Pojistné produkty » Pojištění D&O a příklady řešení pojistných událostí v ČR

Pojištění D&O a příklady řešení pojistných událostí v ČR

18.12.2015, Pojistné produkty, AIG

Pojištění D&O a příklady řešení pojistných událostí v ČR

S manažerským křeslem přichází i zodpovědnost za rozhodování v klíčových situacích. Volba strategií, uzavírání dohod, rozhodování o investicích a další činnosti spojené s vedoucí funkcí. Zde je několik příkladů, kdy AIG v situacích vyžadujících odbornou pomoc chrání své klienty s uzavřeným D&O.

 

Zpronevěra

Podniková účetní zpronevěřila částku necelých 12.000.000 Kč. Policejní vyšetřovatelé vztáhli obvinění i na jednatele společnost (pojištěná osoba), který měl vznik škody spoluzavinit tím, že nedostatečně prováděl kontrolu účetních operací podniku. Následně byl jednatel trestně stíhán a souzen. AIG hradila náklady na právní zastoupení pojištěné osoby. Po vleklém soudním řízení soud pojištěnou osobu zprostil obžaloby v plném rozsahu. Společnost následně zažalovala o náhradu škody jednatele v občansko-právním řízení. Tento soud v prvním kole nijak nepřihlédl k rozsudku předešlého soudu a pojištěnou osobu uznal vinou. V současné době je případ u odvolacího soudu. AIG průběžně hradí náklady právního zastoupení pojištěné osoby v řádech statisíců.

Výpověď

Člen představenstva nemocnice jím byl pověřen ukončit pracovní poměr primáře pro hrubé porušení pracovních povinností. Primář s výpovědí nesouhlasil a podal na nemocnici žalobu pro neplatnost výpovědi. Soud primáři vyhověl a nemocnice byla nucena vyplatit náhradu škody ve výši téměř 10.000.000 Kč. Následně představenstvo nemocnice uplatnilo nárok vůči pojištěné osobě. Pojištěná osoba nárok odmítla a pro další jednání se nechala zastupovat svým právním zástupcem. AIG pověřila šetřením případu renomovanou právní kancelář. Šetřením bylo prokázáno, že pojištěná osoba v souladu s pověřením představenstva nechala výpověď vypracovat právním odborem zřizovatele nemocnice a následně výpověď nechala posoudit externí právní kanceláří. Výpověď byla shledána bez závad. Tím bylo prokázáno, že pojištěná osoba ve své pozici nijak nepochybila a nárok společnosti není oprávněný. AIG uhradila nemalé právní náklady pojištěné osoby a nárok byl odmítnut.

Finanční ředitel

Finanční ředitel společnosti odpovídal za vypracování finančních podkladů pro kalkulaci vodného a stočného. Samotné výkazy nevytvářel sám ředitel ale jeho podřízení. Po stanovení vodného a stočného pro daný rok následovala kontrola finančního úřadu. FU shledal chyby ve finančních podkladech a jako chybnou vyhodnotil i celou kalkulaci vodného a stočného. Podniku byla uložena pokuta ve výši 900.000 Kč. Podnik následně škodu uplatnil vůči řediteli. Ředitel, který v mezidobí odešel do důchodu, nárok odmítl jako neoprávněný. Společnost vymáhala škodu soudně. Soud rozhodl, že pojištěná osoba odpovídá za škodu v míře 40 %. Současně s ohledem na fakt, že žalovaný je již důchodce, soud uložil pojištěné osobě uhradit škodu ve výši 250.000 Kč, Tuto škodu a veškeré náklady na právní zastoupení pojištěné osoby uhradila AIG. Právní výlohy byly hrazeny průběžně formou záloh.

Akcionář

Menšinový akcionář podal žalobu na členy představenstva společnosti, neboť je přesvědčen, že v důsledku jejich konání došlo ke snížení hodnoty společnosti. Manažeři obvinění odmítají a brání se žalobě prostřednictvím svých právních zástupců. AIG hradí pojištěným osobám náklady na právní ochranu. 

Společnost vs. manažeři

Manažeři organizace vlastněné městem, se zaměřením na správu bytového fondu, měli pochybit při výběrovém řízení. ÚHOZ organizaci udělil za zjištěná pochybení pokutu převyšující částku 1.000.000 Kč. Organizace následně vznesla nárok na náhradu takto vzniklé škody vůči manažerům. Míra odpovědnosti manažerů za škodu je stále předmětem šetření. V případě prokázání jejich neúmyslného pochybení bude AIG na základě pojištění D&O škodu hradit.

Aktuální trendy v D&O pojištění v Evropě

  • Kvůli mezinárodní expanzi přichází stále více nároků ze zahraničních jurisdikcí
  • Větší množství bankrotů způsobených špatným řízením společnosti
  • Roste aktivita akcionářů a zainteresovaných osob a počet jimi podaných nároků
  • Růst počtu nároků ze strany zaměstnanců – neoprávněná výpověď
  • Bezprecedentní regulační kontrola
  • Růst odvětví s větší mírou rizika: výroba, léčiva, stavebnictví, energie, technologie

 

AIG_graf_D&O2

AIG_graf_D&O3

Zdroj: AIG

Facebook Twitter

Související články

17.12.2015AIG představuje vylepšené D&O - pojištění odpovědnosti manažerů
05.08.2015Zisk americké pojišťovny AIG klesl ve čtvrtletí o 41%
23.06.2015Patrick Mahieu povýšen do pozice výkonného ředitele East Zone, EMEA v rámci pojišťovny AIG
06.05.2015Pojišťovna AIG bude používat v USA drony k mapování míst katastrof
12.03.2015O pojištění únosu s odborníkem AIG pojišťovny

Komentáře

adresář
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.