Pojistné produkty » Pojištění aut » Zahraniční vozidla vloni v ČR způsobila přes 5 tisíc škodních událostí

Zahraniční vozidla vloni v ČR způsobila přes 5 tisíc škodních událostí

29.5.2014, Pojištění aut, Česká kancelář pojistitelů

Zahraniční vozidla vloni v ČR způsobila přes 5 tisíc škodních událostí

Blíží se období letních dovolených, kdy ČR navštíví vyšší počet cizinců. Někteří do naší republiky přijíždí vlastním automobilem. Zvyšuje se tak riziko, že vás nabourá cizinec zahraničním vozidlem. Případná škoda bude kryta z povinného ručení viníka, avšak zjištění informací o zahraniční pojišťovně může být v některých případech komplikovanější. Pomoc při vyřízení škody způsobené na území ČR zahraničním vozidlem poskytuje českým motoristům Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Ta garantuje, že poškozený dostane pojistné plnění dle platných českých zákonů.

Zahraniční vozidla vloni v ČR způsobila 5280 škodních událostí. Viníky těchto dopravních nehod jsou nejčastěji řidiči a vozidla ze Slovenska (1631 škod), Polska (1123 škod) a Německa (1021 škod). „Pravidla pro odškodnění poškozených se u nehod na území ČR řídí českými zákony, důležité je však vědět, kde a jak škodu uplatnit. Česká kancelář pojistitelů pomáhá v těchto situacích motoristům a garantuje, že poškozený bude řádně odškodněn,“ říká Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů a dodává: „Odškodnění se vztahuje jak na škody na vozidle či jiném majetku, tak na zdraví“.

Kde mám škodu hlásit a kdo ji zaplatí?

Účastníci každé dopravní nehody musí vždy postupovat dle zákonů platných v zemi, kde se událost stala. To platí i u nehod, které v ČR způsobí cizinci vozidlem registrovaným v zahraničí. Místními zákony se řídí i případné vyplacení pojistného plnění za vzniklé škody. Postup při nehodě i pravidla pro přivolání policie jsou stejná jako při nehodě českých motoristů. Pokud však nehodu způsobilo vozidlo registrované v zahraničí, tak bude poškozený uplatňovat nároky na náhradu škody u ČKP, která pak zajistí další kroky. Nezbytné je proto věnovat zvýšenou pozornost vyplnění Záznamu o dopravní nehodě, fotodokumentaci místa nehody a postavení vozidel a zejména údajům v zelené kartě viníka, kterou se prokazuje jeho pojištění.

Zapamatujte si:

  1. Při samotné nehodě postupujte stejně jako při nehodě s českým motoristou – zajistěte místo nehody, policii volejte, pokud to nehoda vyžaduje, vyplňte Záznam o dopravní nehodě, proveďte fotodokumentaci místa nehody a postavení vozidel, zvýšenou pozornost věnujte informacím o zahraniční pojišťovně a zelené kartě, pojistníkovi i vozidlu viníka.

  2. V informačním centru na webu ČKP (v položce komplexní vyhledávání) si vyhledejte kontakt na tzv. českého korespondenčního partnera pojišťovny viníka. Tomu škodu nahlaste a on ji ve spolupráci se zahraniční pojišťovnou vyřídí a zajistí vám vyplacení pojistného plnění.

  3. Všechny zahraniční pojišťovny však korespondenta mít nemusí, pak je třeba škodní událost nahlásit České kanceláři pojistitelů, nejlépe prostřednictvím on-line oznámení poškozeného v informačním centru na webu ČKP, případně e-mailem na: claims@ckp.cz. ČKP provede šetření v zahraničí za účelem zjištění pojistitele zahraničního vozidla a následně pověří vyřízením nároků poškozeného kompetentní subjekt.

  4. Pojistná událost by měla být dle českých zákonů vyřízena do tří měsíců od uplatnění příslušného nároku poškozeným, pokud to není z objektivních důvodů možné, pak by o tom měl být poškozený motorista informován. Pojistné plnění bude srovnatelné s plněním, které by za škody poskytla tuzemská pojišťovna.

  5. Pomoc v oblasti nehod se zahraničním prvkem poskytuje Česká kancelář pojistitelů motoristům zdarma v rámci systému povinného ručení.

ČKP

Zdroj: Česká kancelář pojistitelů

Facebook Twitter

Související články

19.12.2013Co dělat, když vás nabourá nepojištěné vozidlo
08.11.2013Vyvarujte se chyb při změně vlastníka automobilu
25.09.2013Povinné ručení zdraží. Cena může vzrůst až o 20 %
21.04.2010Nepojištěných škod loni výrazně ubylo!

Komentáře

adresář
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.