Pojišťovny » Koncern Talanx přeskupuje aktivity životního pojištění v Německu

Koncern Talanx přeskupuje aktivity životního pojištění v Německu

7.9.2015, Pojišťovny, Talanx

Koncern Talanx přeskupuje aktivity životního pojištění v Německu

Německý koncern Talanx rozdělil obchodní linie životního a neživotního pojištění. Od tohoto kroku si slibuje čistý zisk ve výši 600 milionů Euro. Výnosy hodlá investovat do automatizace a digitalizace.

 

Talanx AG, působící v ČR prostřednictvím pojišťovny HDI, posiluje v Německu své aktivity v oblasti životního pojištění cestou strategického přeskupení a provedením souvisejících změn v účetních postupech. V 2. kvartálu 2015 došlo k úplnému odpisu goodwill ve výši 155 mil. EUR, který souvisí s aktivitami v životním pojištění. Dochází k oddělení odpovědností představenstva v obchodních liniích životního a neživotního pojištění retailové divize v Německu. Goodwill bude nadále monitorován na úrovni obou obchodních linií individuálně, což představuje změnu oproti dosavadní praxi.

V roce 2016 dojde k nahrazení tradičního klasického pojištění koncepty, které jsou kapitálově efektivní a které nabízejí klientům zajímavější podmínky. Důchodové pojištění s podporou zaměstnavatele bude rovněž více zaměřeno na moderní, kapitálově efektivní koncepty krytí. Dojde k rozšíření produktů o biometrické a jiné produkty rizikového pojištění. Kromě toho se divize čím dál více bude soustřeďovat na automatizaci interních procesů a digitalizaci styčných bodů s klienty.

Co se týká avizovaného snížení hodnoty goodwill, očekává Talanx, že čistý zisk skupiny za letošní finanční rok bude v rozmezí 600- 650 mil. EUR. Představenstvem navržená dividenda za finanční rok 2015 přitom nebude negativně ovlivněna snížením hodnoty goodwill. Z dnešního pohledu bude dividenda založena na čistém zisku vypočteném dle metodiky IFRS v rozmezí 755-805 mil. EUR a výplatním poměru 35 -45 procent. Snížení hodnoty goodwill nebude mít negativní dopad ani na poměrové ukazatele kapitálu dle Solvency I a II.

Tyto strategické iniciativy mají za cíl zlepšit dlouhodobou konkurenceschopnost životních pojišťoven v naší německé retailové divizi”, říká Herbert K. Haas, CEO koncernu Talanx AG. „Jsou navrženy tak, aby posílily naše německé životní pojišťovny, které aktuálně působí v náročném tržním prostředí”. Dr Jan Wicke, CEO Talanx Deutschland AG, se zodpovědností za retailovou divizi v Německu v rámci skupiny Talanx AG, dodává: „Jsme si jisti, že tato opatření pomohou našim německým životním pojišťovnám vstoupit do budoucnosti v lepší kondici a umožní nám pokračovat v nabídce atraktivního penzijního pojištění s podporou zaměstnavatele a biometrického rizikového pojištění ”.

Bude též urychlena již započatá transformace produktových portfolií německých životních pojišťoven. Do konce roku 2016 přestanou životní pojišťovny v retailovém klientském obchodu aktivně prodávat tradiční životní a penzijní pojištění, která budou nahrazena moderními, kapitálově efektivními produkty. Od poloviny roku 2014 nabízí HDI Lebensversicherung výchozí produkt nové řady Two Trust Selekt. Zavedení dalšího kapitálově efektivního produktu penzijního pojištění je naplánováno na 1. ledna 2016. Dle konceptu tohoto pojištění jsou naspořené přebytky připisovány na klientský účet na roční bázi. Ovšem placené prémie jsou minimálně garantovány až okamžikem ukončení smlouvy. Skutečnost, že garance je aktivována až v závěru doby spoření, snižuje požadavky na rizikový kapitál, který musí poskytnout životní pojišťovny. Klienti dostanou příležitost profitovat z vyšší participace na přebytku a díky tomu se mohou těšit na vyhlídky vyšších anuitních výplat v budoucnu.

Mnoho z naších klientů považuje za extrémně důležitou otázku bezpečnosti svých úspor. I přes stávající situaci, která panuje na kapitálovém trhu, garantují naše nové produkty výplatu prémií až v okamžiku ukončení akumulační fáze. Zároveň zvyšujeme šance na atraktivní výnosy, protože tyto nové pojišťovací koncepty nám umožňují připisovat klientům vyšší přebytky než starší typy životního pojištění. Kromě toho, pokud u těchto nových kapitálově efektivních produktů dojde k dosažení určitého kladného zůstatku na účtu, již o něj klient nemůže přijít”, dodal Jan Wicke.

Ke klíčovým silným stránkám německých životních pojišťoven patří produkty pojištění invalidity a dočasného pojištění pro případ smrti, které se budou nadále vyvíjet. Produktový vývoj bude do budoucna efektivnější díky využití společné produktové platformy. Snižují se tím náklady na vývoj a průběžné náklady spojené s provozem v komplexním prostředí. Tento moderní pojišťovací koncept představuje první příklad produktového vývoje napříč celou divizí. Očekává se, že transformace produktového sortimentu bude dokončena ke konci roku 2017.

Aby divize mohla nadále zvyšovat svou efektivitu, jsou v několika dalších letech naplánovány investice do obchodu s životním pojištěním v Německu v řádu 170 mil. EUR s cílem dlouhodobě snížit provozní náklady o 70 mil. EUR ročně.  Kromě jednotné produktové a administrativní platformy pro všechny životní pojišťovny v divizi dojde také k zaměření se na digitalizaci obchodních procesů a styčných bodů s klienty. Tyto iniciativy budou dále podporovány optimalizací klientského kmene smluv a diverzifikací investic zvyšováním podílu alternativních investic, a to zejména do infrastruktury.

Autor: Stanislav Kikoť
Zdroj: Talanx

Facebook Twitter

Související články

27.07.2015Rozhovor s Otokarem Cudlmanem o vizi HDI i jeho mnohaleté kariéře
28.08.2015Jsme pojištěni? Tak plnou parou vpřed!

Komentáře

adresář
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.