Pojistné produkty » Pojištění proti terorismu. Kdo nás pojistí?

Pojištění proti terorismu. Kdo nás pojistí?

24.11.2015, Pojistné produkty, mesec.cz

Pojištění proti terorismu. Kdo nás pojistí?

Ve světle uplynulých dní a každodenních zpráv ohledně teroristických útoků, které se rozmáhají postupně po celém světě, se tu skýtá myšlenka – „Kdo nás pojistí proti terorismu?“

Mnohočetné útoky v Paříži, nalezení zbraní v Bruselu, varování Anonymous před dalšími útoky po celém světě, v nás vyvolává myšlenky, jestli jsme někde v bezpečí a jestli bychom nemohli udělat alespoň něco pro ochranu nás a našich blízkých.

Nemusíme jezdit ani do Afghánistánu, aby úřady označily nějaký čin jako teroristický. Pokud jste jím poškozeni, máte problém vy, ne pojišťovna.

Představte si modelovou situaci. Zaplatíte si cestovní pojištění a vycestujete do zahraničí. Do klidné země, která se neúčastní válek, ani se tam nekonají žádné rozbroje. A přesto dojde k nějaké neočekávané události, např. v metru něco vybuchne a zraní vás to, vykolejí vlak, dojde k úniku plynu, začne hořet hotel, někdo začne na ulici jen tak střílet. Úřady té země později označí tento útok jako teroristický čin.

Není pak vůbec nereálná situace, kdy vás zraněné dopraví do nemocničního zařízení, tam vás dají dohromady a poté vám přijde účet k zaplacení, protože vaše cestovní pojišťovna vás odkáže na výluku. Dojde-li k tomuto činu v zemích Evropské unie, nějaké finance vám zachrání evropský průkaz pojištění, ale mimo EU vás taková záchrana vašeho života a zdraví může stát celé jmění. Ať se nám to líbí nebo ne, i zdravotnictví je byznys. Bohužel.

Spoléhat na státní pomoc se nemusí vyplatit, proto jsme zjišťovali, které pojišťovny poskytující cestovní pojištění umí pojistit i škody na zdraví způsobené teroristickým aktem.

Čistě teoreticky si můžete myslet, že by pojišťovna kvůli své reputaci snad plnění neodmítla, ale jakmile je něco ve výlukách a vy jste je odsouhlasili, není cesty zpět. Z právního pohledu to totiž funguje takto:

Teroristický akt je samozřejmě trestný čin. Poškozený (případně jeho příbuzní, pokud čin nepřežije) by měl podat trestní oznámení na pachatele tohoto útoku. Jakmile jej policie daného státu vypátrá, měl by, ať už součástí řízení trestního nebo občanskoprávního, požadovat po pachateli činu náhradu škody. K tomu se následně přidá i česká zdravotní pojišťovna, která musela hradit náklady zdravotnickému zařízení. Tolik suché právo, jak nám jej neoficiálně přetlumočil právník jedné významné pojišťovny.

V praxi to ale takto nefunguje. Naštěstí jsou pojišťovny, u kterých se nemusíte tohoto rizika bát.

Pojištění proti terorismu? Ano, máme

Níže uvádíme seznam pojišťoven, které v rámci cestovního pojištění nabízí i pojištění proti teroristickým útokům.

pojistění proti terorismu

Allianz terorismus přímo definuje

Pojišťovna Allianz má ve svých pojistných podmínkách přímo definované „Pojištění pro případ terorismu“. V něm uvádí, co se teroristickým činem myslí.

  • Útok na lidské životy, který může způsobit poškození zdraví nebo smrt.
  • Únosy či braní rukojmí.
  • Destrukce vládních nebo veřejných zařízení, dopravních systémů, infrastrukturních zařízení včetně informačních systémů, veřejných míst nebo soukromého vlastnictví, ohrožující lidské životy a způsobující ekonomické ztráty.
  • Únos letadla, lodi nebo jiného prostředku veřejné dopravy osob nebo prostředků přepravy nákladu.
  • Příprava použití a použití zbraní, výbušnin nebo jaderných, biologických či chemických zbraní s cílem ohrožení lidského zdraví a života.
  • Narušování nebo přerušování dodávek vody, elektřiny nebo jiných základních přírodních zdrojů s cílem ohrožení lidského zdraví a života.

Pojištění rizik souvisejících s terorismem se u této pojišťovny vztahuje pouze na léčebné výlohy v rámci cestovního pojištění. V ostatních případech je zahrnuto do výluk z pojištění.

Ačkoli pojišťovna nabízí pojištění pro případ terorismu, nepojistí vás proti tomuto riziku do jakékoli země. Musíte se vyhnout zemím, které jsou ohrožené teroristickým útokem. V případě, že se situace změní po vašem vycestování a vy v takové oblasti zůstáváte i přes varování státních orgánů nebo mezinárodních institucí, pojišťovna plnění odmítne.

Pojišťovna Allianz se řídí seznamem, který denně aktualizuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Vám tedy bude stačit, když si před sjednáním cestovního pojištění prohlédnete aktuální seznam zemí a oblastí, kam MZV ČR nedoporučuje vycestovat a které jsou označeny jako válečné oblasti. Do všech ostatních míst vás cestovní pojištění kryje.

AXA Assistance kryje, ale pouze u některých typů

Pojišťovna AXA Assistance také nabízí pojištění proti terorismu, a to v rámci pojištění léčebných výloh v cestovním pojištění. Platí to ale pouze v případě, že nastane neočekávaný teroristický útok v oblasti, která je jinak považována za bezpečnou. To znamená, že Ministerstvo zahraničních věcí nevydá žádné doporučení do dané země necestovat, případně se nezdržovat na určitých místech. I v tomto případě vám tedy postačí zkontrolovat aktuální doporučení MZV ČR a tím se řídit. A samozřejmě se takových útoků nesmíte ani sami aktivně zúčastnit.

U léčebných výloh pro případ terorismu se u tohoto pojištění liší limity plnění. AXA Assistance nabízí 3 typy cestovního pojištění, a sice:

  • Pojištění Reference s maximálním krytím 2 500 000 Kč.
  • Pojištění Komfort s maximálním krytím 5 000 000 Kč.
  • Pojištění Excellent, v rámci kterého je pojištění léčebných výloh bez omezení.

U pojištění proti terorismu se ale limity liší. V případě typu Reference vám pojišťovna krytí proti teroristickým útokům nenabídne vůbec. Kryje ho až pojištění Komfort, ale pouze do limitu 2 500 000 Kč. U pojištění typu Excellent je nastaven limit 5 000 000 Kč.

V případě, že byste chtěli cestovní pojištění uzavřít u AXA pojišťovny, odkáží vás také na AXA Assistance.

Česká podnikatelská pojišťovna

Cestovní pojištění u České podnikatelské pojišťovny kryje rizika spojená s teroristickými činy, pokud se jich sami neúčastníte. I ČPP se řídí tím, do kterých zemí a oblastí MZV ČR nedoporučuje vycestovat. V nich toto riziko nekryje, ve všech ostatních případech ano.

U České pojišťovny musíte hledat podrobně

Česká pojišťovna proti tomuto riziku kryje, ale musíte pozorně hledat. Ve všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění je uvedeno, že se pojištění nevztahuje na škodu vzniklou teroristickým aktem včetně kontaminace v jeho důsledku. V doplňkových pojistných podmínkách pro cestovní pojištění se ale uvádí, že v případě léčebných výloh poskytne pojišťovna plnění i v případě, kdy událost vznikla v důsledku teroristického aktu. Nesmíte se však na něm žádným způsobem podílet. Pojišťovna tedy poskytuje krytí jen u léčebných výloh, nikoli například u úrazového pojištění.

Česká pojišťovna se také řídí pouze tím, co na svých stránkách uvede MZV ČR. Aby vás pojištění krylo, stačí se vyhnout zemím, do kterých ministerstvo i jen nedoporučuje vycestovat.

rizika terorismu

U Kooperativy musíte projít i zahraniční zdroje

Pojišťovna Kooperativa sice vlastním seznamem s nedoporučenými zeměmi nedisponuje, ale ani zde vám doporučení MZV ČR nebude stačit. Aby vás pojištění krylo, musíte se ujistit, že jakékoli státní orgány ČR nebo státní orgány jiných států či významné mezinárodní instituce neohlásily, že se v dané zemi očekává teroristický útok, nebo že do dané země či oblasti nedoporučují cestovat.

Pokud neohlásily, kryje vás pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění. Někdy ale může být docela oříšek zkontrolovat veškeré webové stránky státních orgánů jiných zemí včetně mezinárodních organizací.

Doporučení MZV ČR většinou stačí

Sjednáte-li si cestovní pojištění u Pojišťovny VZP, či Wüstenrot, bude vám stačit projít aktuální seznam na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a vyhnout se oblastem, do kterých nebylo doporučeno cestovat a které byly označeny za válečnou zónu.

V případě pojištění proti terorismu pojišťovny buď mají toto riziko zahrnuté v léčebných výlohách automaticky, nebo jej mají rovnou ve výlukách. U žádné z pojišťoven se nelze proti tomuto riziku připojistit nebo sjednat pojistku navíc, která by proti tomuto riziku kryla.

Zdroj: mesec.cz

Facebook Twitter


Komentáře

PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.