KDO JE KDO » Rozhovory » Komerční pojišťovna: Jednou z priorit je rozvoj spolupráce s externími partnery

Komerční pojišťovna: Jednou z priorit je rozvoj spolupráce s externími partnery

3.10.2014, Rozhovory, Komerční pojišťovna

Komerční pojišťovna: Jednou z priorit je rozvoj spolupráce s externími partnery

Rozhovor se Stéphanem Corbetem, předsedou představenstva a ředitelem Komerční pojišťovny

1.    Komerční pojišťovna získala v letošním šestém ročníku prestižního hodnocení finančního sektoru, které každoročně pořádá ekonomický deník Hospodářské noviny, titul Nejlepší životní pojišťovna 2014 a druhé místo v kategorii Klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna 2014. Navíc Komerční banka, mateřská společnost Komerční pojišťovny, zvítězila v téže soutěži v kategorii Nejlepší banka 2014. Jak tento úspěch hodnotíte?

Komerční pojišťovna zopakovala loňský úspěch v soutěži Hospodářských novin, kdy jsme vůbec poprvé obdrželi ocenění udělovaná na českém trhu. Tehdy jsme v hlavní kategorii byli druzí, letos jsme zvítězili a na titul Nejlepší životní pojišťovna jsme opravdu pyšní, tím spíš že slavíme společně s naším hlavním obchodním partnerem Komerční bankou.

Když jsem se před třemi lety stal ředitelem Komerční pojišťovny, chtěl jsem zviditelnit naši společnost na trhu a přál jsem si získat některá z prestižních ocenění, která KP dosud chyběla. Přitom mě ani nenapadlo, že se to podaří tak rychle a na tak významné úrovni. Velmi si vážím pracovníků prodejních sítí všech našich obchodních partnerů, kteří mají značný podíl na úspěchu pojišťovny.

2.    Komerční pojišťovna se vedle investičního životního pojištění zaměřuje na rizikové životní pojištění. Jaké je obecné podvědomí lidí o rizikovém životním pojištění? Zajímají se o ně Češi vůbec?

Lidé si čím dál více uvědomují rizika spojená s úmrtím, úrazem či onemocněním a chtějí chránit své blízké. Přestože v evropském měřítku zůstávají Češi stále poměrně zdrženliví, bývá pojištění logickým vyústěním takových úvah. Dá se říct, že v souladu s tímto současným trendem zaznamenává Komerční pojišťovna zvyšující se zájem klientů o rizikové životní pojištění, které klientům úspěšně nabízí prostřednictvím prodejní sítě Komerční banky, Modré pyramidy a brokerských společností, přičemž mezi nejprodávanější připojištění patří trvalé následky úrazu, poškození úrazem a hospitalizace.

Rizikové životní pojištění, ať už jako samostatný produkt, nebo navázaný k úvěru či kartě, má v produktovém portfoliu Komerční pojišťovny stabilní a významné postavení. Tento typ pojištění poskytuje komplexní ochranu našim klientům i jejich rodinám. V roce 2012 jsme rozšířili nabídku těchto produktů a uvedli na trh velmi úspěšné, univerzální rizikové životní pojištění ELÁN a později také pojištění MojeJistota nabízené klientům prostřednictvím externích partnerů za řad pojišťovacích zprostředkovatelů, resp. prodejní sítě KB.

Určitě vnímáme postupně zvyšující se finanční gramotnost populace, jíž napomáhají i samotné finanční instituce. Hlavním cílem již dávno není jen prodej finančních produktů jako takových, dnes se banky, pojišťovny, stavební spořitelny a další společnosti z finančního sektoru zaměřují zejména na poskytování kvalitního finančního poradenství. Skupina KB, včetně Komerční pojišťovny, investuje do rozvoje poradenství a osvěty klientů i prodejců nemalé prostředky a kapacity.

3.    Komerční pojišťovna zaznamenala v 1. pololetí 2014 vysoký nárůst předepsaného pojistného v životním pojištění. Srovnáme-li ale pozici Komerční pojišťovny na českém trhu s podílem Komerční banky, je poměrně malá.

Záleží, dle čeho srovnáváte. Pojistný trh se od bankovního liší, stejně jako hráči, kteří na nich působí. Českému pojistnému trhu dominují dvě významné skupiny Vienna Insurance Group a Generali, které v bankovním sektoru nenajdeme. Komerční pojišťovna se na trhu životního pojištění podle Českých účetních standardů v posledních 5 letech drží na předních místech v objemu předepsaného pojistného a v 1. pololetí 2014 obsadila v této oblasti první příčku s tržním podílem 17,8 %.

Přes tento úspěch a nárůst objemu předepsaného pojistného vnímáme jako vhodnější ukazatel pro srovnání pojišťoven na trhu zejména objem aktiv pod správou. Jeho nárůst dokazuje schopnost KP udržet si klienty. Na rozdíl od některých jiných pojišťoven nečelí KP odlivu klientů, a to i díky bankopojistnému obchodnímu modelu. Když se podíváme na aktiva pod správou, roste KP výrazně rychleji než celý trh a ke konci roku 2013 je dvojkou na trhu životního pojištění za Českou pojišťovnou, zatímco ještě před 5 lety byla KP na 6. místě. Význam a dynamičnost růstu objemu aktiv pod správou Komerční pojišťovny je zřetelný právě ve srovnání s celým trhem, kdy se KP na jeho meziročním nárůstu v roce 2013 podílela ze tří čtvrtin.  

Dynamický růst KP je poháněn také rizikovým životním pojištěním, jak dokládá hodnota sum at risk (částky v riziku)*, která se za posledních 5 let zvýšila o více než 50 %.

* vývoj tohoto ukazatele za ostatní pojišťovny na trhu není k dispozici

4.    Nabízí Komerční pojišťovna své produkty také mimo finanční skupinu KB, v níž působí?  Plánujete tyto aktivity dál rozvíjet?

Hlavním obchodním partnerem KP je Komerční banka a dále ostatní společnosti ze skupiny KB. Nicméně rozvoj spolupráce s externími partnery z řad pojišťovacích zprostředkovatelů, jejichž prostřednictvím KP nabízí rizikové životní pojištění ELÁN a HYPO, představuje jednu z klíčových priorit obchodní strategie KP pro příští roky. Životní pojištění ELÁN poskytuje komplexní ochranu našim klientům i jejich rodinám pro případ nejrůznějších pojistných nebezpečí – trvalých následků úrazu, invalidity, pracovní neschopnosti, smrti, závažných onemocnění a mnohých dalších. HYPO úvěrové pojištění zase chrání klienta pro případ neschopnosti splácet své závazky z úvěru.

Vedle poskytování obchodní podpory a školení byl v souvislosti s prodejem pojištění prostřednictvím externích obchodních partnerů nedávno spuštěn webový portál, který nabídne partnerským brokerským společnostem komfortní informační platformu zahrnující mimo jiné aktuální status sjednaného portfolia pojistných smluv.

5.    Zaměříte se v budoucnu více také na poskytování neživotního pojištění?

Komerční pojišťovna je univerzální pojišťovnou, a i když se zaměřujeme zejména na oblast životního pojištění, nabízíme také produkty neživotního pojištění – pojištění pro případ zneužití platební karty, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, apod. Poskytujeme také balíček pojištění k oblíbené Lady kartě od KB, který obsahuje například pojištění kabelky, pojištění zakoupeného zboží, pojištění prodloužené záruky, pojištění nejnižší ceny, a další.

Samostatnou kapitolou je cestovní pojištění, které nabízíme jak ke kartám KB, tak i samostatně. K jeho sjednání mohou klienti vedle pobočkové sítě KB využít také online nákup prostřednictvím webových stránek pojišťovny. Navíc klienti KB mohou cestovní pojištění sjednat a zaplatit také prostřednictvím internetového bankovnictví MojeBanka nebo využít stále oblíbenější způsob prostřednictvím mobilní aplikace Mobilní banka 2 od Komerční banky.

Rozvoj v oblasti neživotního pojištění je z dlouhodobého hlediska taktéž jednou z priorit KP.

6.    V jaké míře využívají Vaši klienti internet? Chystáte v této oblasti nějaké novinky?

Návštěvnost webových stránek KP se neustále zvyšuje, za první pololetí 2014 jsme zaznamenali meziroční nárůst o 17%. Klienti získají podrobné informace o produktech včetně pojistných podmínek, u investičních pojištění mohou sledovat vývoj výkonnosti i aktuální hodnotu fondů, pro výpočet pojistného mohou využít online kalkulátory.

Přes webové stránky KP mohou klienti sjednat cestovní pojištění. Počet klientů, kteří dávají přednost tomuto prodejnímu kanálu před pobočkou, se stále zvyšuje. Zatímco ještě před třemi lety přišlo zhruba 60% klientů uzavřít cestovní pojištění do KB, letos to bylo už jen 40%.   

Komerční pojišťovna také reaguje na sílící počet klientů využívajících internet v mobilu a mobilní aplikace a v loňském roce ve spolupráci s Komerční bankou spustila prodej cestovního pojištění prostřednictvím mobilní aplikace, která je součástí aplikace Mobilní banka 2 od Komerční banky. Tato inovace přináší klientům jednoduché a rychlé sjednání cestovního pojištění odkudkoliv. V roce 2014 bylo sjednáno 10% smluv cestovního pojištění prostřednictvím mobilní aplikace.

KP se bude nadále věnovat rozvoji webových stránek a online prodeji dalších produktů.

7.    Nyní se hojně diskutuje o možných změnách legislativy v oblasti pojišťovnictví. Jaký je Váš názor na chystané úpravy zákona o daních a o pojišťovacích zprostředkovatelích? Mohou nějak pomoci vyřešit nejpalčivější problémy českého pojistného trhu?

Připravovaná úprava zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích sice cílí na palčivé problémy současného pojistného trhu, ovšem taktéž citelně zasahuje do oblastí, které s nimi vůbec nesouvisí. A to v situaci, kdy se zároveň finalizuje evropský legislativní proces při přípravě nové Směrnice o zprostředkování pojištění, a není tak zcela zřejmé, zda některé pasáže upraveného zákona nebude nutné opět novelizovat. Komerční pojišťovna samozřejmě podporuje smysluplné snahy eliminovat nešvary na pojistném trhu a snahy o ochranu spotřebitele proti neetickým praktikám.

Naproti tomu snahu o zavedení další úrovně ochrany spotřebitele, a to nad rámec úpravy v novém Občanském zákoníku, nepovažujeme za vhodnou. Množství doprovodné informační dokumentace mnohdy svým rozsahem již nyní převyšuje vlastní smluvní dokumentaci včetně pojistných podmínek, přičemž připravovaná novela zavádí další požadavky na různé nové dokumenty, které bude nutné klientům předávat. Tímto způsobem pak paradoxně namísto zjednodušování a zpřehlednění stavíme klienta před narůstající množství smluvních dokumentů.

Pokud jde o připravované úpravy v oblasti daňového zvýhodnění životního pojištění, Komerční pojišťovna chápe záměr Ministerstva Financí ČR zajistit využívání životního pojištění pro vytváření rezerv zaměstnance na jeho důstojné stáří. Vzhledem k možnému zásadnímu dopadu na určitou část trhu životního pojištění by měl zvolený způsob vyjít z dialogu s pojišťovnami. Jinak vidíme velké riziko v poklesu zájmu klientů dlouhodobě investovat v rámci pojištění a u zaměstnavatelů využívat životní pojištění jako benefit pro zaměstnance.

Komerční pojišťovna

Zdroj: Komerční pojišťovna

Facebook Twitter

Související články

15.04.2014Pojišťovny pod drobnohledem: Komerční pojišťovna
22.02.2011Komerční pojišťovna po celý rok 2010 držela druhou pozici na trhu životního pojištění
20.02.2011Postavení pojišťoven po roce 2010 - Komerční pojišťovna
13.12.2010Rizikové pojištění Komerční pojišťovny: pro ty, kteří myslí na budoucnost

Komentáře

adresář
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.