Přihlášení


Registrace
Zapomenuté heslo
Partneři oPojištění.cz

 

AIG_2015

 

Kooperativa_2016

logo_PVZP

 

HDI_logo

hvp_jpg

KALENDÁŘ AKCÍ » Vzdělávání » Bankovní institut vysoká škola - Pojišťovnictví

Bankovní institut vysoká škola - Pojišťovnictví

29.4.2008, Vzdělávání, Bankovní institut vysoká škola

Bankovní institut vysoká škola - Pojišťovnictví
 
 
 
Bankovní institut vysoká škola, Bakalářské studium, Pojišťovnictví

 BIVS

Studium v tomto oboru v rámci bakalářského programu Bankovnictví bylo na BIVŠ zahájeno v akademickém roce 2002/2003.

 

Studijní obor Pojišťovnictví je zaměřen především na vzdělávání pracovníků pojišťoven, pracovníků bank, zodpovědných za nabídku bankopojištění a pojistných produktů, pracovníků finančního sektoru, makléřských společností, pojišťovacích zprostředkovatelů, samostatných likvidátorů pojistných událostí a jejich seznámení s novými poznatky, metodami a formami práce. Jeho cílem je příprava kvalifikovaných odborníků, kteří si osvojili konkrétní znalosti a dovednosti potřebné pro zajištění odborných činností v pojišťovnictví a finanční sféře. Toto studium je vhodné i pro pracovníky jiných (nefinančních) oblastí, které s výše jmenovanými institucemi spolupracují, popřípadě působí na pozicích zodpovědných za tuto problematiku v podniku.

  

Cíle studia a profil absolventa

Cílem bakalářského studia oboru Pojišťovnictví je výchova kvalifikovaných pojistných odborníků, kterým získaná kvalifikace umožní nejen úspěšně aplikovat pojistné a finanční produkty, ale také se s přehledem orientovat v  informatických, statistických, matematických a finančních postupech pojišťoven i správních orgánů pověřených dozorem nad pojišťovnictvím. Absolventi se seznámí a získají schopnost porozumět  praxi a tendencím vývoje pojistného trhu a pojišťovnictví v ČR i jednotného trhu v rámci ES, včetně jejich právního zakotvení.

 

Vstupem ČR do EU se před pojišťovnictvím otevírá nová etapa rozvoje. Pojišťovny se sídlem v členských zemích budou moci provozovat svoji činnost i na území ČR a naopak tuzemské pojišťovny budou moci působit v členských zemích EU na základě práva zřizovat pobočky nebo na základě svobody poskytovat služby, a to na principu tzv. „jednotného evropského pasu“ (single passport). Podstata spočívá v tom, že povolení poskytovat pojišťovací služby udělené v jednom členském státě je platné ve všech členských zemích společenství. Vstup pojišťovnictví do prostoru evropského společenství nepochybně vyvolá zvýšenou poptávku po špičkově připravených pojistných odbornících.

 

Charakteristickým rysem profilu absolventa bakalářského studia pojišťovnictví je zejména to, že jde o komplexního pojistného odborníka, který je obchodně zdatný, orientuje se v oboru, má přehled o možnostech tuzemského i jednotného evropského pojistného trhu a je schopen praktické realizace pojistných produktů na vysoké odborné i společenské úrovni. Umožňuje to odborná příprava ve všech specializacích oboru pojišťovnictví, ale i v pojistné matematice, pojistné ekonomii, pojistném právu, pojistné informatice a prodejních dovednostech. Jeho vlastnostmi by měly být samostatnost, podnikavost a schopnost jednání s lidmi.

 

Absolvent studijního oboru je pracovník se všeobecným i odborným vzděláním pro výkon obchodních funkcí v pojišťovnictví a v oblasti obchodování s produkty pojišťoven. Má hlubokou znalost pojišťovnictví a přehled o pojistném trhu. Ovládá problematiku bankovnictví a finančního sektoru. Je schopen dosahovat synergických efektů vzájemnou kombinací bankovních a pojistných produktů. Je vybaven potřebnými jazykovými znalostmi, které mu umožní studium zahraničních odborných pramenů i komunikaci v obchodním styku. Na vysoké úrovni zvládá jednání s klienty i vedení pracovního týmu.

 

Je připraven na výkon různorodých obchodních i manažerských činností souvisejících
s obchodní praxí v tuzemském hospodářském životě i v kontaktu se zahraničím, a to na odborné i společenské úrovni požadované pojišťovnami a právní úpravou pojišťovnictví pro poskytování pojišťovacích služeb.

 

Organizace a podmínky studia

Bakalářské studium oboru Pojišťovnictví je studium v celkové délce 6 semestrů (3 roky).

 

Studium se člení na:

  • studium teoretického základu (1. ročník),
  • odborné studium (od 2. ročníku).

Studium je realizováno prezenční a kombinovanou formou. Při studiu budou studenti využívat obecně dostupnou literaturu, speciální učebnice vydané BIVŠ a případně další studijní pomůcky.

Zdroj: Bankovní institut vysoká škola

Facebook Twitter

Související články

29.04.2008Pozvánka na kurz AKTUÁLNÍ PROBLÉMY POJIŠŤOVNICTVÍ
29.04.2008Vysoká škola finanční a správní - studijní obory

PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.