Vývoj trhu, dohled » Vývoj trhu » ANALÝZA: Srovnání českého a slovenského trhu - 3.díl

ANALÝZA: Srovnání českého a slovenského trhu - 3.díl

29.12.2012, Vývoj trhu, Kateřina Lhotská, NESS

ANALÝZA: Srovnání českého a slovenského trhu - 3.díl

V dnešním dílu se budeme věnovat pojišťovnám a rozdělení trhu.

Při pohledu na žebříčky pojišťoven se nám jak v případě České republiky, tak v případě Slovenska naskytne podobný obrázek. V čele stojí nástupnická společnost po bývalém monopolním pojistiteli, která je následována Kooperativou. Rozdíl je pouze v tom, že jednou je lídr členem skupiny Generali PPF, podruhé nese značku Allianz. Podobné je i to, že v obou případech jeho tržní podíl klesá a náskok na nejbližšího konkurenta se postupně snižuje. Ovšem zatímco na českém trhu je to dáno pomalejšími ztrátami druhé Kooperativy, na Slovensku pojišťovna téže značky téměř stagnuje.

Rozdílný je pohled na oba trhy i při posuzování postavení skupin pojistitelů. Zatímco v České republice můžeme sledovat vyrovnaný souboj mezi Generali PPF a VIG ČR, v němž má aktuálně (běžný rok 2011-2012) mírně navrch prvně jmenovaná, na Slovensku skupina VIG SR dominuje. 

Struktura českého a slovenského pojistného trhu

Oba trhy jsou si podobné i tím, že na nich působí pouze dvě velké pojišťovny. Počet středních a menších se již liší. Na Slovensku je také postavení velkých pojistitelů mnohem dominantnější, než v České republice. Detaily přibližuje následující přehled (jen členové asociací bez EGAP a EXIMBANKA SR).

Trh celkem

Česká republika

Slovensko

Velké pojišťovny

Počet

2

2

Podíl na počtu

6,5%

8,7%

Podíl na trhu

41,0%

51,1%

Střední pojišťovny

Počet

8

6

Podíl na počtu

25,8%

26,1%

Podíl na trhu

48,2%

34,4%

Malé pojišťovny

Počet

21

15

Podíl na počtu

67,7%

65,2%

Podíl na trhu

10,8%

14,5%

Z údajů je zřejmá i další odlišnost mezi oběma trhy. Na Slovensku je výrazně slabší skupina středních pojišťoven, kterým větší část podílu na trhu ubírají oba lídři a o menší přicházejí díky působení malých pojišťoven. A to přesto, že počet pojišťoven v jednotlivých velikostních skupinách je rozložen na obou trzích přibližně stejně.

Podívejme se ještě, jaká je obdobná struktura trhu v oblasti neživotního pojištění. U velkých pojišťoven je situace obdobná. Opět jsou na Slovensku oba lídři výrazně dominantnější. Následující přehled nám napoví, jak je tomu v ostatních skupinách.

Neživotní pojištění

Česká republika

Slovensko

Velké pojišťovny

Počet

2

2

Podíl na počtu

8,0%

10,0%

Podíl na trhu

51,5%

62,1%

Střední pojišťovny

Počet

5

4

Podíl na počtu

20,0%

20,0%

Podíl na trhu

37,2%

27,8%

Malé pojišťovny

Počet

18

14

Podíl na počtu

72,0%

70,0%

Podíl na trhu

11,3%

10,1%

V oblasti neživotního pojištění hrají malé pojišťovny na obou trzích přibližně stejnou úlohu. To znamená, že větší dominance velkých pojistitelů je na úkor skupiny středních pojišťoven. Opět platí to, že relativní zastoupení podle počtu pojišťoven v jednotlivých skupinách je na obou trzích obdobné.

Dodejme ještě podobný přehled pro životní pojištění. Zde je hlavně díky jednorázově placenému pojistnému situace v České republice odlišná.

Životní pojištění

Česká republika

Slovensko

Velké pojišťovny

Počet

1

2

Podíl na počtu

5,0%

10,0%

Podíl na trhu

18,6%

41,9%

Střední pojišťovny

Počet

8

7

Podíl na počtu

40,0%

35,0%

Podíl na trhu

68,9%

45,8%

Malé pojišťovny

Počet

11

11

Podíl na počtu

55,0%

55,0%

Podíl na trhu

12,5%

12,3%

Podobně jako v neživotním pojištění, je v životním pojištění přibližně stejné zastoupení malých pojišťoven. Nejvýraznější rozdíl je tak v tom, v České republice je v kategorii velkých pojišťoven jen jedna společnost. Nicméně na trhu jsou další tři, které mají k této kategorii velice blízko.

Poznámka: posouzení zda je daná pojišťovna velká, střední nebo malá se pro každý přehled provádí podle hodnocení v dané oblasti. Je tak docela možné, že některá pojišťovna může být například celkově na trhu střední, v neživotním pojištění malá a v životním opět střední. Proto také nemusí odpovídat podíly jednotlivých skupin v rámci neživotního a životního pojištění s celkovým trhem.

Pokračování příště.

Kateřina Lhotská, NESS

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS

Facebook Twitter

Související články

27.12.2012ANALÝZA: Srovnání českého a slovenského pojistného trhu 1.díl
28.12.2012ANALÝZA: Srovnání českého a slovenského pojistného trhu – 2.díl

Komentáře

adresář
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.