Pojistné produkty » Pojištění aut » Pojištění GAP brání poklesu ceny automobilu až na 5 let

Pojištění GAP brání poklesu ceny automobilu až na 5 let

20.10.2015, Pojištění aut, Defend Finance

Pojištění GAP brání poklesu ceny automobilu až na 5 let

Společnost Defend Insurance Group nabízí ve svém portfoliu produktů mimo jiné i pojištění GAP, díky němuž může klient udržet pořizovací cenu svého vozidla v původní výši po dobu až pěti let. Při totálním zničení vozidla tak klientovi nebude vyplacena pouze tržní (obecná) cena vozidla, jak tomu v takových případech bývá, ale optimálně jeho celá pořizovací cena.

Zkratka GAP (Guaranteed Asset Protection) v překladu znamená Garantovaná Ochrana Majetku. Pojištění GAP je zpravidla nabízeno ve spojení s nákupem nebo financováním automobilu. Klient si pro případ totální škody nebo odcizení sjednává pojistné krytí do výše původní pořizovací ceny vozu nebo je chráněn proti dluhu vůči leasingové společnosti nebo bance.

V praxi to znamená, že z havarijního pojištění nebo povinného ručení klient obvykle obdrží pojistné plnění pouze ve výši tržní (obecné) ceny vozidla k datu pojistné události, ze kterého se dále odečítá částka sjednané spoluúčasti. Pojištění GAP doplácí rozdíl do úrovně dohodnutého krytí.

Pojištění DEFEND Gap je nabízeno v několika zajímavých variantách.

DEFEND Gap MAX + XS

DEFEND Gap MAX poskytuje ochranu na úrovni pořizovací hodnoty vozidla a v případě totální škody nebo odcizení vozidla kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozu a tržní (obecnou) cenou vozu v době pojistné události. XS kryje navíc spoluúčast z havarijního pojištění, o kterou se plnění z havarijního pojištění jinak běžně snižuje.

GAP1

DEFEND Gap ECONOMY

Zvýhodněný DEFEND Gap ECONOMY poskytuje nejlepší dodatečnou finanční ochranu zejména pro rodinné automobily, a to až do úrovně pořizovací ceny vozidla 500 000 Kč. Kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a obecnou cenou vozidla vypočtenou primárním pojistitelem ke dni pojistné události, a to včetně spoluúčasti z havarijního pojištění.

GAP2ECONOMY

DEFEND Gap LEASE + XS

DEFEND Gap LEASE chrání klienta proti dluhu vůči leasingové společnosti nebo bance při splátkovém financování vozidla. Kryje rozdíl mezi zůstatkem závazku z financování vozu a tržní (obecnou) cenou vozu v době pojistné události (totální škoda nebo odcizení). XS stejně jako ve variantě MAX kryje spoluúčast z havarijního pojištění.

 GAP_ELISE

DEFEND Gap MINI

DEFEND Gap MINI nabízí shodné krytí jako MAX (do výše pořizovací ceny vozidla). Jedná se však o úspornou variantu, která se vztahuje pouze na riziko dopravní nehody, kterou z větší míry (min. 51%) zavinila protistrana a byla tedy vyplacena z povinného ručení protistrany.

 GAPMINI

Pojištění DEFEND Gap lze sjednat na 1 až 5 let pro vozidla do 3 500 kg. Pojistit je možné nové i ojeté vozy, osobní i užitkové, do ceny maximálně 2 500 000 Kč, resp. 500 000 Kč u varianty ECONOMY. Ostatní podmínky a limity pojištění DEFEND Gap jsou stanoveny pojistnými podmínkami.


Pojištěná rizika

Produkt GAP chrání pro případ totální škody na vozidle v důsledku havárie, odcizení nebo živelní události. Pojištěna jsou vozidla, která jsou k datu pojistné události kryta havarijním pojištěním (pro variantu MINI není havarijní pojištění podmínkou pro sjednání a sjednává se pouze na riziko totální škody v důsledku nezaviněné havárie).

Defend Finance je od roku 2012 coverholderem pojistitele Lloyd’s of London a spolupracuje zejména se syndikátem Lloyd’s 5820, který se mimo jiné zaměřuje na krytí speciálních rizik.

Zdroj: Defend Finance

Facebook Twitter


Komentáře

adresář
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.