Přihlášení


Registrace
Zapomenuté heslo
Partneři oPojištění.cz

 

AIG_2015

 

Kooperativa_2016

logo_PVZP

 

HDI_logo

hvp_jpg

Pojišťovací makléři » Šest  nejčastějších chyb, které lidé dělají v pojištění majetku

Šest  nejčastějších chyb, které lidé dělají v pojištění majetku

27.2.2009, Pojišťovací makléři, ČAP

Šest  nejčastějších chyb, které lidé dělají v pojištění majetku

Snaha šetřit na pojištění majetku za každou cenu, v poslední době u některých lidí zapříčiněna i zhoršenou finanční situací, stejně tak jako zastaralé pojistné smlouvy, neznalost pojistných podmínek, případně neuchovávání dokumentace k pojištěným předmětům. Tyto skutečnosti mohou mít pro mnohé, v případě kdy dojde ke škodní události, velmi závažné následky. Česká asociace pojišťoven (ČAP) proto upozorňuje na 6 nejčastějších chyb, které lidé dělají v pojištění majetku, a současně k jakým nepříjemným situacím mohou vést.


Podrobné informace k pojištění majetku zveřejňuje Česká asociace pojišťoven na informačním webu www.pojistimajetek.cz. Životnímu pojištění jsou věnovány stránky www.pojistizivot.cz.Chyba č.1: LIDÉ SI MYSLÍ, ŽE SE JIM NIC NEMŮŽE STÁT A NEPOJISTÍ SE VŮBEC


Letos v lednu realizovala Česká asociace pojišťoven anketní šetření na téma: Jak si lidé v České republice pojišťují majetek? Podle výsledků průzkumu 6 % dotázaných nemělo majetek pojištěn vůbec. Přitom riziko, že dojde ke škodní události je poměrně velké. Téměř polovina z oslovených již někdy pojistnou událost řešila. Nejčastěji se lidé nevyhnou krádeži nebo takzvaným vodovodním škodám – prasklému potrubí, vytékající vodě z pračky nebo vyplavení sousedů. Co do výše pojistného plnění však na prvním místě jednoznačně figurují škody způsobené přírodními živly.


Mezi těmi, kteří nemají majetek pojištěn vůbec, je velká většina lidí starších 46ti let. Důvodem je často skutečnost, že pojištění majetku měli dlouhou dobu sjednané bez jakékoliv aktualizace pojistné částky ve smlouvě. Pojišťovny v tomto případě postupují tak, že poškozeným nabídnou úpravu pojistné částky anebo úplné zrušení stávající pojistné smlouvy. Někteří lidé raději volí druhou variantu. Neuvědomují si ale, že v případě pojistné události, si uhradí škodu v plné výši.


Chyba č.2: PODPOJIŠTĚNÍ MAJETKU


Zdaleka nejčastějším problémem jsou zastaralé pojistné smlouvy, v jejichž rámci sjednané pojištění dávno neodpovídá aktuální hodnotě majetku pojištěnců. Lidé si neuvědomují, že se cena majetku s léty mění - své investice do majetku zapomínají v pojištění zohledňovat, a vystavují se tak zbytečnému riziku. Dojde-li ke škodní události pojišťovna jim škodu uhradí jen částečně, přesto stále v souladu s platnou pojistnou smlouvou. Každý z nás by si měl uvědomit, že i bez dalších investic se hodnota majetku s léty mění. Například rodinný domek pojištěný začátkem 90. let minulého století na hodnotu 1 mil. Kč, bude mít dnes s největší pravděpodobností hodnotu podstatně vyšší.


Zpravidla lidé mají již při sjednání pojistné smlouvy zájem domluvit si takové smluvní podmínky, aby za pojištění platili, co nejméně. Často přesvědčují pojišťovací zprostředkovatele či poradce, že jejich majetek má nižší hodnotu. Odmítají připustit řadu běžných rizik, nebo je podhodnocují. Neuvědomují si, že rozdíly mezi cenami pojištění se obvykle pohybují v řádech pouhých desítek korun měsíčně. Nepatrně vyšší pojistné se však vyplatí obětovat za to, že si v případě škodní události budou schopni za vyplacené pojistné plnění uvést domácnost do původního stavu.Chyba č.3: LIDÉ NEVNÍMAJÍ ROZDÍL MEZI POJIŠTĚNÍM DOMÁCNOSTI A NEMOVITOSTI

Někteří lidé nevnímají rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti. Stává se pak, že si pro rodinný domek sjednají pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti neřeší v mylné představě, že pojištění domácnosti je již započítáno v ceně pojištění nemovitosti. V případě škodní události, například povodně, jim pak pojišťovna uhradí škody na nemovitosti. Vzniklé ztráty v domácnosti si však musí hradit ze svého.

Eventuality, kdy si lidé pojistí pouze nemovitost a s pojištěním domácnosti se již nezabývají, se běžně stávají. Tato dvě pojištění je však třeba důsledně rozlišovat. Pojištění domácnosti chrání movité věci, které jsou součástí vybavení domácnosti nebo zařízení a slouží k provozu domácnosti. Pojištění nemovitosti je na rozdíl od pojištění domácnosti určeno pro ochranu nemovitosti a ostatních staveb na pozemku, který náleží k této budově. Pojištění nemovitosti tedy nekryje rizika škod v domácnosti a na jejím vybavení. Je nezbytné si sjednat pojištění domácnosti.

Pokud si lidé sjednávají pojištění za asistence pojišťovacího poradce, ten se jim zpravidla snaží situaci vysvětlit a pojistit je tak, aby jim pojištění krylo odpovídajícím způsobem rizika jak v domácnosti, tak na nemovitosti. Většina pojišťoven již také nabízí výhodné balíčky, kde pojišťuje nemovitost i domácnost zároveň.

 

Zítra zveřejníme další 3 chyby.

Zdroj: ČAP

Facebook Twitter

Související články

27.02.2009Prokázané pojistné podvody opět překročily půl miliardy
09.02.2009ČAP: chyby a omyly v pojištění majetku
05.02.2009ČAP: Únor opět ve znamení pojištění
03.11.2008ČAP: pojistný trh je stále v černých číslech

Komentáře

PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.