Pojistné produkty » Pro občany » Očima produktového specialisty: Pojištění schopnosti splácet

Očima produktového specialisty: Pojištění schopnosti splácet

12.1.2015, Pro občany, Zdeněk Janata

Očima produktového specialisty: Pojištění schopnosti splácet

V dnešním krátkém článku si představíme další produkt z oblasti pojištění finančních rizik a to pojištění schopnosti splácet. Jedná se již o 4. díl seriálu psaného produktovým specialistou, Zdeňkem Janatou.

Obecně lze konstatovat, že pojištění schopnosti splácet je určeno těm, kteří si vzali nějaký typ úvěru a hledají cestu, jak si zabezpečit splácení tohoto úvěru i v době své dlouhodobé pracovní indispozice, a to ať z důvodů ztráty zaměstnání nebo ze zdravotních důvodů.

Pokud se vrátíme k našemu vymezení pojištění finančních rizik, jakožto pojištění schopnosti dostát závazkům ze smluvního vztahu, pak v případě pojištění schopnosti splácet se jedná o pojištění schopnosti dostát závazkům z různých typů úvěrových smluv.  Konkrétně se jedná o krytí rizika, kdy dlužník – fyzická osoba – nebude schopna dostát svému závazku, tj. nebude moci uhradit příslušnou splátku, resp. příslušné splátky.

Rozsah pojištění

Pojištěním schopnosti splácet lze standardně krýt závazky z následujících smluv:

z leasingové smlouvy, ze smlouvy o splátkovém prodeji, ze smlouvy o spotřebitelském úvěru, ze smlouvy o hypotéčním úvěru, ze smlouvy o stavebním spoření, resp. ze smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, ze smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru spojeného s kreditní kartou, ze smlouvy o osobní bankovní půjčce.

Ze všech možných rizik, která mohou vést k nebezpečí neschopnosti splácet své závazky, jsou standardně tímto pojištěním kryta následující rizika, respektive jejich kombinace:                                              

Varianta 1

  • pojištění proti riziku smrti
  • pojištění vzniku trvalých následků úrazu s rozsahem alespoň 50% poškození

Varianta 2

  • pojištění smrti
  • pojištění vzniku trvalých následků úrazu v rozsahu pojištění dle Variantz 1)
  • pojištění proti riziku dlouhodobé pracovní neschopnosti

Varianta 3

  • pojištění smrti a trvalých následků úrazu v rozsahu pojištění dle Varianty 1)
  • pojištění proti riziku dlouhodobé pracovní neschopnosti
  • pojištění proti riziku ztráty zaměstnání
Pojistitelé a prodej pojištění

Na českém trhu je v současné době jediná pojišťovna, která se specializuje na tuto oblast –  BNP Paribas Cardif pojišťovna, která patří do stejnojmenné francouzské finanční skupiny. Avšak i většina ostatních pojišťoven toto pojištění v takové či onaké formě nabízí. Logicky je pojištění schopnosti splácet v největší míře nabízeno pojišťovnami, které jsou součástí finančních skupin, jejichž mateřské banky, jsou přítomné na českém trhu. Tedy především – ČSOB pojišťovna ze skupiny KBC , Komerční pojišťovna ze skupiny Societé Generale a UNIQA pojišťovna ze skupiny Raiffeisen.

Hlavní distribuční kanál

Vzhledem k blízké vazbě tohoto pojištění na poskytovatele půjček či úvěrových produktů je jasné, že drtivá část prodeje probíhá právě skrze banky, stavební spořitelny, leasingové či splátkové společnosti. Vlastní obchodní sítě či makléřské společnosti naopak nejsou pojišťovnami v tomto případě téměř využívány.

Postavení na trhu

Základní přehled o rozdělní trhu v tomto segmentu přináší níže uvedená tabulka. Tento přehled mimo jiné dokládá náš názor o propojení a spolupráci mezi pojistiteli a bankami ze stejné finanční skupiny. Dokonce i Česká spořitelna si zachovala vazbu na svoji bývalou pojišťovnu, i když ta patří již roky do skupiny VIG. Stejně tak níže uvedený přehled dokumentuje relativně výsadní postavení Cardif Pojišťovny v této oblasti pojistného trhu, která je obchodním partnerem pro čtvrtou největší banku.

5 největších bank, spolupracující  pojišťovny  a jejich finanční skupiny v oblasti pojištění schopnosti splácet na českém trhu

Banka

ČSOB

Česká spořitelna

Komerční banka

UNICREDIT

Raiffeisen banka

Finanční skupina

KBC

ERSTE Group

Societé Generale

UNICREDIT

Raiffeisen

Pojišťovna

ĆSOB Pojišťovna

Pojišťovna České spořitelny

Komerční pojišťovna

BNP Paribas Cardiff

UNIQA Pojišťovna

Finanční skupina

KBC

Vienna Insurance Group

Societé Generale

Pojišťovna BNP Paribas

Skupina Raiffeisen

/zdroj webové stránky jednotlivých bank/

Pojistné plnění a jeden příklad možného nepříjemného překvapení – karenční lhůta

Rozsah pojistného plnění – tj. počet splátek, která pojišťovna za pojištěného uhradí – je značně variabilní. Pohybuje se o 4 do 18 splátek a samozřejmě závisí na výběru klienta, jaký rozsah pojistné ochrany si vybere a zaplatí.

Karenční lhůta

To, co může být v souvislosti s nárokem na pojistné plnění nepříjemným překvapením, je takzvaná karenční lhůta. Karenční lhůta je de facto časová spoluúčast, tj. doba od např. ztráty zaměstnání do doby začátku vyplácení pojistného plnění.  Důvodem aplikování karenční lhůty/časové spoluúčasti je – z hlediska pojišťovny – pochopitelná a oprávněná snaha vyhnout se spekulativním nárokům. A tak krýt doopravdy to, co je předmětem pojištění tj.  dlouhodobou  nezaviněnou neschopnost dostát svým závazkům ze smlouvy např. z důvodu ztráty zaměstnání.  Z druhé strany stejně tak pochopitelné je i případné překvapení klienta, pokud  se o něčem takovém dozví až v momentě, kdy dojde k pojistné události místo toho, aby mu obchodník vysvětlil (nejen) tuto záležitost již  před podpisem pojistné smlouvy.

Tímto (zajisté pouze) hypotetickým  příkladem chce autor článku jen znovu upozornit na to, že pojištění finančních rizik je relativně specifická a sofistikovaná oblast, a klade zvýšené nároky i na oblast prodeje...

Odkazy na předchozí témata najdete v následujících odkazech: Pojištění smluvních záruk – bondů, Pojištění pohledávek a Pojištění finančních rizik

Autor: Zdeněk Janata

Zdroj: Zdeněk Janata

Facebook Twitter

Související články

19.08.2014Pojištění smluvních záruk – bondů
02.05.2014Pojištění finančních rizik
27.05.2014Pojištění pohledávek

Komentáře

PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.