Pojistné produkty » Životní pojištění » ČP představuje životní pojištění s názvem "Můj život"

ČP představuje životní pojištění s názvem "Můj život"

30.6.2014, Životní pojištění, Česká pojišťovna

ČP představuje životní pojištění s názvem "Můj život"

Životní pojištění bývá často považováno za komplikovaný produkt. Česká pojišťovna proto nyní přichází s investičním pojištěním „Můj život“, které chce tuto zažitou představu změnit. Koncept novinky sleduje skutečné potřeby lidí, reaguje na ně a výsledkem je maximálně individualizované pojištění odpovídající životní situaci konkrétního klienta. Vedle krytí nových – na trhu dosud neošetřených – pojistných nebezpečí přináší nové pojištění možnost nastavení automatického snížení pojistné částky či dokonce odpojištění rizik v průběhu trvání smlouvy. Další novinkou je systém tzv. dvourychlostních diagnóz. Samozřejmostí je i široké spektrum asistenčních služeb, které umí nabídnout konzultaci prostřednictvím druhého lékařského názoru či příspěvek na lázeňskou péči.

Nový produkt je koncipován s cílem klientům maximálně usnadnit pochopení životního pojištění jako užitečného finančního nástroje a zároveň jim poskytnout velkorysý výběr možností a podob jednotlivých pojištění. „Můj život“ zcela opouští tzv. „prodej rizik přes balíčky“ a nově nabízí pojištění formou zjišťování reálných potřeb klientů.

„Životní pojištění neprodáváme, ale od samého počátku si s klientem povídáme o situacích, které skutečně mohou v jeho životě nastat. Sázíme na jednoduchost a přirozenost. Výsledkem je tzv. plán života bez starostí,“ vysvětluje Radek Peřina, ředitel Útvaru životního pojištění České pojišťovny. Životní pojištění „Můj život“ pak v rámci tohoto plánu přináší personalizované řešení pro krátkodobé (nemoc či úraz) a dlouhodobé fatální dopady (invalidita), pro případ akumulace peněžních prostředků na stáří i pro případ úmrtí. Novinka také myslí na pojištění dětí a pro všechny pak nabízí rozsáhlé asistenční služby.

Výběry a kombinace

Novinka v nabídce životního pojištění České pojišťovny pracuje s celou řadou nástrojů, které může klient libovolně využít a také je vzájemně kombinovat. Příkladem mohou být tzv. karenční doby v rámci pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Klient si může zvolit, od kterého dne mu bude vyplacena pojistná částka: od 15., 29. nebo 57. dne. Ze tří možností lze vybírat také v případě pojištění doby nezbytného léčení úrazu. K výplatě pojistné částky dochází buď při léčení od 8, nebo 30 dní, třetí varianta pak počítá s výplatou na základě maximální délky léčby určité diagnózy. „V obou případech přitom může mít každá zvolená lhůta na smlouvě o pojištění svůj individuální konec či automatické snížení pojistné částky. Tuto možnost de facto nabízíme napříč téměř všemi oblastmi nového životního pojištění,“ upřesňuje Radek Peřina.

Pozornost věnovaná závažným onemocněním a poraněním 

Zvláštní péče byla při konstrukci produktu věnována oblasti závažných onemocnění. K dispozici je tzv. dvourychlostní diagnóza, kde se klient na základě své preference sám rozhodne, ve které fázi vybraných závažných onemocnění bude chtít získat pojistné plnění – zda si přeje vyplatit pojistné plnění již v „lehčím stádiu nemoci“, či si vyžádá prostředky až při těžším průběhu nemoci. Pojištění zohledňuje především ty choroby, které statisticky postihují českou populaci nejčastěji. Na výběr je ze základních 14ti závažných diagnóz, rozšířená verze potom řeší celkem 39 onemocnění. „Například u cévní mozkové příhody je v základní variantě jedním z kritérií hospitalizace po dobu 15-90 dní, v případě méně závažného průběhu získává pojištěný nárok na plnění již po sedmi dnech hospitalizace,“ přibližuje MUDr. David Štěpek, lékař-expert, který se podílel na přípravě pojištění Můj život.

Na českém trhu aktuálně nemá obdoby pojištění pro případ závažných poranění. Česká pojišťovna jako jediná v ČR poskytne jednorázové pojistné plnění v případě, že klient utrpí závažný úraz. Toto pojištění se přitom vztahuje jak na vyjmenované zlomeniny, amputace či poranění nervové soustavy a vnitřních orgánů, tak také na popáleniny či omrzliny. I tato nebezpečí lze krýt v rámci závažných a méně závažných variant. K výplatě pojistného plnění dochází ihned po stanovení diagnózy lékařem a klientům tak pojištění usnadňuje léčbu a napomáhá předcházet trvalým následkům.

Uznání invalidity bez průtahů 

V rámci pojištění pro případ invalidity Česká pojišťovna nepřezkoumává zdravotní stav klienta, ale automaticky uznává přiznání daného stupně invalidity státem, a to ve všech třech úrovních. Klienti tak nejsou podrobováni žádným dodatečným prohlídkám. Pojistit se přitom mohou u všech stupňů invalidity jak na výplatu pojistného plnění buď na bázi renty (pro 1., 2. nebo 3. stupeň), nebo pojistnou částkou (pro 2. a 3. stupeň). Díky možným kombinacím sjednání pojištění pro případ invalidity ve více variantách disponuje Česká pojišťovna nejširší nabídkou pokrytí nebezpečí spojených s invaliditou v důsledku nemoci nebo úrazu, která je klientům v ČR k dispozici. Navíc se v případě výplaty formou renty nebezpečí invalidity po pojistné události „neodpojišťuje“.

Asistence s přesahem do lázeňství

Samozřejmost dnes představují u životního pojištění také asistenční služby. Jejich rozsah však Česká pojišťovna výrazně rozšířila. K dispozici jsou tři oblasti asistence, které na sebe navazují a z nichž si může klient vybírat. Jde o poradenství (např. zdravotní služby na telefonu, druhý lékařský názor při diagnóze závažného onemocnění), služby (např. objednání k lékaři, doprava z/do nemocnice, lehká sádra) a rekonvalescenci. Právě v oblasti následné zdravotní péče přináší pojištění „Můj život“ zvlášť cennou službu – u závažných onemocnění získává klient příspěvek na rehabilitaci a pobyt v lázních (vč. garance lůžka), psychologické/psychiatrické konzultace či péči plastického chirurga. K dispozici může mít rovněž druhý lékařský názor.

Asistenční služby jsou dostupné ve speciální variantě také pro děti. Ta nabízí například následnou péči v podobě pobytů v rehabilitačních a lázeňských zařízeních a mnoho dalšího.

Základní parametry pojištění "Můj život" 

  • Minimální měsíční pojistné 500 Kč
  • Minimální životní složka: 250 Kč obsahuje pojištění pro případ smrti, dožití, závažného onemocnění, invalidity a složku investic (pojištění však samozřejmě lze nastavit i bez investiční složky)
  • Počet pojištěných osob: celkem až 10 (z toho až 9 dětí)
  • Vstupní věk: minimálně 18, maximálně pak 96 let
  • Pojistná doba: minimálně 3 roky, maximálně pak 84 let
  • Frekvence placení: měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně
  • Svázanost pojistných nebezpečí: žádná není (podmínkou pro sjednání jednoho nebezpečí není sjednání jiného)

„Můj život“ ve zkratce 

 - Unikátní komunikace s klientem

Klientům je pojištění srozumitelné a na první pohled vidí, k čemu jim slouží. Díky jednoduchým symbolům používaným při sjednání pojištění se snadno zorientují a danou problematiku pochopí. A to nejen při uzavírání pojistné smlouvy, ale také následně kdykoli se ke své smlouvě budou vracet.

 - Flexibilita a komplexnost produktu

Pojištění je možné nastavit přesně tak, aby kopírovalo celý život pojištěného. Ten tedy nebude nikdy platit něco, co ve skutečnosti nepotřebuje, ale svoje peníze využije efektivně.

- Nejširší pojištění pro případ invalidity na českém trhu

ČP nabízí nejširší kombinaci pojištění pro všechny tři stupně invalidity a formu výplaty rentou či jednorázovou částkou. Výplata z pojištění je pevně vázána na státní specifikaci stupňů invalidity. To znamená, že pokud stát uzná invaliditu jakéhokoli stupně, ČP vyplácí pojistné plnění. Týká se to nejen úrazů, ale i nemocí.

- Kvalitní pojištění závažných onemocnění

Diagnózy jsou popsány srozumitelně, klient tak jasně ví, kdy dostane vyplaceny peníze. Výluky se u těchto onemocnění zredukovaly pouze na přímou souvislost s užíváním drog a alkoholu. Výběr nemocí byl přitom stanoven na základě statistické relevance a pojištění tedy pokrývá ta onemocnění, s nimiž se Češi setkávají nejčastěji.

- Slevy a věrnostní bonus

Pojištění pracuje se systémem věrnostních slev a odměn. Česká pojišťovna poskytuje až 20% slevu na vybraná rizika a při dožití smlouvy pak klient může získat věrnostní bonus.

Česká pojišťovna

Zdroj: Česká pojišťovna

Facebook Twitter

Související články

17.06.2014Úrazy nejčastěji ohrožují děti ve věku od dvanácti do čtrnácti let
30.01.2014Klienti České pojišťovny ušetřili na daních téměř půl miliardy
30.01.2013Klienti ČP díky životnímu pojištění ušetřili za rok 2012 na daních více než 500 milionů korun
10.01.2013Česká pojišťovna nabízí životní pojištění s programem „LADY“

Komentáře

PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.