Škody » Postavit Průmyslový palác, či ne? I to ovlivní pojistné plnění!

Postavit Průmyslový palác, či ne? I to ovlivní pojistné plnění!

21.10.2008, Škody, Dagmar Šístková

Postavit Průmyslový palác, či ne? I to ovlivní pojistné plnění!

Incheba pojistila celý areál Průmyslového paláce na 2,5 miliardy korun. Na dotaz, jak je možné, že Průmyslový palác patří Magistrátu a pojišťuje ho nájemce, vysvětlil Tomáš Kratochvíl z firmy Claims adjusters s.r.o.: „Z pohledu pojistné smlouvy a zákona o pojistné smlouvě je zcela v pořádku, pokud věc je ve vlastnictví Magistrátu a je pojištěna pojistnou smlouvou Incheby. Z hlediska názvosloví je pojistníkem Incheba a pojištěným Magistrát (tedy vlastník budovy).“

Ale kdo tedy potom „odejde“ s penězi z pojistného plnění? Co když Incheba sebere peníze, odejde a areál zůstane dál v rozvalinách?

Odpovědi na tyto otázky jsou už poněkud složitější.

„Co se týká inkasa pojistného plnění, obecně platí, že by pojistné plnění měl inkasovat vlastník pojištěné věci, tj. pojištěný. Pojistník by mohl inkasovat pojistné plnění pouze tehdy, pokud mu dá pojištěný k tomu souhlas. Současně by měla být splněna povinnost pojistníka seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy. V pojistné smlouvě mohou být i další podmínky (například prokázání toho, že pojistník vynaloží finanční prostředky na opravu škody),“ vysvětlil Kratochvíl. 

Levé křídlo pražského Průmyslového paláce zničil požár 23. října. Požárníci odhadli škodu až na 1 miliardu korun. „Nemyslím si ale, že škoda bude tak velká,“ upřesnil Tomáš Kratochvíl.

Dva režimy výplaty pojistného plnění

Pravděpodobně bude v pojistné smlouvě zabudován institut dvou režimů výplaty pojistného plnění.

První režim bude platit tehdy, pokud bude klient budovu opravovat a potom by mohla za určitých okolností být vyplacena nová hodnota budovy. Většinou je lhůta na opravu v pojistných smlouvách omezena třemi lety.

A pak je tu druhý režim, uvedl Kratochvíl. Ten bude platit tehdy, pokud klient budovu opravovat nebude a potom by pojišťovna mohla vyplatit pojistné plnění do výše časové ceny budovy.

Z hlediska pojistného plnění je tedy to, zda bude Průmyslový palác opravován, velmi důležité. „Předpokládám, že bude také velmi bedlivě zkoumáno, zda nedošlo k podpojištění, což by mohlo velmi výrazně ovlivnit celkovou výši plnění,“ shrnul Tomáš Kratochvíl.

Co mohou dostat vystavovatelé

Vystavovatelé, kteří se zúčastnili veletrhu Pragodent, mají naději, že se jim nějaké peníze vrátí zpět. Podmínkou je, že Incheba měla uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu. Pokud se ukáže, že Incheba zodpovídá za požár levého křídla Průmyslového paláce, bylo by možné vystavovatelům z této pojistky vzniklé škody uhradit.

„Bude nutné čekat, až případ požáru Průmyslového paláce vyšetří policie a všechny další orgány. Z podobných případů vím, že vyšetřování škody obvykle trvá půl až tři čtvrtě roku. Může to být ale i rok,“ konstatoval Tomáš Kratochvíl. Dodal, že půl roku je optimistický odhad.

Povinností Incheby nebylo pojistit vystavovatele. Ti měli možnost pojistit se sami - pro tento případ nabízejí pojišťovny různé produkty včetně zrušení akce (výstavy), což je přesně tento případ.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Facebook Twitter

Související články

02.06.2010Dostavba Průmyslového paláce po požáru se (snad) blíží
01.12.2009TÉMA: Požár v Průmyslovém paláci
23.10.2008Přímo od zdroje: vyjádření likvidátora pojistné události
23.10.2008Pojišťovny vyplatí zálohu na obnovu Průmyslového paláce
22.10.2008Problém: Průmyslový palác byl zřejmě podpojištěn
21.10.2008Postavit Průmyslový palác, či ne? I to ovlivní pojistné plnění!
20.10.2008Oheň v Průmyslovém paláci vznikl ve stánku na Pragodentu
17.10.2008Škoda na Výstavišti až za miliardu
17.10.2008FOTO: Peklo v Průmyslovém paláci

Komentáře

Velmi zajímavé (Karel Ježek, 21.10.2008, 10:56)
Tak tohle ještě nikdo nenapsal a přitom je to unikátní! Dík!
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.