Vývoj trhu, dohled » Výsledky pojišťoven » Výsledky Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009

Výsledky Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009

11.11.2009, Výsledky pojišťoven, VIG

Výsledky Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009

„Vienna Insurance Group pokračuje v růstu i v hospodářsky složitých dobách. Mimořádně zřetelný je nárůst na našich hlavních trzích střední a východní Evropy. Příkladem je velmi dobrý vývoj v České republice a na Slovensku", zdůrazňuje Dr. Günter Geyer, CEO Vienna Insurance Group, pozitivní zprávy. „Růst koncernu je základem toho, že Vienna Insurance Group i v roce 2009 nadále pokračuje v nastoupeném kontinuálním vývoji hospodářského výsledku. Dokazuje to správnost našeho soustředění se na profitabilní růst a potvrzuje náš úspěšný obchodní model, založený na velké míře potřeby pojištění ve střední a východní Evropě."

 

l. PŘEHLED HLAVNÍCH ÚDAJŮ O KONCERNU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2009 (PODLE IFRS)**

Koncern Vienna Insurance Group dosáhl za první tři čtvrtletí tohoto roku předepsané pojistné v celkové výši 6,11 mld. EUR. To na bázi eura ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku odpovídá nárůstu o 1,5 procenta. Časově rozlišené koncernové pojistné vzrostlo na bázi eura dokonce o 4,0 procenta.

Na bázi lokální měny vykazuje předepsané koncernové pojistné výrazný nárůst o 6,6 procenta a časově rozlišené pojistné stouplo dokonce o 9,2 procenta.

Koncernovým ziskem (před zdaněním, konsolidovaným) ve výši 340,50 mil. EUR Vienna Insurance Group letos zaznamenala velmi kontinuální vývoj hospodářského výsledku. Koncern tak dosáhl lepšího výsledku než v porovnávacím období roku 2007. V tomto srovnání bylo dosaženo růstu o více než 16 mil. EUR, tedy o 5 procent. Nezohledníme-li mimořádné efekty, vyplývající zejména z prodeje společností BA-CAV a Unita, byl dokonce překonán výsledek za první tři čtvrtletí roku 2008.

* Definice střední a východní Evropy: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Srbsko

** Údaje za 1. – 3. čtvrtletí 2009 jsou uvedeny včetně výsledků s Versicherung Gruppe a BCR. Společnosti BA-CAV a Unita jsou započteny pouze ve srovnávacích hodnotách za 1. pololetí roku 2008.

Combined Ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění výnosů z finančních investic) ve výši 96,2 procenta se pohybovalo výrazně pod hranicí 100 procent a udrželo si navzdory povětrnostním škodám stabilní hodnotu. Tyto škody způsobily – zejména v Rakousku – náklady ve výši kolem 130 mil. EUR. Škodovost tak ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku stoupla o 1,7 procentních bodů. Důslednou realizací programu redukce nákladů se však za stejné období podařilo snížit nákladovost koncernu o 1,5 procentních bodů a vykompenzovat tak nárůst škodovosti.

Průběžné výnosy z finančních investic vzrostly o 13,3 procenta. Celkový finanční výsledek koncernu představoval v prvních třech čtvrtletích tohoto roku 727,21 mil. EUR. Jednorázové efekty v důsledku prodeje společností BA-CAV a Unita umožňují pouze omezené porovnání s hodnotou předchozího roku.

Finanční investice koncernu dosáhly k 30. září 2009 výši 26,05 mld. EUR. Ve srovnání se začátkem roku je to nárůst o 6,1 procenta.

Vlastní jmění koncernu stouplo o 13,1 procenta na 4,68 mld. EUR.

 

II. ÚDAJE O KONCERNU ZA JEDNOTLIVÁ ODVĚTVÍ ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2009 (KONSOLIDOVANÉ)

Neživotní a úrazové pojištění

V oblasti neživotního a úrazového pojištění dosáhla Vienna Insurance Group předepsané pojistné v celkové výši 3,34 mld. EUR (na bázi eura pokles o 1,1 procenta). Z pohledu časově rozlišeného pojistného na bázi lokální měny dosáhl koncern v této oblasti dokonce nárůstu o 10,5 procenta.

Na trzích zemí střední a východní Evropy dosáhla Vienna Insurance Group na bázi lokální měny nárůstu předepsaného pojistného o 8,6 procenta. Na bázi eura získal koncern v zemích střední a východní Evropy předepsané pojistné ve výši 1,99 mld. EUR (pokles o 2,4 procenta).

Na trzích zemí mimo střední a východní Evropu představovalo předepsané pojistné v odvětví neživotního a úrazového pojištění 1,35 mld. EUR (na bázi eura přírůstek 0,9 procenta). Rakouské koncernové společnosti dosáhly nárůstu o 0,8 procenta a tím pojistného ve výši 1,29 mld. EUR. V Německu bylo pojistným ve výši 53,80 mil. EUR dosaženo potěšitelného růstu o 3,1 procenta oproti stejnému období minulého roku.

Životní pojištění

V oblasti životního pojištění dosáhl objem pojistného koncernu celkovou výši 2,52 mld. EUR. To představuje nárůst o 5,0 procenta. K tomuto dobrému výsledku přispěly významnou měrou společnosti skupiny s Versicherung Gruppe. Výrazného růstu o 8,5 procenta dosáhla Vienna Insurance Group z pohledu časově rozlišeného pojistného na bázi lokální měny.

V regionu střední a východní Evropy dosáhl růst v tomto odvětví předepsaným pojistným ve výši 953,57 mil. EUR potěšitelných 12,9 procenta. Mimořádnou pozornost si zasluhují nadále dvouciferné míry růstu v České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Chorvatsku, Bulharsku a Maďarsku.

V zemích mimo střední a východní Evropu dosáhlo předepsané pojistné výši 1,57 mld. EUR. To odpovídá nárůstu o 0,6 procenta oproti stejnému období předchozího roku.

 

III. ÚDAJE O KONCERNU PODLE REGIONŮ ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2009 (KONSOLIDOVANÉ)

Rakousko

V Rakousku dosáhlo předepsané pojistné koncernu Vienna Insurance Group za prvních devět měsíců výši 3,01 mld. EUR. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku to odpovídá solidnímu nárůstu o 1,6 procenta.

V oblasti neživotního a úrazového pojištění dosáhly koncernové společnosti předepsaného pojistného ve výši 1,29 mld. EUR, což představuje nárůst o 0,8 procenta. V oblasti životného pojištění dosáhlo předepsané pojistné výši 1,47 mld. EUR (nárůst o 2,1 procenta).

Zisk (před zdaněním) představoval při zohlednění celokoncernových aspektů v prvních devíti měsících tohoto roku 184,21 mil. EUR (pokles o 23,7 procenta). V důsledku prodeje společností Unita a BA-CAV je však možné pouze omezené srovnání s předchozím rokem.

Combined Ratio představuje 96,3 procenta.

Česká republika

Celkově získaly koncernové společnosti v České republice předepsané pojistné ve výši 1,20 mld. EUR a dokázaly tak přírůstkem o 19,1 procenta ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku pokračovat v dvouciferném růstu pojistného. V oblasti neživotního pojištění přispělo předepsané pojistné ve výši 782,82 mil. EUR k nárůstu o 4,1 procenta oproti srovnávacímu období minulého roku. V oblasti životního pojištění vedl výrazný růst o 63,2 procenta k vzestupu pojistného na 415,71 mil. EUR.

Na bázi lokální měny dosáhlo předepsané pojistné ještě výraznějšího nárůstu o 27,7 procenta. V oblasti neživotního pojištění stoupl objem pojistného o 11,6 procenta a v oblasti životního pojištění bylo dosaženo výrazného vzestupu o 75,0 procenta. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku představuje nárůst časově rozlišeného pojistného celkem 35,1 procenta.

Zisk (před zdaněním) se podařilo ve srovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšit o 39,6 procenta na celkově 98,39 mil. EUR. Tímto vynikajícím výsledkem české koncernové společnosti znovu potvrdily svou výnosnost a dosáhly téměř třetinového podílu na zisku celého koncernu.

Combined Ratio dosáhlo za první tři čtvrtletí roku 2009 hodnotu 88,0 procenta.

Slovensko

Slovenské koncernové společnosti Vienna Insurance Group pokračovaly v tomto roce ve velmi pozitivním vývoji. Nárůstem o 11,0 procenta získaly celkové předepsané pojistné ve výši 469,37 mil. EUR. Časově rozlišené pojistné v porovnání se stejným obdobím minulého roku stouplo o 15,0 procenta.

V odvětví neživotního pojištění stouplo předepsané pojistné o 3,6 procenta na 256,24 mil. EUR ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. V oblasti životního pojištění vzrostlo pojistné o 21,5 procenta na 213,13 mil. EUR.

Zisk (před zdaněním) za prvních devět měsíců tohoto roku představuje 16,07 mil. EUR a zvýšil se tedy o 42,6 procenta.

Na Slovensku dosáhlo Combined Ratio hodnotu 94,3 procenta.

Polsko

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group získaly za první tři čtvrtletí předepsané pojistné ve výši 405,75 mil. EUR.

V odvětví neživotního pojištění bylo získáno předepsané pojistné ve výši 277,39 mil. EUR. Na bázi lokální měny to odpovídá nárůstu o 9,4 procenta. Z pohledu časově rozlišeného pojistného se v oblasti neživotního pojištění podařilo dosáhnout růstu o 9,9 procenta.

V oblasti životního pojištění bylo dosaženo předepsaného pojistného ve výši 128,36 mil. EUR. Na bázi lokální měny to představuje pokles o 42,5 procenta, vyplývající výhradně z negativního vývoje jednorázově placeného pojistného v důsledku hospodářské situace.

Zisk (před zdaněním) se ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku podařilo zvýšit o 8,7 procenta na 19,48 mil. EUR.

Rumunsko

V Rumunsku získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group předepsané pojistné ve výši 455,92 mil. EUR. Na bázi lokální měny to v předepsaném pojistném odpovídá nárůstu o 7,1 procenta. Z pohledu časově rozlišeného pojistného na bázi lokální měny představoval růst pro koncern v Rumunsku 13,9 procenta.

V oblasti neživotního pojištění dosáhl koncern předepsaného pojistného ve výši 396,24 mil. EUR. Probíhající konsolidace portfolia v tomto odvětví vedla na bázi lokální měny k poklesu o 1,2 procenta.

Na základě započtení životní pojišťovny BCR získal koncern v oblasti životního pojištění předepsané pojistné ve výši 59,68 mil. EUR. Na bázi lokální měny to odpovídá růstu o 142,9 procenta.

Zisk (před zdaněním) dosáhl výši 16,58 mil. EUR, přičemž není možné porovnání s loňskou hodnotou z důvodu tehdejší definitivní konsolidace společnosti Unita.

Ostatní země střední a východní Evropy

Ve výsledku koncernových společností Vienna Insurance Group za prvních devět měsíců tohoto roku jsou v oblasti ostatních zemí střední a východní Evropy zahrnuty následující země: Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko, Turecko, Ukrajina a tři pobaltské státy. Nadále potěšitelný dvouciferný nárůst na bázi eura zaznamenává zejména Bulharsko (plus 46,0 procenta), Chorvatsko (plus 17,3 procenta) a Maďarsko (plus 28,2 procenta).

Celkově získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group v tomto segmentu předepsané pojistné ve výši 418,80 mil. EUR a dosáhly tak současně výrazného dvouciferného nárůstu o 18,3 procenta ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

V oblasti neživotního pojištění bylo pojistným ve výši 282,11 mil. EUR dosaženo výrazného přírůstku o 11,3 procenta. V oblasti životního pojištění dosáhlo předepsané pojistné výši 136,69 mil. EUR a jeho objem tím významně stoupl o 36,1 procenta.

Zisk (před zdaněním) představoval v segmentu ostatních zemí střední a východní Evropy

(bez Chorvatska) 4,31 mil. EUR.

V Chorvatsku bylo v důsledku dozorčím orgánem nařízeného snížení garantovaného úročení v životním pojištění nutné jednorázové navýšení rezerv ve výši přesahující 10 mil. EUR, což mělo za následek záporný hospodářský výsledek.

Ostatní trhy

V Německu a Lichtenštejnsku získaly koncernové společnosti celkově pojistné ve výši 152,01 mil. EUR.

Zisk (před zdaněním) představoval 10,46 mil. EUR.

Zdroj: VIG

 

Share/Bookmark

Zdroj: VIG

Facebook Twitter

Související články

10.11.2009Vienna Insurance Group oznámila nižší zisk, než se čekalo
23.09.2009Vienna Insurance Group: internacionalizace managementu
21.08.2009VIG ČR zvýšila v pololetí pojistné o 12,4 procenta
16.06.2009Vienna Insurance Group dokončila převzetí podílů TBIH
23.04.2009VIG hlásí solidní výsledky pojistného na klíčových trzích
01.04.2009VIG: zvýšení zisku téměř o 24 %
23.02.2009Vienna Insurance Group v České republice

Komentáře

adresář
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.