KDO JE KDO » Rozhovory » Pojišťovny mluví o zdražení povinného ručení, ale nejsou důsledné

Pojišťovny mluví o zdražení povinného ručení, ale nejsou důsledné

8.1.2014, Rozhovory, DŠ

Pojišťovny mluví o zdražení povinného ručení, ale nejsou důsledné

S Kateřinou Lhotskou, expertkou pro pojišťovací sektor v oddělení poradenství pro finanční instituce společnosti EY, je rozhovor na téma jak ovlivní nový Občanský zákoník pojišťovací sektor. A také o tom, zda lidé budou v nadcházejícím roce ochotni po oslabení koruny vložit své peníze do životního pojištění

Co můžeme očekávat na pojistném trhu v roce 2014?

Zatímco rok 2013 byl ve znamení příprav na začátek účinnosti nové legislativy, rok 2014 můžeme nazvat rokem „střetu předpokladů s realitou“. Teď hovořím hlavně o Občanském zákoníku. Pojišťovny budou postupně zjišťovat, kde došlo při implementaci k nedostatkům, nebo k nepochopení záměru zákonodárce. Vedle toho budou ovšem také přemýšlet o tom, jaké příležitosti jim nový občanský zákoník přináší. Je jich celá řada a vítězem bude ten, kdo je bude umět identifikovat a správně uchopit.

V roce 2014 bude zajímavé také sledovat legislativní vývoj v ostatních oblastech. Schvalování novely zákona 38/2004 o pojistných zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí nebylo vzhledem k rozpuštění sněmovny dokončeno. Osobně si myslím, že to není žádná velká škoda, protože tato novela nebyla povedená a odmítala ji i většina odborné veřejnosti. Záměry nové vlády v této oblasti nejsou v tuto chvíli úplně zřejmé. Bylo by prospěšné, kdyby se vláda spíše věnovala úplně novému zákonu, který upraví distribuci finančních produktů obecně. Tedy ne jen pojistných, ale i ostatních jako například různých investičních produktů, hypoték, stavebního spoření, spořicích účtů apod.

Určitě bude zajímavé sledovat další vývoj v pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku. Nyní v zimě zájem veřejnosti o tuto problematiku trochu opadl. To ale neznamená, že se v této oblasti nic neděje. Více se situace rozvíří v okamžiku, kdy opět nějaká cestovní kancelář zkrachuje a její klienti se dozvědí, že byla podpojištěná a tedy, že plnění od pojišťovny nepokryje jejich nároky. Budeme nejspíš opět svědky vášnivé diskuze odborníků a pseudoodborníků patřičně přiživované zkratkovitými komentáři médií. Jak to dopadne, si netroufám odhadovat. Jisté je jen to, že obraz pojišťoven na veřejnosti to nevylepší, přestože i ony jsou svým způsobem oběťmi špatně nastaveného systému.

Agresivní cenová politika některých pojišťoven především na trhu povinného ručení může mít ten následek, že ne všechny společnosti stávající situaci přežijí a že nás tedy někdo buď úplně, nebo jen na trhu s pojištěním vozidel opustí. Aby to nebyly jen ztráty, již delší doby se na náš trh chystají noví pojistitelé, jiní, kteří již na trhu jsou, se zase netají svými akvizičními choutkami. Pro trh bude samozřejmě také velmi významné, jakým směrem se vydá skupina Generali po převzetí plné kontroly nad Českou pojišťovnou a nad pojišťovnou Generali.

Z pohledu hodnocení pojistného trhu podle předepsaného pojistného očekávám stagnaci, nebo vývoj, který se jí bude blížit. Spíš než o objem jde však o jeho kvalitu. Z tohoto pohledu je mnohem závažnější nevhodná struktura pojistných kmenů jednotlivých pojišťoven, které jsou bohužel budovány s cílem maximalizace objemu, nikoliv prvotní profitability (tedy ziskovosti z vlastní pojišťovací činnosti). Změnit tento stav je během na dlouhou trať a obávám se, že v roce 2014 na ni nikdo nevyběhne. Ale snad si začnou pojišťovny alespoň uvědomovat závažnost problému.

Najdou se i produktové novinky?

V produktové oblasti se budou postupně objevovat novinky související především s novým Občanským zákoníkem a příležitostmi, které z něj vyplývají. Pojišťovna, která je dokáže nejrychleji dostat na trh, získá na čas konkurenční výhodu, než od ní nápady okopírují její konkurenti. Dále očekávám, že produkty, u kterých to dává smysl, se budou rozšiřovat o dodatečné služby, především asistenční. Ty se budou dále rozvíjet i s využitím nových mobilních technologií. To je ostatně pro tuto chvíli asi jejich nejsmysluplnější použití v pojišťovnictví.

V souvislosti s novým Občanským zákoníkem nás v roce 2014 čeká ještě jedna novinka, kterou bychom si ale určitě rádi odpustili. Budeme se nejspíš střetávat s novými typy podvodů a nezbývá, než abychom se na ně připravili. Obávám se především zneužívání ustanovení o nepoctivém ukončení jednání o smlouvě a dále řady podvodných nároků na úhradu nemajetkové újmy ze všech odpovědnostních pojištění, která tuto možnost zahrnují. Typicky tedy z pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, tedy z takzvaného povinného ručení.

Co neživotní pojištění?

Neživotní pojištění bude ovlivňováno především vývojem v oblasti pojištění vozidel a pak částečně i v pojištění podnikatelů. Již delší dobu je neudržitelná situace v povinném ručení. V roce 2014 jej ovlivní hned tři faktory. Jednak notoricky známá 3% na financování záchranných složek a jednak povinnost platil výjezdy hasičů k odstraňování následků dopravních nehod. Tento dopad by se měl promítnout asi 1% růstem objemu pojistného. A v neposlední řadě tu bude i vliv změn souvisejících s účinností nového Občanského zákoníku. Odhady hovoří o nutnosti adekvátně zvýšit pojistné až o 20%. Musíme si však uvědomit, že na rozdíl od předchozích dvou vlivů, tento se nezačne uplatňovat skokově, ale nástup jeho účinku bude postupný. Tlak na růst sazeb by tu však byl i bez Občanského zákoníku a hasičů. Pojišťovny sice už deklarovaly zdražení a začaly se tvářit přísněji na viníky škod, ale praktické zkušenosti naznačují, že nejsou v dodržování svých předsevzetí úplně důsledné. Není například výjimkou, že když dostane klient dopis s novou vyšší sazbou, není problém, aby pod pohrůžkou odchodu z pojišťovny dosáhl buď na cenu původní, nebo dokonce na nižší. K růstu trhu v této oblasti tak sice dojde, ale nebude odpovídat oněm 10% - 15% růstu sazeb deklarovaných pojišťovnami. Ekonomický výsledek povinného ručení se tak příliš nezlepší a pojištění bude nadále v problémech. V havarijním pojištění se propad zmírnil již v roce 2013 a toto narovnání bude nejspíš pokračovat. Stále to však bude pravděpodobně málo a i havarijní pojištění na tom bude nadále špatně. Vyšší růst sazeb je zkrátka nutný. I v pojištění podnikatelů bude pokračovat pokles a ani zde tady není prognóza příznivá. Nejedná se však o retailový produkt a tak stojí trochu stranou pozornosti. Situaci je však nutné bedlivě sledovat, abychom se nedočkali nepříjemného překvapení ve chvíli, kdy už bude pozdě. Celkově však neživot mírně poroste díky vynucenému růstu v povinném ručení.

A životní pojištění?

Vývoj životního pojištění budou, jako již obvykle, určovat jednorázově placená pojištění. A ta jsou velmi obtížně předvídatelná. Existuje sice jistá závislost mezi jejich meziroční změnou a emisí státních dluhopisů pro občany (jednorázy při emisi klesají), ale i ta je poměrně slabá. Otázkou také zůstává, nakolik ovlivní nedávné oslabení koruny ze strany ČNB ochotu lidí vůbec spořit. Pokud klesne, bude to mít neblahý dopad na všechny produkty s investiční složkou. To by znamenalo pokles životního pojištění jako celku, protože rizika to zkrátka nevytrhnou. Běžně placené pojistné, kde je nějaká riziková složka zastoupena, sice již delší dobu mírně roste, nicméně jeho růst mírně zpomaluje a tak nejspíš nedokáže kompenzovat pokles na straně jednorázů.

V poslední době došlo ve vašem profesním životě ke změně.

Ano, k 30. červnu jsem ukončila své působení ve společnosti Ness Czech a od počátku listopadu působím ve společnosti EY. Přišla jsem tam zrovna v období změny brandu, takže ji nejspíš budete znát pod názvem Ernst & Young. Oblast mého působení se příliš nemění, navazuji na to, co jsem dělala předtím. Výhodou je i možnost spolupracovat se zahraničními kolegy, i když ne všechny zkušenosti ze zahraničních trhů jsou přenositelné.

Co tato společnost pojišťovnám nabízí?

EY je v pojišťovnách silná nejen v auditu, účetním a daňovém poradenstvi, ale zároveň má kvalitní tým aktuárů a úspěšně působí i v risk managementu a v oblasti IT. Nyní rozšiřuje svojeporadenské služby i do dalších oblastí, jako je například distribuce, správa smluv, likvidace a produkty. A nesmím také zapomenout na oblast boje proti pojistným podvodům, kde se chce zaměřit na dosud poněkud opomíjenou prevenci. Chceme se věnovat jak aktuálním tématům, tak těm dlouhodobým a strategickým. Je to hlavně Občanský zákoník a další legislativní změny, které pojišťovnám přinášejí vedle povinností také celou řadu příležitostí. To souvisí s hledáním nových teritorií pro rozvoj. EY se chce také věnovat efektivitě nákladů. Ne všechny prostředky totiž bývají vynakládány smysluplně a málokteré investice jsou s určitým časovým odstupem posuzovány z hlediska jejich skutečného přínosu. Ze strategických témat je to pak především dlouhodobý rozvoj kmene a dosažení takové jeho struktury, která zajistí stabilitu pojišťovny a vytvoří předpoklady pro její další pozitivní vývoj. Možná je to vzhledem k dobrým výsledkům pojišťoven překvapivé, ale právě v této oblasti jsou obrovské rezervy.

V minulých letech jste zpracovávala pravidelně nezávislé a odborné analýzy českého a slovenského pojistného trhu. Budete v nich pokračovat i poté, co jste změnila zaměstnání?

Ano, ráda bych v tom pokračovala. Uvažuji ovšem o určité obsahové změně, kde bych chtěla nabídnout i jiné pohledy na pojistný trh než jen úzkou optikou předepsaného pojistného. Určitě by třeba nebylo nezajímavé se podívat na pojišťovny z pohledu tvorby zisku a jeho zdrojů. Pravděpodobně dojde i na nějaké mimořádné analýzy.

Dagmar Šístková

Zdroj: DŠ

Facebook Twitter

Související články

28.01.2013Pojišťovnictví v roce 2013 očima analytičky Kateřiny Lhotské
31.10.2013Nový občanský zákoník: Pojišťovny přepisují pojistné smlouvy
14.10.2013Příspěvek na Hasičský záchranný sbor z povinného ručení je nesystémový

Komentáře

adresář
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.