Vývoj trhu, dohled » Solvency II: Jsou pojišťovny připraveny?

Solvency II: Jsou pojišťovny připraveny?

6.11.2012, Vývoj trhu, dohled, Miroslav Kotaška, KPMG

Solvency II: Jsou pojišťovny připraveny?

Na přelomu druhého a třetího čtvrtletí 2012 provedla celosvětová síť poradenských společností KPMG průzkum mezi pojišťovnami v regionu střední a východní Evropy. Jak tedy jsou připraveny na novou regulaci Solvency II?

Regulatorní rámec Solvency II by měl začít platit počínaje rokem 2014 (tak to platilo v době prováděného průzkumu).

Průzkumu se zúčastnilo celkem 84 pojišťoven. Zhruba dvě třetiny tvořily malé až střední pojišťovny s ročním objemem předepsaného pojistného do 100 miliónů eur.


Celkový stav implementace Solvency II

Většina dotázaných plánuje, že bude schopna splnit požadavky Solvency II nejpozději koncem roku 2013, nicméně přibližně 30 % uvedlo jako datum plné připravenosti až rok 2014. Takto nejčastěji odpovídaly pojišťovny z nečlenských států (tj. Chorvatsko, Srbsko, Albánie), nicméně figurovala mezi nimi i řada účastníků z EU, u nichž se předpokládá, že by plná připravenost od 1. ledna 2014 měla být zcela automatická.

Většina pojišťoven již spustila projekt na implementaci Solvency II, mezi malými pojišťovnami se však poměrně často vyskytují společnosti, které nemají žádný implementační projekt. Převážná část pojišťoven si pro svůj projekt schválila rozpočet, pohybujícíc se mezi stem tisíc a jednou miliardou eur. Téměř polovina účastníků, včetně několika velkých pojišťoven, pak překvapivě nemá pro projekt vyhrazen rozpočet žádný.


Solvency II zatím generuje náklady

V souvislosti se zavedením Solvency II pojišťovny čekají, že se do projektu zapojí jejich pracovníci prakticky ze všech oblastí.

Největší nárůst kapacit zvažují pojišťovny v oblasti pojistné matematiky, IT a řízení rizik. Pro samotné období implementace požadavků Solvency II plánují v těchto oblastech navýšit vlastní zdroje až o dva pracovníky na plný pracovní poměr a s přibližně stejným nárůstem počítají i pro externisty. V běžném provozu v režimu Solvency II pak respondenti očekávají, že proti projektové fázi dojde k mírnému snížení pracovních kapacit.


Co pojišťovny trápí

Za poslední dva roky udělaly pojišťovny v rámci připravenosti na Solvency II značný pokrok. Společně žehrají zejména na nedostatek lidských zdrojů, které by jim měly pomoci s přípravami na implementaci. Zároveň si stěžují na velkou administrativní zátěž v souvisloti s dokumentací vnitřních procesů. Ta v očích některých účastníků dokonce zastiňuej pozitiva nové regulace. Pro více než 80 % účastníků však klady Solvency II převažují nad jejími negativy. Věří totiž, že jim nový režim přinese přidanou hodnotu, jež bude spočívat v lepším řízení rizik, které budou moci častěji využít při přijímání strategických rozhodnutí.


Miroslav Kotaška, KPMG

Zdroj: Miroslav Kotaška, KPMG

Facebook Twitter


Komentáře

PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.