KDO JE KDO » Rozhovory » AXA: Pojistné podvody jsou v ČR pro klienty, ale i poradce stále lákavým způsobem k obohacení

AXA: Pojistné podvody jsou v ČR pro klienty, ale i poradce stále lákavým způsobem k obohacení

1.12.2015, Rozhovory, AXA pojišťovna

AXA: Pojistné podvody jsou v ČR pro klienty, ale i poradce stále lákavým způsobem k obohacení

Pojistné podvody dnes pojišťovnám na českém trhu způsobují stamilionové škody. Bohužel je stále pravdou, že lidé na pojistný podvod nepohlížejí jako na trestný čin, vždyť proto si to pojistné vlastně platí. Pojišťovny ale v současnosti investují nemálo peněz a času právě do boje proti podvodům, vývoje detekčních nástrojů a především do oblasti prevence. Na otázky k této problematice odpovídala Ivana Glombová, fraud control officer z AXA v ČR a SR.

Kolik případů jsme řešili v letošním roce a jaká je jejich struktura?

Většinu pojistných podvodů, které se týkají životního i neživotního pojištění, řešíme přímo v první linii, což je jednak Axa Assistance, která pro AXA likviduje škody neživotního pojištění, a oddělení likvidace životních pojistných událostí. Zde jsou čísla prošetřených případů za poslední rok v řádu tisíců. U nás v oddělení fraud managementu řešíme spíše ty složitější, které si vyžadují sofistikovanější metody zkoumání, právní konzultace, atd.

V oblasti distribuce pojištění šlo jen o desítky případů, navíc zde vidíme markantní pokles jak v počtu šetřených případů, tak i ve výši způsobené škody. Tento pokles je dán zavedením mnoha preventivních opatření a důrazem na kvalitu už při náboru nováčků a uzavírání spolupráce s novými obchodními partnery.

Celkově je odpovědnost za monitoring a detekci podvodů přesouvána do tzv. 1. linie obrany, tedy přímo do distribuce a jednotlivých administrativ. Pravidelné posuzování všech nastavených KPI’s je součástí jejich „denního chleba“.

Čeho se obecně podvody týkají a jaký je jejich poměr život/neživot?

U pojistných podvodů v životním pojištění se setkáváme s falšováním lékařských zpráv nebo úmyslnými drobnými úrazy, tedy sebepoškozováním, čemuž předchází účelově sjednaná pojistná smlouva. V neživotním pojištění pak stále vedou podvody týkající se aut. Když pominu typický podvod s nadhodnocenou fakturou, stále také registrujeme fiktivní pojistné události anebo takové, kdy klient uvede jiný nehodový děj, než se doopravdy stal.

Setkáváme se také s případy antedatování pojistných smluv. To jsou takové smlouvy, které jsou sjednány až po vzniku pojistné události, jedná se tedy o kombinaci podvodu zprostředkovatele a klienta.

Ve kterých krajích nebo městech se typicky podvádí nejvíce?

Tady není specifikace tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je ale jasné, že Praha a Středočeský kraj vedou, což je dáno soustředěností většího počtu lidí a tím i klientů. Jsou ale regiony, které jsou z různých důvodů rizikovější než jiné, například kvůli vysoké nezaměstnanosti.

Se kterými podvody se setkáváte méně často?

Srovnáme-li např. aktuální situaci s obdobím před pěti lety, je patrné, že se u pojištění aut zásadně méně setkáváme s uplatňováním stejné pojistné události u více pojistitelů. Tento trend byl zajisté podpořen vyvinutým systémem pro výměnu informací mezi pojišťovnami (SVIPO). 

Velmi závažné, ale ne tak časté, jsou případy, kdy zprostředkovatel zpronevěří přímo peníze klienta. Vždy je ale jen otázkou času, kdy tyto podvody odhalíme. Z tohoto pohledu je konání nepoctivých zprostředkovatelů svým způsobem naivní.  I přesto ale, po každém takovém případě provedeme množství velmi striktních a nekompromisních bezpečnostních opatření, aby k podobnému druhu podvodu v budoucnu již nemohlo dojít.

Zaznamenali jste v oblasti pojistných podvodů nějaký citelný trend poklesu či vzestupu?

Bohužel ano. Trh všeobecně zaznamenal nárůst podvodných případů v životním pojištění. Konkrétně se jedná především o úrazy a pracovní neschopnosti. S těmito typy podvodů se nepracuje úplně snadno a přistupujeme k nim velmi důkladně, přeci jen jde o lidské zdraví. Naopak klesající trend vidíme u provizních podvodů.

Specifickým trendem dnešní doby je pak situace, kdy si klienti sjednají například i deset smluv životního pojištění. Počet uzavřených rizikových pojištění totiž není zákonem omezen. A pokud není prokázáno účelové sjednání těchto pojistných smluv, pojišťovny musí plnit dle nastavených všeobecných pojistných podmínek. V těchto případech poměrně dobře pomáhá důkladný rizikový underwriting.

Napadá Vás nějaký zajímavý případ, který jste v nedávné době řešili?

V loňském roce jsme šetřili případ antedatování pojistné smlouvy povinného ručení dvou našich zprostředkovatelů, kteří si vypomáhali navzájem. Našemu vyšetřovateli se podařilo zadokumentovat dostatečné množství důkazů a zprostředkovatel, který podvod spáchal je dnes již pravomocně odsouzen k nepodmíněnému odnětí svobody.  V takových případech je velmi důležitá intenzivní spolupráce s Policií ČR. Právě získané nahrávky z městských kamer byly jedním ze zásadních důkazů v tomto případu. Tím, že byly důkazy velmi dobře zdokumentovány z naší strany, měla kriminální policie snazší práci a případ byl vyřešen a ukončen velmi rychle. Za normálních okolností by se nám daný zprostředkovatel do sítě ani nedostal, protože si nové uchazeče řádně prověřujeme, a mimo jiné dokumenty, vyžadujeme také výpis z trestního rejstříku. V tomto případě však došlo k jeho výmazu díky amnestii udělené Prezidentem ČR.

Zmínila jste spolupráci s Policií ČR, můžete to více rozvést?

Když bych to vzala napříč pojistným trhem, většina vyšetřovatelů pojistných podvodů v pojišťovnách jsou právě bývalí policisté. To je pro vyšetřování pojistných podvodů v pojišťovnách opravdu zásadní. Tito vyšetřovatelé znají techniky, postupy a mají takové to „policejní“ myšlení.  To samozřejmě usnadní i další spolupráci s orgány činnými v trestním řízení.

Celkově jsou počty podávaných trestních oznámení z naší strany stabilní, nemáme tedy rostoucí tendenci, což odpovídá i trhu.  Je však nutné říci, že podávání trestních oznámení je až krajním řešením, v první řadě se snažíme především chránit a hlavně uchránit finanční prostředky naší společnosti.

Řešíte i nějaké skutečně kuriózní pojistné události?

Samozřejmě se setkáváme i s vtipnými a kuriózními případy. Nedávno jsme například řešili škodní událost z povinného ručení, konkrétně poškození čelního skla. Klient nám v balíčku zaslaných dokumentů omylem zaslal také svou komunikaci se servisem, kde uváděl, že má rozbité čelní sklo a zda by to nešlo „nějak vymyslet na pojišťovnu“.

Dalším podobným příkladem může být škodní událost pojištění domácnosti. Jednalo se o vloupání do sklepní kóje, kde poškozený mimo jiné uplatnil i odcizení televize, která měla být uschována ve sklepě, protože se údajně jednalo o vánoční dárek. Ve chvíli, kdy technik v bytě poškozeného sepisoval zápis, pořídil také fotografii televize, která stála na polici. Tou dobou poškozený zrovna hledal nákupní doklady od odcizených věcí. Když pak tyto doklady pojišťovně doložil, výrobní číslo a typ údajně odcizené televize se zcela shodovaly s vyfocenou televizí, která stála v bytě poškozeného.

Velmi kuriózní pojistná událost, na kterou si pak ještě vzpomínám, je spojená s fotbalovým týmem.  Část jeho členů, včetně trenéra, nahlásili pojistnou událost z úrazového pojištění. Ze zprávy vyplývalo, že byli prakticky nemohoucí. Čistě náhodou však tento tým o víkendu zvládl v plné sestavě odehrát a dokonce i vyhrát fotbalové utkání.

A co byste vzkázala čtenářům na závěr?

Nulovou tolerancí k podvodům chráníme naše klienty, náš majetek a samozřejmě i reputaci naší společnosti. Naší prioritou je prevence, tedy abychom vůbec nemuseli podvody vyšetřovat.

Velmi důležitá je v tomto případě redukce samotného pokušení podvod spáchat, a proto se snažíme neustále zvyšovat povědomí o podvodech a objemech finančních prostředků, kterých se podvody týkají. Snažíme se maximálně redukovat příležitost ke spáchání podvodu pomocí zavedených silných a funkčních kontrol a preventivních prvků. A pokud i přes to všechno k podvodu dojde, je naším cílem zpětná identifikace slabých míst a rizik, které vyhodnotíme a následně je eliminujeme.

Děkujeme za rozhovor

Zdroj: AXA pojišťovna

Facebook Twitter

Související články

10.11.2015AXA spouští nový e-shop
15.10.2015Axa již posedmé nejhodnotnější značkou mezi světovými pojišťovnami
07.10.2015AXA investiční společnost posiluje svůj tým

Komentáře

adresář
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.