Pojišťovny » Tiskové zprávy » Zprostředkovatelé vědí, jak efektivně zabránit nežádoucímu přepracování smluv životního pojištění

Zprostředkovatelé vědí, jak efektivně zabránit nežádoucímu přepracování smluv životního pojištění

27.5.2015, Tiskové zprávy, AFIZ

Zprostředkovatelé vědí, jak efektivně zabránit nežádoucímu přepracování smluv životního pojištění

Profesní sdružení AFIZ, jehož členové představují významnou část finančně poradenského trhu v České republice, vnímá potřebu řešit problematiku nedůvodného přepracovávání smluv životního pojištění některými zprostředkovateli.

Zdůrazňuje ovšem, že zdaleka ne každé přepracování pojistné smlouvy je v rozporu se zájmem klienta a podstatná část storen smluv nemá původ v nekalé praktice některého zprostředkovatele. K celé řadě ukončení smluv totiž dochází v důsledku rozhodnutí klienta např. na základě změny jeho finanční situace a zprostředkovatel takové rozhodnutí nemůže ovlivnit.

Na základě výše uvedených skutečností AFIZ důrazně odmítá řešení, obsažené v pozměňovacím návrhu pana poslance Šincla, které postihuje plošně všechny zprostředkovatele za každé předčasné ukončení smlouvy, bez ohledu na to, zda při něm došlo k poškození klienta a zda na něm zprostředkovatel nese vinu či nikoliv.

Návrh pana poslance Šincla by problém nežádoucího přepracování smluv nevyřešil, naopak by je podpořil. Vytvářel by potřebu uzavírat vyšší počet smluv a smlouvy uzavřené podle navrhovaných pravidel by naopak byly náchylnější k přepracování, protože by padla bariéra, kterou dnes představuje nízké odkupné při předčasném ukončení smlouvy.

Sdružení AFIZ proto navrhuje jít cestou, která se dlouhodobě osvědčila v bankovnictví. Tou cestou je uzákonění práva pojišťoven vyměňovat si informace o klientech a zprostředkovatelích životního pojištění. To umožní vznik registru smluv a zprostředkovatelů po vzoru léta fungujícího Bankovního registru klientských informací, který pak bude efektivním nástrojem pro rychlé odhalení a postih těch zprostředkovatelů, kteří smlouvy přepracovávají v rozporu se zájmy klienta.

O vzniku takového registru již společně s USF ČR delší dobu jednáme s Českou asociací pojišťoven, dohoda se ukazuje jako reálná, problém je pouze v tom, že bez příslušné zákonné úpravy bychom potřebovali písemné souhlasy klientů a zprostředkovatelů což je velmi složité až nereálné“ konstatuje Petr Šafránek, generální sekretář AFIZ a dodává: „Pokud právo zřídit takový registr bude zakotveno přímo v zákoně, jsem přesvědčen, že problém vyřešíme a nebude to mít žádné nežádoucí dopady na poctivé poradce a zprostředkovatele ani na trh životního pojištění jako takový.“

AFIZ očekává, že poslanci přistoupí k posuzování obou variant řešení s maximální odpovědností a nepodpoří plošnou regulaci s mnoha nežádoucími efekty, která by problém naopak zhoršila. Očekává také, že se odborný aparát Ministerstva financí  vrátí ke svému léta zastávanému odbornému názoru, odmítajícímu cenovou regulaci jako nepřípustný zásah do smluvní svobody, což ostatně konstatovala i Legislativní rada vlády. Tento názor byli pracovníci MF nuceni v posledních dnech změnit na základě tlaku dnes již odvolaného pana náměstka Prose.

Zdroj: AFIZ

Facebook Twitter


Komentáře

Vyjádření k TZ AFIZ (Česká asociace pojišťoven, 28.5.2015, 15:37)
Tvrzení, že důsledkem přijetí předloženého pozměňovacího návrhu by byla podpora  přepojišťování, považujeme za čistě účelové  a zavádějící.

Problematiku přepojišťování řeší právě pozměňovací návrh poslance Šincla, jehož předmětem je pozitivní přínos pro klienta, spočívající v omezení výše započitatelných nákladů pojišťoven  do výše odkupného při předčasném ukončení smlouvy.

Česká asociace pojišťoven sice jedná již od loňského roku se společností AFIZ a USF ČR o možnosti a nalezení právního i věcného řešení  výměny informací o pojišťovacích zprostředkovatelích. Zmíněný registr zprostředkovatelů by pomohl odhalovat jejich neetické a nesolidní chování s cílem zvyšování kvality jejich činnosti. Sdílení dat v takovém registru může pomoci eliminovat nekalé praktiky zprostředkovatelů,  rozhodně však uvažovaný registr není pojišťovnami považován za systémové
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.