Vývoj trhu, dohled » Vývoj trhu » Výsledky pojistného trhu po 2. čtvrtletí – další zhoršení

Výsledky pojistného trhu po 2. čtvrtletí – další zhoršení

3.8.2015, Vývoj trhu

Výsledky pojistného trhu po 2. čtvrtletí – další zhoršení

V polovině prázdnin zveřejnila ČAP výsledky pojistného trhu po 2. čtvrtletí roku. Po nepřesvědčivém 1. čtvrtletí bylo hlavní otázkou, zda bude v polovině roku nepříznivý vývoj potvrzen, nebo zda se objeví náznaky zlepšení. Bohužel, jako pravdivá se ukázala první varianta. Nejen že nedošlo k žádnému obratu, ale výsledky jsou v polovině roku dokonce horší, než tomu bylo před třemi měsíci. Na druhé straně jsme však zaznamenali i některá pozitiva.

Pojistný trh v pololetí meziročně zrychlil pokles na téměř 6 %, když v 1. čtvrtletí to bylo „jen“ o 3,1 %. Připomeňme si, že jde o tzv. neredukovaný výsledek, v jehož rámci je jednorázově placené pojistné započteno v plné výši. Tento, na první pohled velmi nepříznivý vývoj, se však dostává do trochu jiného světla, pokud si uvědomíme jeho příčiny. Stejně jako v 1. čtvrtletí je totiž způsoben propadem v jednorázově placeném pojistném. To v roce 2014 dosahovalo velmi velkých objemů. Letos pak došlo k výraznému poklesu i z dlouhodobějšího pohledu, takže v porovnání s poměrně výjimečným loňským rokem vypadá propad „opticky“ mnohem hůře. S přihlédnutím k příčině a oblasti největšího úbytku pojistného tak nezbývá než zopakovat – tento pokles není důvodem k přehnanému pesimismu, stejně jako předchozí růst nebyl důvodem k přemrštěnému optimismu.

Lídrem trhu je i v pololetí Česká pojišťovna následovaná Kooperativou. Rozdíl mezi oběma velkými konkurenty se mírně zvýšil na 847 miliónů korun pojistného. Obě pojišťovny přitom nepatrně vylepšily svůj tržní podíl. Trojkou trhu zůstává i nadále Allianz.

Náznaky příznivého vývoje po 1. čtvrtletí se potvrdily i v pololetí u neživotního pojištění. To dokonce v porovnání se začátkem roku zrychlilo svůj růst na 3,2 % (z 2,6 %). Lídrem trhu je opět Česká pojišťovna před Kooperativou. Oproti počátku roku si obě pojišťovny svoje postavení prohodily přesně tak, jak se také dalo očekávat. Kooperativa má totiž již tradičně „nejsilnější“ právě 1. čtvrtletí, zatímco Česká pojišťovna má výsledky v průběhu roku mnohem vyrovnanější. Trojkou je, stejně jako z pohledu výsledků celého trhu, Allianz.

Celkový pokles trhu sice nemusí být vzhledem k jeho struktuře důvodem k nervozitě, ovšem na druhé straně ani růst neživotního pojištění by neměl vést k přílišnému uspokojení. Především se stále nedaří zásadně zrychlit růst v pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. To sice rostlo o 1,5 % (oproti poklesu o 0,3 % v 1. čtvrtletí), ovšem tohoto „zlepšení“ bylo dosaženo především díky zvyšujícímu se počtu pojištěných vozidel. Těch je totiž o 2,6 % více. Takže reálně jsme v povinném ručení zaznamenali další pokles. Připomeňme si, že právě na toto pojištění zásadně dopadají rostoucí nároky dané relativně nedávnými legislativními změnami (jen pro připomenutí – Občanský zákoník, Fond zábrany škod, výjezdy hasičů a od ledna i nutnost plnit Garanční fond). Povinné ručení přitom nebylo v nejlepší kondici ani předtím, než začaly všechny tyto novinky platit. Takže nelze pokračující reálný pokles trhu nazvat ničím jiným, než koledováním si o vážné potíže. Přitom jsme stále zásobováni zprávami o „razantním zvyšování cen povinného ručení“. Tato sdělení by snad měla být napříště zařazována raději do rubriky „Vtip dne“.

O něco lepší (respektive ne tak špatná) je situace v havarijním pojištění. Od počátku roku pokračuje růst objemu pojistného. Dokonce mírně zrychlil z 4,1% na 4,4 %. Ovšem přibližně stejným tempem roste i počet smluv. Situace se v této oblasti tedy sice nezlepšuje, ale na rozdíl od povinného ručení ani zásadně nezhoršuje. Otázkou je, jestli to není po letech poklesu přeci jen málo.

Nadějně se však od začátku roku vyvíjí pojištění podnikatelů a to přesto, že o něco zmírnilo svůj růst na 4,4 %. To se ostatně v nedávné době také potýkalo s poklesem a existovaly obavy, aby také nespadlo do obdobné klesající spirály jako povinné ručení. Naštěstí se nejedná o tak cenově senzitivní produkty a svoji pozitivní roli jistě sehrává i postupné zlepšování kondice našeho hospodářství. I když závislost na vývoji ekonomiky není tak přímočará, jak by se mohlo na první pohled zdát. 

K velkému zhoršení došlo v životním pojištění. Pokles byl dokonce výrazně hlubší, než na počátku roku a dosáhl téměř 14,8 % (oproti 8,8 % po 1. čtvrtletí). Příčina je stále stejná – nezopakování výsledku z roku 2014 v jednorázech. Připomeňme, že jde o produkt s nulovou setrvačností ve smyslu opakování dosažené výše pojistného. A tak jsme celkem pravidelně svědky toho, jak po výkyvu jedním směrem následuje logicky pohyb mířící opačně. Tedy po intenzivním navýšení objemu pojistného přichází jeho hluboký propad. Vloni byl růst navíc velmi vysoký, a letošní pokles je také hlubší, než dříve. Výsledkem je to, že v polovině roku dosáhl trh jen asi dvou třetin loňského objemu pojistného. Ale nedařilo se ani běžně placenému pojistnému, na jehož výsledku se projevily částečně i změny v daňové uznatelnosti z konce minulého roku. Kleslo o 1,9 %, takže zhruba stejně jako v 1. čtvrtletí.

V životním pojištění také došlo ke změně na pozici lídra. Již nějakou dobu tu sledujeme souboj několik vyrovnaných hráčů, a tak je přeskupování pozic poměrně časté. V pololetí roku 2015 se do postavení jedničky trhu vrátila Česká pojišťovna. V relativně těsném závěsu je za ní Pojišťovna ČS následovaná Kooperativou (připomeňme, že jde hodnocení podle tzv. neredukovaného objemu pojistného). Případné další posuny však nelze vyloučit. Obzvláště v prostředí, které je tak citlivé na nárazové působení jednorázů. I proto může do tohoto souboje promluvit i nyní čtvrtá Komerční pojišťovna.

Co nás čeká dál? Výsledky v pololetí už zpravidla hodně napoví o tom, jak bude vypadat konec roku. Ovšem tentokrát bychom měli být hodně opatrní ve vytváření nějakých předčasných závěrů. Ve druhém pololetí 2014 totiž trh nevykazoval tak výrazný růst jako v tom prvním. Budeme tak postupně srovnávat výsledky roku 2015 se zhoršujícími se výsledky roku loňského. Hluboký pokles, jaký sledujeme po 2. čtvrtletí, se tak bude postupně zmírňovat a dost možná se nakonec přiblíží stagnaci. Tento vývoj podpoří nejspíš mírně se „opticky“ zlepšující výsledky v povinném ručení (ovšem se zachováním reálného poklesu), růst (ale zároveň faktická stagnace) v havarijním pojištění a udržení nadějného vývoje v pojištění podnikatelů. V životním pojištění se bude propad postupně snižovat, když běžně placené pojistné bude nejspíš stále klesat přibližně stejným tempem a jednorázy svůj pokles zpomalí.

Kateřina Lhotská
člen Finanční akademie Zlaté koruny

Facebook Twitter

Související články

05.03.2015Statistika ČAP: Neživotní pojištění v minulém roce mírně posílilo
27.01.2015ČAP: Neživotní pojištění posiluje
13.05.2015Kateřina Lhotská komentuje výsledky pojistného trhu po 1. čtvrtletí. "Horší než očekávané"
28.07.2015Pojistné za 1. pololetí dosáhlo téměř 60 mld. Kč

Komentáře

adresář
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.