy, tedy s profesními asociacemi pojišťoven a zprostředkovatelů, sdruženími spotřebitelů a Českou národní bankou. Návrh byl již také v minulosti projednáván zde na půdě sněmovny. Tehdejší legislativní proces však byl zastaven jejím rozpuštěním v roce 2013. Aktuálně předkládaný návrh představuje z mého pohledu kompromisní řešení, které respektuje a vyvažuje různorodé zájmy jednotlivých dotčených stran,“ dodal a požádal o zkrácení doby ve výborech na 30 dnů.

Po ministru Babišovi vystoupil poslanec Jiří Dolejš (KSČM), který oponoval požadavku na zkrácení projednávací lhůty a v souvislosti s upozorněním na její rozsáhlost (232 stran), navrhl naopak prodloužení doby o dalších 30 dní.

"návrh je zarámován zájmem spotřebitele, který nám všem je asi svatý"

V tomto segmentu měla fungovat jistá samoregulace a řekněme si rovnou, že nefungovala. V tomto segmentu měl sehrát aktivní roli regulátor, tedy Ministerstvo financí, a měla být splněna i role dohledového orgánu, tedy České národní banky. A můj názor, že ne vždycky tomu tak bylo, tak trošku dokládá i názor vyjádření profesní komorou, tedy komorou zprostředkovatelů, kteří mají pocit, že ti, kteří se tomu věnovali, ne vždycky přesně vědí, jak takové pojišťování a pojistné smlouvy vypadají a jak to probíhá. Pravdou je, že samozřejmě i tento návrh je zarámován zájmem spotřebitele, který nám všem je asi svatý". Uvedl ve svém proslovu Jiří Dolejš.

Ani Zbyněk Stanjura (ODS) nepodpořil zkrácení lhůty a rovněž se vyslovil spíše pro prodloužení, čímž podpořil tvrzení Jiřího Dolejše. Také se pozastavil nad zbytečnou složitostí celého dokumentu a pronesl několik obav týkajících se až přílišné ochrany klienta, ze kterého, podle jeho názoru, dělá novela nesvéprávného člověka. Jako příklad uvedl § 21e odst. 2 ve kterém klient podepisuje prohlášení: „Žádám o pojistný produkt z vlastního podnětu bez jakéhokoliv ovlivňování ze strany pojišťovacího zprostředkovatele nebo pojistitele." Stanjura to komentuje slovy: „Dovedete si představit někoho, kdo vám nabízí produkt a on vám nic neřekne? A vy to ještě stvrdíte svým podpisem, že vám ten zprostředkovatel vůbec nic neřekl? Tak to asi spolu mlčeli. Nemá to žádnou logiku“. Vysvětluje na příkladu svůj postoj.

Prodloužení projednávací lhůty podpořil i Ladislav Šincl (ČSSD), který byl do rozpravy přihlášen jako poslední. Následně pak místopředseda PSP Vojtěch Filip převzal slovo a uvedl, že „Nepadl ani návrh na zkrácení lhůty k projednání, jen ho avizoval ve svém úvodním slově pan ministr financí, čili to není návrh, o kterém lze hlasovat. Lze pouze hlasovat o prodloužení lhůty o 30 dnů, který předložil v rozpravě pan poslanec Stanjura. Ale já se ptám, jak s tím naložíme, protože pan poslanec Stanjura pravděpodobně nemá souhlas předkladatele na 30 dnů, ale bez souhlasu může 20 dnů podle zákona o jednacím řádu.

Hlasování pak odeslalo novelu dále do rozpočtového výboru a následně se zamítlo i prodloužení o 20 dnů. Lhůta tedy zůstala na 60 ti dnech. Máte-li zájem přečíst si kompletní zápis. Naleznete jej zde.

 

Autor: Viktor Kořínek

 

Zdroj: oPojištění.cz

Facebook Twitter

Související články

30.06.2014Novela zákona „38“ opět ve světle ramp. Připomínky odborníků nevyslyšeny
26.05.2014Novela zákona 38 má být vládě předložena do 31. července
20.03.2014Novela zákona 38 přijde na pořad jednání vlády v květnu
17.03.2014Ministerstvo financí: aktuální evropská legislativa a zákon 38
09.05.2013Zákon 38 o zprostředkovatelích poslanci místo projednávání odložili
15.02.2013Téma: Velká novela zákona 38/2004 Sb

Komentáře

adresář
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.