Vývoj trhu, dohled » Výsledky pojišťoven » VIG: Špičkový rating „A+" se stabilním výhledem potvrzen

VIG: Špičkový rating „A+" se stabilním výhledem potvrzen

26.8.2015, Výsledky pojišťoven, Vienna Insurance Group

VIG: Špičkový rating „A+" se stabilním výhledem potvrzen

Za stávajících podmínek se Vienna Insurance Group soustředí na výnosná odvětví neživotního/úrazového pojištění stejně jako na produkty běžně placeného životního pojištění, které zaznamenaly potěšitelný vývoj díky nárůstu o 6,3 procenta. Odůvodněná zdrženlivost v jednorázově placeném životním pojištění kvůli orientaci na výnosy vedla v této oblasti k poklesu o 15,7 procenta. Celkově získala Vienna Insurance Group za prvních šest měsíců roku 2015 předepsané, konsolidované pojistné ve výši 4,9 mld. EUR (minus 1,5 procenta), bez jednorázově placeného životního pojištění je to solidní růst o 2,2 procenta oproti předchozímu roku.

„S dosavadním průběhem hospodářského roku můžeme být vcelku spokojeni: VIG podnikla na slibných trzích Pobaltí kroky k expanzi, opětovné potvrzení vynikajícího ratingu dokládá naši stabilitu a zlepšení významného ukazatele combined ratio vypovídá o tom, že koncern vykazuje vysokou pojistně-technickou profitabilitu. To je velmi důležité zejména ve fázích nízkých úroků,“ Peter Hagen CEO Vienna Insurance Group.

67 procent zisku (před zdaněním) ze zemí střední a východní Evropy

K tomuto výsledku opět kladně přispěly všechny země a obchodní segmenty. Platí to zejména pro ostatní trhy s rekordním výsledkem 30,9 mil. EUR (plus 11,5 procenta). Podíl zemí SVE na koncernovém zisku (před zdaněním) v prvním pololetí 2015 dále vzrostl na 67 procent.

Uspokojivý zisk (před zdaněním) ve výši 250,5 mil. EUR odpovídal očekávání a byl významně ovlivněn klesajícím finančním výsledkem v důsledku historicky nízkých úrokových sazeb, což si současně vyžádalo tvorbu rezerv na personální požitky v Rakousku.

95,9 procenta - nejlepší pololetní combined ratio* za posledních 5 let

Vienna Insurance Group snížila ukazatel combined ratio (po zajištění) o 1,2 procentního bodu. Vynikajících 95,9 procenta představuje nejlepší hodnotu za posledních pět porovnávacích období.

Finanční investice (včetně hotovostních prostředků) Vienna Insurance Group dosahovaly k 30. červnu 2015 31,3 mld. EUR. Finanční výsledek koncernu představoval 524,5 mil. EUR. Pokles o 7,2 procenta je zapříčiněn nízkými úrokovými sazbami.

Nejvýznamnější fakta o koncernu

Ratingová agentura Standard & Poor’s opět potvrdila rating „A+“ se stabilním výhledem. VIG tak i nadále zůstává podnikem s nejlepším ratingem v rámci burzovního indexu ATX. Hodnocení zdůraznilo zejména velmi dobré konkurenční postavení lídra trhu v Rakousku i ve střední a východní Evropě, diverzifikované portfolio ve všech obchodních segmentech stejně jako strategii multikanálového odbytu. Kapitálové vybavení koncernu je excelentní a překonává benchmark** agentury Standard & Poor’s pro rating AAA z roku 2014.

Vynikající rating agentury S&P potvrzuje stabilitu

Combined ratio v Rakousku se zlepšil na 96,6 procenta V Rakousku dokázal příznivý růst společnosti Wiener Städtische Versicherung ve výši 3,0 procenta v neživotním/úrazovém pojištění kompenzovat pokles pojistného společnosti Donau Versicherung v Itálii. V oblasti životního pojištění jednal koncern Vienna Insurance Group, co se týče jednorázově placeného životního pojištění, zcela vědomě zdrženlivě. Celkově pokleslo pojistné rakouských koncernových společností o 2,3 procenta. Ukazovatel combined ratio se v 1. pololetí roku 2015 výrazně zlepšil o více než 3 procentní body na 96,6 procenta.

Silný výsledek trhů SVE v přibližné výši 167 mil. EUR

Koncernové společnosti v České republice přispěly k zisku koncernu (před zdaněním) za 1. pololetí 2015 největší měrou. Pojišťovny Kooperativa, ČPP a PČS nahospodařily 88,1 mil. EUR, což představuje nárůst o 2,7 procenta. V neživotním/úrazovém pojištění se pojistné vyvíjelo stabilně, odbytové aktivity se podařilo úspěšně rozvíjet především v segmentu pojištění motorových vozidel. V životním pojištění převládala i v České republice zdrženlivost na základě nízkých úroků v segmentu jednorázově placeného životního pojištění, ve kterém proto došlo k poklesu pojistného. Ukazatel combined ratio ve výši 89,8 procenta znovu dosáhl vynikající úrovně.

Na Slovensku se koncernovým společnostem podařilo v 1. pololetí 2015 mírně zvýšit předepsané pojistné. Vyzvednout je třeba zejména úspěšný bankoprodej prostřednictvím lokální dceřiné společnosti Erste Group – pojistné společnosti PSLSP výrazně vzrostlo o 19,5 procenta. Zisk (před zdaněním) se zvýšil o 2,0 procenta na 26,2 mil. EUR, ukazatel combined ratio dosáhl 95,6 procenta.

V Polsku získal koncern Vienna Insurance Group předepsané pojistné ve výši 449,4 mil. EUR (minus 20,5 procenta). V oblasti pojištění motorových vozidel vedla intenzivní cenová soutěž k poklesu průměrného pojistného, zejména v oblasti firemních flotil a leasingu. Vzhledem k vlastní výnosově orientované politice upisování byla proto VIG připravena akceptovat pokles pojistného v segmentu neživotního/úrazového pojištění. Současně dále probíhala cílená redukce krátkodobého jednorázově placeného životního pojištění s nízkými maržemi. Po očištění o jednorázově placené životní pojištění tvoří celkový nárůst pojistného 10,3 procenta. Zisk (před zdaněním) dosáhl 28,2 mil. EUR a ukazovatel combined ratio představuje 96,8 procenta.

Důsledná restrukturalizační opatření v Rumunsku mají nadále kladný vliv na pojistné i na výnosy. Koncernové společnosti zaznamenaly v 1. pololetí 2015 silný nárůst pojistného o 17,6 procenta. Pozitivního vývoje bylo dosaženo nejen v segmentu životního, ale i neživotního pojištění. Zisk (před zdaněním) stoupl na 3,5 mil. EUR. Combined ratio bylo opět výrazně zlepšeno o zhruba 5 procentních bodů a již pouze mírně překračuje hranici 100 procent.

Koncernové společnosti v zemích souhrnně označených jako ostatní trhy zaznamenaly za prvních šest měsíců letošního roku rekordní výsledek. Zisk (před zdaněním) se oproti předchozímu roku zvýšil o 11,5 procenta na 30,9 mil. EUR. Velmi výrazně k zisku přispěly zejména Srbsko, Bulharsko a pobaltské země. Combined ratio se v 1. pololetí 2015 opět zlepšilo na 96,6 procenta. Mimořádně potěšitelný byl i výrazný nárůst pojistného o 18,4 procenta na 668,6 mil. EUR. Dvojciferného nárůstu dosáhly koncernové společnosti například v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku, Albánii, Turecku a v Pobaltí.

Ostatní trhy motorem růstu

ostatní motory trhem růstu

VIG expanduje v Pobaltí

Pobaltské země se v poslední době staly pro Vienna Insurance Group zajímavým růstovým trhem se solidním hospodářským rámcem a velmi pozitivními prognózami. Všechny tři pobaltské státy jsou již součástí eurozóny.

Silný růst zaznamenala VIG v posledních letech prostřednictvím životní pojišťovny Compensa Life SE, která úspěšně působí v Estonsku, Lotyšsku a v Litvě. Koupě největšího litevského prodejce pojištění Finsaltas společností Compensa Life SE byla dalším krokem k získání pozice lídra v životním pojištění v tomto regionu.

Navíc Vienna Insurance Group v budoucnu posílí i aktivity v neživotním pojištění, které se dosud uskutečňovaly zejména prostřednictvím polské pojišťovny Compensa. V Litvě získala licenci nově založená společnost Compensa Non Life a v Lotyšsku se uskutečnila koupě neživotní pojišťovny Baltikums AAS. Vienna Insurance Group tak má spolu – za podmínky schválení této akvizice příslušnými orgány – podíl ve výši přibližně 7,5 procenta pojistného trhu pobaltských zemí.

*combined ratio = složený poměr - souhrn škodného poměru a nákladvoosti; % z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech; pokud je poměr vyšší, než 100, má pojistiel technickou ztrátu

**benchmark = metoda srovnávání hodnot určité veličiny" - loňské dosažené prodeje nám mohou posloužit jako benchmark pro příští rok

Zdroj: Vienna Insurance Group

Facebook Twitter

Související články

21.08.2015Z představenstva zajišťovny VIG Re odchází Claudia Stránský
28.04.2015Výsledky společnosti VIG Re za rok 2014
03.08.2015Výsledky pojistného trhu po 2. čtvrtletí – další zhoršení
17.06.2015Pojišťovna VZP vyhlásila výsledky soutěže makléřů
11.06.2015Výsledky AXA v ČR a SR za rok 2014. Hospodářský výsledek vzrostl o 10%.

Komentáře

PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.