Vývoj trhu, dohled » Výsledky pojišťoven » Kateřina Lhotská komentuje výsledky pojistného trhu za rok 2015 od ČNB: Rok, kdy poprvé…

Kateřina Lhotská komentuje výsledky pojistného trhu za rok 2015 od ČNB: Rok, kdy poprvé…


Kateřina Lhotská komentuje výsledky pojistného trhu za rok 2015 od ČNB: Rok, kdy poprvé…

Tak už je to tady. Po dlouhou dobu pojišťovny prováděly svoji primární pojišťovací činnost se ztrátou s tím, že ji vždy nějak „pokryly“ kladné výsledky sekundárních aktivit. V roce 2015 tomu bylo jinak. Ne, že by došlo k  vylepšení výsledku u primárních činností. Ale ty sekundární již nedokázaly v hospodaření pojišťoven eliminovat primární ztrátu. Tedy jen v neživotním pojištění, v životě to stále ještě funguje. A to není jediná zajímavá informace, kterou lze vyčíst z výsledků pojistného trhu za rok 2015 vydaných ČNB. Ale pěkně popořádku…

V lednu jsme hodnotili pojistný trh na základě údajů zveřejněných ČAP. Ty jsou zajímavé především z pohledu vývoje objemu pojistného a postavení jednotlivých hráčů na trhu. Výsledky podle ČNB nám podávají informaci odlišnou a bezpochyby také zajímavou. Především z nich lze vyčíst, jak se vyvíjel kumulovaný zisk pojišťoven a jaká je jeho struktura. Je tedy možné zjistit, jaký byl výsledek z primárních činností pojišťoven a jak přispěly zisku ty sekundární. Mezi ně patří „zprostředkování krytí rizika“ a s nimi související provizní výnosy ze zajištění, a také působení pojišťovny v roli „investora“, tedy výsledek finančního umístění. Mezi primární činnosti pak patří vše, co souvisí s výběrem pojistného, škodami, tvorbou a rozpouštění rezerv a zajištění vlastního provozu pojišťoven. Pokud se tedy na výsledky pojišťoven podíváme touto optikou, dostane se nám velmi zajímavých zjištění.

Na první pohled vypadá vše docela optimisticky. Celkový zisk po zdanění se oproti roku 2014 zvýšil téměř o 50% na 13,6 miliardy. Je ovšem pravdou, že před rokem byl tento ukazatel zasažen jednou „velkou ranou“ (rozumějte škodou), jejíž dopad do celkového výsledku byl zhruba třímiliardový. I po zohlednění tohoto zkreslení však dosáhly pojišťovny v roce 2015 lepšího kumulovaného zisku než v roce 2014. Není bez zajímavosti se podívat také na to, jak se která oblast na tomto zisku podílí. Nejvíce to bylo životní pojištění, jehož technický účet skončil 8,6 miliard v plusu, což je 3 miliardy více než v roce předchozím. Zhruba 6,8 miliardami (trojnásobek oproti roku 2014) přispěl netechnický účet, za čím stojí především extrémně vysoké ostatní výnosy. Naopak se vůbec nedařilo neživotnímu pojištění, jak už bylo ostatně zmíněno výše. Jeho technický účet spadl do „červených čísel“ o 1,8 miliardy. Takže optimismus dostává mírné trhliny, které při detailnějším pohledu přestávají být mírnými…


Čtěte také: O2 spouští cestovní pojištění v mobilu. Na léto bude zdarma!


Začněme od toho, co dopadlo nejlépe – od životního pojištění. A to přesto, že došlo k horšímu dílčímu výsledku finančního umístění. Zhruba 8,5 miliardy je totiž na úrovni dvou třetin v porovnání s rokem 2014 a druhým nejhorším výsledkem od roku 2009. Tedy dokonce horším, než v období recese naší ekonomiky. Lepší dílčí výsledek ovšem zaznamenala samotná pojišťovací činnost. Bylo sice dosaženo menšího objemu pojistného, ale přibližně stejně klesly i škody a i ostatní rozhodující nákladové položky, jako je správní režie, nebo distribuční náklady. Kde se tedy vzalo ono zlepšení? V rozpuštění části rezerv životního pojištění. Jejich objem totiž klesl meziročně o téměř 7 miliard. Je to poprvé v historii sledování (od roku 2000), co byl zaznamenán u tohoto ukazatele pokles.

Výsledek netechnického účtu byl nejvíce ovlivněn výrazným růstem ostatních výnosů. Mimochodem také nejvyšším ve sledované historii. Pojďme se však detailněji podívat na výsledek neživotního pojištění. Primární pojišťovací činnost skončila ztrátou téměř 4 miliard, a rok 2015 se z tohoto pohledu tedy nijak nevymykal letům předchozím. Jinak řečeno – kvalita pojistných kmenů, která je určující pro tento ukazatel, se sice nezlepšila, ale ani se podstatně nezhoršila. Oproti roku 2014 se dokonce mírně zvýšila provize ze zajištění. Pozitivní je, že se rostla rychleji, než objem pojistného, které pojišťovny postoupily zajišťovnám. Tím dobré zprávy končí. Hlavně při pohledu na výsledek finančního umístění. To totiž v neživotním pojištění dosáhlo poprvé od roku 2000 ztráty a to hned téměř celé 4 miliardy. Příčina je notoricky známá – je to v poklesu výnosů u investičních nástrojů, které pojišťovny v této oblasti využívají. Ukazuje se, že právě neživotní pojištění reaguje na tento fakt mnohem citlivěji. To je dáno nejspíš „kratším investičním horizontem“, který mají pojišťovny v tomto případě k dispozici.

A tak finanční umístění, které hnalo zisk pojišťoven v minulých letech do „nadoblačných výšin“, je nyní táhne nebezpečně nízko. Jeho celkový výsledek za neživotní i životní pojištění totiž nedosáhl ani 5 miliard a byl tak od roku 2000 druhý nejnižší. Horší to bylo jen v roce 2008 po šoku způsobeném světovou finanční krizí.

 


Čtěte také: Pojišťovna MetLife není „systémově důležitá“. Rozhodl soud v USA


 

Výsledky za rok 2015 však nejsou překvapivé. Že se blíží problémy s naplněním zisku prostřednictvím výnosů ze sekundárních činností, je totiž zřejmé již delší dobu. Osobně na toto nebezpečí upozorňuji už od roku 2012. Takže jsme se dočkali… Nabízí se otázka, zda byl rok 2015 výjimkou, nebo se výsledky dalších let budou vyvíjet v podobném duchu? Odpověď je jednoduchá. Protože je příčina ve stavu pojistných kmenů, respektive v jejich „neodpovídající kvalitě“, lze očekávat, že podobné výsledky nevidíme naposledy. Strukturu pojistných kmenů totiž není možné změnit přes noc. I kdybychom s tím začali hned teď, nějakou dobu potrvá, než se dostaví efekt. V neživotním pojištění bychom se pozitivní změny měli dočkat dříve, v životním to potrvá déle. Když ale nezačneme, nedočkáme se obratu nikdy. Nabízí se samozřejmě i ta možnost, že se výsledky finančního umístění „vzpamatují“ a vše bude jako dřív. Nevím, necítím se být povolána prognózovat vývoj v této oblasti, ale měla jsem možnost o tom diskutovat s lidmi, kteří tomu rozumí víc než já. A moc optimističtí v tomto směru nejsou.

V tuto chvíli nelze samozřejmě říci, jak konkrétně dopadne rok 2016, jestli se náhodou v roce 2017 nedočkáme nějakého zlepšení, nebo naopak v roce 2018 většího zhoršení. Je ale zřejmé, že bez zásahů (a někdy dost radikálních) do pojistných kmenů a zkvalitnění nové produkce, kterou jsou kmeny doplňovány, můžeme na jakýkoliv dlouhodobý pozitivní obrat předem zapomenout.

 

Autor:Kateřina Lhotská
expert pro pojišťovací sektor
člen Finanční akademie Zlaté koruny

Facebook Twitter

Související články

05.01.2016Pojišťovnictví v roce 2016: Kateřina Lhotská
13.05.2015Kateřina Lhotská komentuje výsledky pojistného trhu po 1. čtvrtletí. "Horší než očekávané"
03.02.2015Pojišťovnictví v roce 2015: Kateřina Lhotská

Komentáře

PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.