Pojistné produkty » Pojištění aut » Pojistný obzor: Odráží se povinné ručení ode dna?

Pojistný obzor: Odráží se povinné ručení ode dna?

1.8.2013, Pojištění aut, Pojistný obzor

Pojistný obzor: Odráží se povinné ručení ode dna?

Hodnocení vývoje povinného ruční z hlediska celkové bilance pojistného a všech vzniklých nákladů pro Pojistný obzor připravil RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. V analýze ukazuje, k jakému posunu došlo ve výsledcích roku 2012, jaká rizika dále pokračují a prohlubují se a v jakých oblastech začínají naopak nastávat pozitivní korekce.


Vývoj sazeb povinného ručení

Před necelým rokem jsme upozorňovali na riziko dlouhodobé neudržitelnosti dalšího poklesu pojistného vzhledem k technickým ztrátám, které již za rok 2011 začalo povinné ručení generovat ne pouze pro určité rizikové segmenty a tarifní skupiny vozidel, ale dokonce již za portfolio celého trhu. Jaká je situace dnes? Základní klesající trend pojistného pro hlavní tarifní skupiny osobních automobilů pozorovaný před rokem na celém pojistném kmeni za období let 2006 až 2011 dále vlivem vysoké setrvačnosti přepojišťování pokračuje. Platí, že intenzita nastalého poklesu pojistného narůstá s rostoucím objemem motoru pojištěného vozidla. Aktualizovaný úhrnný pokles průměrného pojistného od ročníku 2006 do ročníku 2012 vychází pro jednotlivé tarifní skupiny následovně:


  • od 1001 ccm3 do 1350 ccm3 celkový pokles o 25 % z hodnoty 2 979 Kč na 2 232 Kč

  • od 1351 ccm 3 do 1850 ccm3 celkový pokles o 32 % z hodnoty 4 553 Kč na 3 106 Kč

  • od 1851 ccm3 do 2500 ccm3 celkový pokles o 39 % z hodnoty 7 249 Kč na 4 394 Kč

  • od 2501 ccm3 celkový pokles o 39% z hodnoty 10 202 Kč na 6 253 Kč

Přes tyto dlouhodobě významné poklesy stále platí, že průměrné pojistné na celém pojistném kmeni (zahrnuje vozidla s dlouhodobě trvající smlouvou i v nedávné době pojištěná vozidla) vychází vyšší než průměrné pojistné u srovnatelné tarifní skupiny v rámci nového obchodu. Vlivem nastalého poklesu za minulá období se nicméně rozdíl zmenšuje a jedná se maximálně o necelých 500 Kč pro tarifní skupiny s nejvyšším objemem. Potenciál k dalšímu poklesu pojistného celého kmene za předpokladu nepokračování dalšího zlevňování nového se postupně snižuje a na rozdíl od situace před rokem, kdy při kompletním přepojištění by pojistné kleslo ještě o cca 16 %, nyní se odhaduje možný další pokles o cca 5 %.


Nový obchod

Pozitivní zprávu dále představuje, že nový obchod roku 2012 vykazuje ve srovnání s loni prezentovanými (tehdy ještě neúplnými) údaji nárůst vycházející takto:


  • pro vozidla s objemem do 1350 ccm3 se pojistné nového obchodu roku 2012 navyšuje v průměru o cca 5 %

  • U vozidel s objemem 1351 – 1850 ccm3 vychází nárůst nového obchodu necelá 3 %

  • Nejnižší růst je pozorovatelný u vozidel s objemem nad 1850 ccm3 (pouze cca 1 %)

Index meziroční změny zaslouženého pojistného za předchozí klouzavý rok dosáhl svého dna na přelomu 1Q a 2Q 2012, kdy pokles zaslouženého pojistného vycházel dokonce o 8 % a od té doby dochází k postupnému zpomalování poklesu (viz Graf: č. 1), kdy aktuálně z dat do konce března 2013 lze meziroční pokles odhadnout na méně než 5 %.

Rozhodně tak ještě nedošlo k situaci, že by se trh POV navrátil alespoň k růstu absolutní hodnoty zaslouženého pojistného (ten nastal naposledy v lednu 2010), nicméně tempo poklesu se alespoň výrazně zpomaluje. Z provedených odhadů neočekávám, že by zasloužené pojistné POV začalo růst v roce 2013, nicméně odhaduji, že meziroční pokles by se měl dále zpomalovat na méně než 3 % proti výsledkům roku 2012 (viz Graf: č. 2).


Bonus/malus jako klíčový prvek

Jsem přesvědčen, že nejvýznamnější okolnost pro další vývoj pojistného představuje správné fungování systému bonus-malus. Jde o to, aby nebyla zaměňována obchodní sleva od zohlednění úpravy pojistného v systémech bonus a malus a nedocházelo k přiznáváním bonusů bez skutečného prokázání minulé bezeškodní historie. Dle mého názoru je klíčem k tomuto cíli důsledné využívání informace o minulé škodní historii klienta a vedle slevy za bezeškodní průběh by se mělo skutečně přistupovat i k navyšování pojistného v případě způsobení škody. První pozitivní signály o technicky správném přístupu k systému bonus/malus se již dají vysledovat a k lepšímu fungování systémů by mělo přispět i ukončování tzv. otevřených flotil (nejpozději do konce roku 2013). V otevřených flotilách, kde makléř figuruje v roli pojistníka, přestože nemá žádný pojistný zájem, nelze vždy zohlednění bezeškodního průběhu adekvátně aplikovat a jsem přesvědčen, že provedená analýza jednoznačně prokazuje, že v rámci otevřených flotil se výrazně ve vyšší míře pojišťují mladší provozovatelé vozidel, u nichž je riziko způsobení škody výrazně vyšší a schování klienta do otevřené flotily může sloužit k zabránění placení zvýšeného pojistného v případě způsobené škody.


Dopad na ztrátovost celého odvětví

Doplníme-li odhad škodního úhrnu za škodní ročník 2012 a související operační náklady povinného ručení za rok 2012 vychází i za rok 2012 (podobně jako vyšlo již za rok 2011), že náklady POV převyšují zasloužené pojistné o více než 1 %. Jestliže by i nadále docházelo k přepojišťování dlouhodobě platných smluv za ceny nového obchodu 2. pololetí 2012 zhoršilo by se combined ratio (za velmi optimistického předpokladu stejné škodovosti dlouhodobě stabilních a často migrujících klientů) z úrovně cca 101 % na 105 %. Riziko nepostačitelnosti pojistného tak stále existuje. Přesto ale proti očekávanému zhoršení kombinovaného škodního poměru o rok dříve (dopad přepojištění smluv na sazby nového obchodu 1. čtvrtletí 2012), které vycházelo ve výši 113 %, se jedná o významný pozitivní posun, jenž ale na druhou stranu stále znamená technickou ztrátu cca 5 % hodnoty pojistného. Navíc tento odhad odpovídá situaci dalšího nezhoršování škodního úhrnu, což je opět (vzhledem k rizikům spojených s novým občanským zákoníkem) velmi optimistický až nereálný předpoklad. Standardní problém, který potvrzují také technické výsledky povinného ručení ročníku 2012, představuje skutečnost, že výše uvedené kalkulace z pohledu celého trhu dopadají na jednotlivé pojistitele výrazně nerovnoměrně, např. vysoké fixní náklady zatěžují především pojistitele s nízkými tržními podíly. Navíc pojistitelé s kratší škodní historií jsou negativně ovlivněni neexistencí pozitivního run-offu rezerv z předchozích škodních ročníků, který jinak může krátkodobě výsledky některých členů (i velmi výrazně) vylepšovat.


Pozitivní signály

Povinné ručení se tedy stále ještě nevrátilo k růstu, nicméně pozitivní signály, že nastává postupné odražení ode dna, se již nedají přehlížet. Hlavní riziko pro nejbližší období z mého pohledu představuje implementace Fondu zábrany škod sazbou 3 % pojistného (v kontextu příspěvku jednotkám hasičského záchranného sboru) vedoucí ke zcela jasnému zhoršení kombinovaného škodního poměru.

Vývoj bude také významně ovlivňovat očekávané dopady nového občanského zákoníku, které stejně jako příspěvek hasičům začnou povinné ručení ovlivňovat od stejného okamžiku, a to od počátku roku 2014.


RNDr. Petr jedlička, Ph.D.
Vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz , Supin, s.r.o.

 

Plné znění naleznete v časopise Pojistný obzor, který si můžete objednat na www.pojistnyobzor.cz. Přehled článků vycházejících v aktuálním čísle najdete ZDE

 Pojistný obzor 

Zdroj: Pojistný obzor

Facebook Twitter

Související články

25.03.2013Zajišťovny vidí ve středoevropském prostoru další obchodní příležitosti
22.03.2013Budou pojišťovny chtít nabízet výplaty důchodů?
20.03.2013Mírný optimizmus…Tak vnímají finanční ředitelé ekonomický vývoj
20.03.2013Náměstek ministra financí Radek Urban  v rozhovoru pro Pojistný obzor
18.03.2013Právě vychází Pojistný obzor 1/2013

Komentáře

povinné ručení online (martin novický, 30.7.2015, 16:55)
Dá se ušetřit ještě podstatně více při srovnání povinného ručení na internetu http://www.klikpojisteni.cz/povinne-ruceni/
Pojištění na motorku (Sváťa, 23.4.2015, 10:46)
Jelikož se v tom povinném ručení ale vůbec nevyznám, tak mi přišli dobrý stránky, kde se dá pojištění různě srovnávat. Pro laika je to asi dobrá věc, protože málokdo se v tom nějak hlouběji orientuje. Ani z tohohle článku nejsem moudrej. Zkuste <a href="https://www.povinne-ruceni.com/pojisteni-motocyklu/">Porovnání povinného ručení</a>, https://www.povinne-ruceni.com/pojisteni-motocyklu/
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.