Pojistné produkty » Pojištění aut » Rozšíří se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla i mimo komunikace?

Rozšíří se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla i mimo komunikace?

17.8.2015, Pojištění aut, Ministerstvo financí České republiky

Rozšíří se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla i mimo komunikace?

Ministerstvo financí dne 14. srpna 2015 zahájilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Předkládaným návrhem zákona se reaguje na rozsudek Soudního dvora EU ze dne 4. září 2014 ve věci C 162/13, Damijan Vnuk. V tomto rozsudku Soudní dvůr EU vyložil pro účely unijní úpravy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojem „provoz vozidla“ a vyjádřil se k povinnosti uzavřít pojištění pro případ odpovědnosti za škodu z tohoto provozu.

Cílem předloženého návrhu zákona je tak dát do souladu zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s výkladem uvedené právní úpravy EU provedené Soudním dvorem EU, přičemž přizpůsobení se těmto podmínkám vyžaduje určitou lhůtu, neboť podle současné právní úpravy povinnosti odpovědnosti podléhají pouze ta vozidla, která jsou provozována na veřejných pozemních komunikacích. To není podle zmíněného rozsudku v souladu s účelem a cílem směrnic týkajících se této oblasti, kdy je základní důraz kladen na ochranu osob poškozených provozem motorových a jejich přípojných vozidel bez ohledu na to, zda jsou provozována na místech veřejně přístupných nebo soukromých nebo, zda jde o jejich provoz jako dopravního prostředku nebo o jejich jiné užití v souladu s jejich obvyklou funkcí.

Přijetím zákona vznikne vlastníkům vozidel, kteří nebyli dosud vystaveni povinnosti sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, pokud nebyla provozována na veřejných pozemních komunikacích, resp. nebyla na těchto komunikacích ponechána, povinnost sjednat pojištění odpovědnosti z provozu těchto vozidel. Půjde především o vozidla nepodléhající povinnosti registrace v registru silničních vozidel, např. o pracovní stroje, které jsou v souladu s jejich obvyklou funkcí určeny k pohybu po pozemních komunikacích.

Novela zákona je zatím v připomínkovém řízení. Pokud byste se tedy chtěli podílet na vytvoření novely, je možné zasílat připomínky nejpozději do 11. září 2015, a to na elektronickou adresu pojistovnictvi@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení:
Návrh zákona
Vyznačení změn
Důvodová zpráva
Návrh vyhlášky

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky

Facebook Twitter

Související články

16.07.2015Zákon o kybernetické bezpečnosti a informačních systémech pojišťoven
25.06.2015Na nový zákon o obchodních korporacích přešlo 80 % firem
26.06.2015Iniciativa pro finanční gramotnost vnímá vývoj ohledně novely zákona o pojišťovnictví s obavami
24.06.2015Ministr financí stáhne novelu zákona o zprostředkovatelích z poslanecké sněmovny
26.05.2015PVK vyplatí obyvatelům Dejvic finanční kompenzaci. Peníze půjdou z pojištění odpovědnosti
24.02.2015Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na milionové škody způsobené při sportování

Komentáře

PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.