Pojistné produkty » O pojištění únosu s odborníkem AIG pojišťovny

O pojištění únosu s odborníkem AIG pojišťovny

12.3.2015, Pojistné produkty, oPojištění.cz

O pojištění únosu s odborníkem AIG pojišťovny

O pojistném produktu pojištění únosu, vydírání a krizových situací, jsme vás informovali v nedávném článku. Na některé podrobnosti jsem se zeptali ještě odborníka na tento produkt, upisovatele Ing. Jana Beníška, PhD. z pojišťovny AIG.

 

Pro jaká povolání je pojištění vhodné?

Pojištění únosu a vydírání (v rámci produktové řady AIG Crisis) si může pořídit společnost podnikající v jakémkoliv odvětví (korporátní varianta produktu), stejně jako soukromé osoby (rodinná varianta). Samozřejmě největší význam má pro společnosti a organizace, jejichž zaměstnanci se během svých pracovních cest dostanou do zemí označovaných za rizikové. Největší počet klientů, z celosvětového pohledu, se nachází v leteckém, ropném a plynárenském průmyslu a dále ve stavebnictví. Nicméně jak ukazuje případ uneseného kuchaře, tak pojištění Crisis je vhodné pro všechny profese.

Jak často je toto pojištění využíváno v Čechách?

V ČR zatím toto pojištění nepatří mezi rozšířené, což souvisí zejména s lokální zkušeností s daným rizikem. Vzhledem k expanzi mnoha společností, zaměstnávajících české pracovníky, i do více exotických oblastí se zvýšeným rizikem únosu a vydírání, se i toto pojištění dostává do většího povědomí a zájmu a s tím také souvisí signifikantně zvýšená poptávka po něm v posledních dvou letech.

Kolik stojí pojištění na den (alespoň řádově) a co všechno ovlivňuje jeho výši?

Nelze jednoznačně určit výši pojistného na den, neboť se jedná o mix faktorů, které výsledné pojistné ovlivňují. Pokud se však budeme bavit o korporátní variantě krytí, pak se řádově pohybujeme v tisících korunách na den pro střední až větší společnosti. Celkovou výši však ovlivňuje zejména zvolený limit plnění a dále riziková expozice klienta (množství vyslaných zaměstnanců v té které oblasti, přijatá bezpečnostní opatření, účel cesty apod.). Existuje i rodinná varianta produktu, kterou lze koncepcí připodobnit cestovnímu pojištění a která vychází pochopitelně levněji.

Píšete, že v případě incidentu reagujete okamžitě. Co to v tomto případě znamená? Jaký je klasický postup řešení únosu?

AIG celosvětově spolupracuje s agenturou NYA International, specialistou na prevenci a reakci na krizové situace. Právě její specialisté pomáhají krizovému managementu klienta nebo jeho rodině od prvních okamžiků až do vyřešení celé situace. V praxi to probíhá tak, že nahlášení pojistné události se uskuteční klientem či jeho zástupci na non-stop linku, v návaznosti na čež okamžitě vstupuje do hry tým odborníků specializovaných na řešení těchto událostí. Zpravidla bývá tvořen třemi až čtyřmi specialisty, kteří se věnují výhradně dané události a snaží se být klientům co nejvíce nápomocni a to od okamžiku nahlášení až po finalizaci případu.

Co se všechno dozvědí zákazníci, kteří absolvují odbornou konzultaci pro prevenci rizikových situací?

Konzultační služby poskytuje zpravidla partnerská agentura NYA International. Na jejích seminářích či telekonferencích se účastníci dozvědí podrobnosti o:

  • hodnocení rizik a zranitelnosti
  • vytváření bezpečnostních a krizových plánů
  • tréninku bezpečnostního řízení
  • projektovém managementu
  • řízení cestovního rizika

 

V současné době je velké množství stáží pro studenty v mnoha exotických zemích jak v Africe, tak v Asii. Myslíte, že by si i oni měli sjednat toto pojištění nebo to zajišťují organizace pořádající stáže a pracovní pobyty?

Rozhodnutí o využití produktu je čistě na zvážení potenciálního klienta – jedno, zda se jedná o soukromou osobu či organizaci. Jako soukromá osoba bych se zajímal o krytí v rámci organizace, která mě do zahraničí vysílá a pokud toto je nedostatečné, pak lze zvolit i již zmíněnou „rodinnou“ variaci produktu. AIG je schopná nabídnout krytí i pro organizace nekomerčního zaměření – např. charitativní organizace.  

 

Existuje zde maximální plnění?

Plnění je, jak již tomu u pojistných produktů tohoto typu bývá, omezeno limitem zvoleným v pojistné smlouvě. Ten se zpravidla pohybuje od desítek milionů korun u menších a středních společností až po stamiliony u velkých korporací. Ve standardu je kryté samotné výkupné, již zmínění vyjednávací specialisté, ale jsou kryté také např. i náklady na přepravu a doručení výkupného, výdaje na lékařské ošetření a hospitalizaci, náklady kvalifikovaného tlumočníka, výdaje na cestovné a ubytování atd. V rámci krytí je i sublimit pro smrt nebo závažné trvalé tělesné poškození, který se pohybuje minimálně na úrovni milionů korun. Z uvedeného zřejmé, že se jedná o ojedinělý a velkorysý pojistný produkt.

 

Děkujeme panu Ing. Jana Beníška, PhD. za odpovědi.

 

Autor: Viktor Kořínek

Zdroj: oPojištění.cz

Facebook Twitter

Související články

10.03.2015Situace s uneseným Čechem vyzdvihuje důležitost pojištění únosu a vydírání
14.04.2014AIG nabízí unikátní pojištění únosu, vydírání a krizových situací
22.03.2013Proti riziku únosu a vydírání je možné se pojistit
11.11.2009Únos čínské nákladní lodi může přijít pojišťovnu na milióny dolarů
29.07.2009Allianz spustí pojištění proti únosům a vydírání

Komentáře

adresář
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.