Pojišťovny » PČS: Na rozšířené informační povinnosti jsme připraveni

PČS: Na rozšířené informační povinnosti jsme připraveni

21.11.2013, Pojišťovny, Dagmar Šístková

PČS: Na rozšířené informační povinnosti jsme připraveni

„Z nového občanského zákoníku rozhodně nemám obavu. Pokud jde o životní pojištění, rozšiřuje nový občanský zákoník především informační povinnosti a klade důraz na úplnost informací a sdělení, které musí pojišťovna povinně sdělit potenciálním klientům,“ uvedl Petr Procházka z Pojišťovny České spořitelny.

„Snahou je, aby pojistné podmínky byly čitelnější a hlavně – aby s nimi byl klient seznámen předem,“ dodal Procházka. Mimo jiné musí klient rovněž vědět, kam a na koho se může případně obrátit nebo si stěžovat.

V současné době vedení Pojišťovny České spořitelny diskutuje s ostatními pojišťovnami, s obchodními partnery i poradci upřesnění některých detailů nových pravidel. Byl aktualizován tiskopis záznamu z uskutečněného jednání s klientem a jedná se o tom, jakým způsobem budou tyto záznamy ukládány a vyhodnocovány. „Budou se ukládat společně s uzavřenými smlouvami, musí z nich jednoznačně vyplývat, co bylo klientův hlavní požadavek a jaké potřeby má příslušný produkt naplňovat – pojištění rizika, zhodnocení financí apod. Bude to právě záznam z jednání, který tento záměr klienta potvrdí,“ zdůraznil Procházka.

 

Nová terminologie

Obecně dochází v mnoha směrech ke změnám zavedené terminologie. „Pojem návrh významově nahradí slovo nabídka. Přijde-li potenciální klient do pojišťovny s žádostí, aby mu finanční poradce vypracoval návrh na pojištění, nepůjde již o návrh, ale o nabídku,“ vysvětlil Procházka.

„Klient nesmí pojišťovně nic podstatného zatajit. Pokud by se tak stalo, nemusela by pojišťovna plnit,“ zdůraznil Procházka. Jako příklad uvedl operaci se srdcem, kterou klient zatají. Naopak – při neuvedení nepodstatných okolností nesmí již pojistitel pojistné plnění odmítnout, dnes k tomu mohlo docházet např. tím, že se pojistitel odvolal na nepravdivé nebo neúplné zodpovězení všech jeho dotazů před uzavřením.

 

Nové pojistné smlouvy od ledna 2014

Podmínky a pravidla nově uzavíraných pojistných smluv musí od počátku roku 2014 projít obnovou. Nově budou upraveny pojistné podmínky, smluvní ujednání, mnohem více bude kladen důraz na informovanost a seznámení klienta se všemi detaily uzavírané smlouvy.

Například vydání nebo změny v sazebnících poplatků nebo oceňovacích tabulkách pro plnění úrazů nebudou možné bez toho, aniž by pojišťovna klienty o tom informovala. Ti pak musí dostat vždy prostor na posouzení změny a budou mít možnost takovou úpravu odmítnout

„Pojišťovny nemohou provádět změny plošně (např. zveřejněním na webových stránkách) bez předcházejícího sdělení informace svým klientům. Od ledna musejí být o všem takovém individuálně a písemně informováni a mohou se rozhodnout, zda změny akceptují či nikoliv,“ vysvětluje Petr Procházka.

Příklad: Pojišťovna zavede za určitou službu měsíční poplatku 10 Kč. Klient dostane písemnou informaci o připravované změně. Do určité doby se pak musí rozhodnout, zda bude změnu akceptovat či nikoliv. Pokud zašle svůj nesouhlas má pojišťovna dvě možnosti: buď klientovi vyhoví a nechá ho ve „starém“ režimu, nebo mu bude muset k datu účinnosti změny smlouvu zrušit. Nutno dodat, že ozvat se musíte do určeného termínu. Jinak se klientovo „mlčení“ se bere jako souhlas.

Budoucí praxe může ukázat, že rostoucí náklady s tím spojené pojišťovny nepřímo přinutí, aby raději průběžné změny nedělaly nebo alespoň v takové frekvenci jako dnes. „Pojišťovna České spořitelny měnila historicky dvakrát nebo třikrát obsah oceňovacích tabulek k úrazům, ke změnám v hodnotách ale docházelo jak směrem pozitivním nahoru, tak směrem negativním dolů. Bohužel - nová ustanovení platí i pro případné pozitivní změny,“ upřesnil Procházka s tím, že i kvůli pozitivním změnám bude nutné klienty obeslat, což sebou samozřejmě ponese další nemalé administrativní náklady.

Písmo a formulace

Písmo na návrzích (podle nové formulace na nabídkách) pojistných smluv, stejně tak pojistných podmínkách a smluvních ujednáních, pojišťovna zvětšila. „Nikde však nebylo definováno, jak by písmo mělo být velké“, dodává Procházka.

Smlouvy také mají být srozumitelné pro klienty. Otázkou ale zůstává: budou lidé smlouvám po všech těchto úpravách skutečně rozumět, bude jim vše dobře vysvětleno?

Změny se týkají jak pojišťoven, tak zprostředkovatelů. Je však paradoxem, že klient – ten je stále stejný. I dál bude těžké prosadit, aby uzavřená smlouva naplno odpovídala jeho původním představám, požadavkům, potřebám. „Bude velmi záležet na tom, jak proběhne jednání, vysvětlení podstaty a principu fungování takové služby. Nejsem v tomto směru příliš velký optimista, bude úspěchem, pokud budou mít klienti vůbec jasno, u jaké pojišťovny jsou pojištěni, na jaké riziko a kam se mají obrátit, pokud si s čímkoliv ohledně pojištění neví rady. Musíme si být ale vědomi, že nejen náš „pojišťovácký“ přístup, ale zejména legislativní chápání a celkový trend je postaven na tom, že klient, jeho požadavky a potřeby jsou to nejdůležitější,“ uzavřel Procházka.

Dagmar Šístková

 

Zdroj: Dagmar Šístková

Facebook Twitter

Související články

17.10.2012Občanský zákoník ve finančních službách
14.11.2013Nový občanský zákoník stojí pojišťovny miliony korun
31.10.2013Nový občanský zákoník: Pojišťovny přepisují pojistné smlouvy

Komentáře

PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.