Vývoj trhu, dohled » Novela zákona o daních z příjmů zasáhla pojišťovnictví

Novela zákona o daních z příjmů zasáhla pojišťovnictví

30.12.2014, Vývoj trhu, dohled, Pojistný obzor

Novela zákona o daních z příjmů zasáhla pojišťovnictví

V průběhu roku 2013 byla zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., které nabylo účinnosti od 1. 1. 2014, provedena rozsáhlá úprava všech zákonů působících v daňové oblasti s cílem navázat na komplexní změnu soukromého práva, tzv. rekodifikaci soukromého práva. Tato rekodifikace provedla rozsáhlé změny v oblasti soukromého práva, a to zejména z důvodu nového občanského zákoníku, zákona o obchodních společnostech a družstvech a zákona o mezinárodním právu soukromém. Na tento stav navazuje současná úprava a revize zákona o daních z příjmů č. 586/1992. Navrhovaná úprava zákona o daních z příjmů je již více jak 120. novelou a tento počet novel dává tušit, že orientace v tomto zákonu není vůbec jednoduchá.

 

Co novelizovaný zákon přináší?

Úpravy zákona o daních z příjmů jsou revizemi opatření Senátu, a to nejen v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Nemalou měrou se na změnách zákona o daních z příjmů podepsalo programové prohlášení vlády, na základě něhož došlo k významnému zásahu i do v minulosti přijatého zákona 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa (JIM) a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. I když se nová vláda přihlásila k myšlence zjednodušení systému daní z příjmů, tak přesto zhodnotila současný stav příprav za nedostatečný a JIM, včetně odvodu z úhrnu mezd i zrušení superhrubé mzdy, bere za své. Novelou zákona o daních z příjmů je pak také zrušena významná část ustanovení upravujících tyto nové režimy. Další změny zákona jsou standardní a jsou provedeny z důvodu naplnění programového prohlášení vlády i zohlednění zkušeností s praktickou aplikací ustanovení zákona o daních z příjmů, tj. ztížení zneužívání některých ustanovení zákona i zlepšení efektivnosti výběru daní, a tím naplnění rozpočtu vlády. Do této kategorie změn bych zejména zařadil:

 1. Zachování superhrubé mzdy a s ní související ustanovení;
 2. Zachování solidární daně;
 3. Žádná změna v oblasti zdanění dividend;
 4. Omezení tzv. výdajových paušálů podnikajících osob v podobě jejich zastrojování;
 5. Povinnost hlásit osvobozené příjmy vyšší než 5 mil. Kč;
 6. Obnovení základní slevy na dani pro pracující důchodce;
 7. Zvýšení slevy na dani na druhé a další dítě;
 8. Ponechání rozsahu nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnancům na kulturní, zdravotnická a vzdělávací zařízení, a osvobozeného příspěvku na rekreaci až do výše 20 tis. Kč;
 9. Značný dopad na daňové zatížení investičních fondů má zvýšená sazba daně z 5 na 19 %. V mnoha případech byly důvody založení těchto fondů spojeny právě s nižším daňovým zatížením příjmovou daní;
 10. Úpravy v oblasti vedení informací spojených se zúčtováním mezd a vedení mzdové evidence (doplnění ročního zúčtování mezd do mzdového listu, prodloužení lhůty pro vyúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a další).
Zneužívání soukromého životního pojištění

Novela zákona o daních z příjmů přinesla ještě jednu změnu. Tou je úprava, jejímž cílem je omezení zneužívání soukromého životního pojištění pro účely zcela odlišné než pro vytváření finančních prostředků na stáří. Nutno dodat, že tato změna už delší dobu zaměstnává pojišťovny a ještě nějakou dobu zaměstnávat bude. Co je podstatou úpravy podmínek pro soukromé životní pojištění? Za poslední dobu se u pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance rozmohl za účinné spolupráce pojišťoven systém, který umožňuje vyčerpat obratem příspěvek zaměstnavatele osvobozený od daně i zákonného pojištění. Úspora tak činila na straně zaměstnavatele 34 % na  pojistném a u zaměstnance 11 %. Na tuto skutečnost reagovalo Ministerstvo financí a výsledkem jednání i se zástupci ČAP je navržená a dnes již schválená úprava zákona o daních z příjmů. Dohodnutá úprava zachovává funkci životního pojištění v rámci tzv. třetího pilíře, což v porovnání s původním návrhem – zcela vyloučit investiční životní pojištění z tohoto systému, je možné považovat za úspěch. Úprava rozšiřuje dosavadní dvě formální podmínky, které vázaly výplatu pojistného plnění nejdříve po 60 měsících od sjednání smlouvy a současně v roce dosažení věku 60 let, o další podmínku, kterou je znemožnění výplat jiných příjmů po dobu pojištění. Zdánlivě jednoduchá změna je při hlubším pohledu poměrně komplikovaná. Vedle již uvedeného zákazu jiných příjmů zavádí novela další nové změny:

 1. Výplata příjmu z pojistné smlouvy před skončením doby 60 měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem dosažení věku 60 let zakládá povinnost pro pojistníka přiznat jako příjem podle § 6 zákona o daních z příjmů příspěvky zaměstnavatele za rok, ve kterém došlo k výplatě a za předchozích 10 let. Nutno dodat, že výplata příjmu je porušením materiálních podmínek, jejímž důsledkem je nemožnost čerpat do budoucna na takovou smlouvu daňové zvýhodnění;
 2. Zaměstnanec je povinen do konce měsíce, ve kterém porušil podmínky soukromého životního pojištění, oznámit toto porušení svému zaměstnavateli;
 3. Přenesení povinnosti zdanění příspěvků zaměstnavatele v případě porušení podmínek vedlo ke změně výpočtu základu daně v případě výplaty odkupného tak, že se nově tento základ snižuje o zaplacené pojistné bez rozdílu, kdo jej uhradil. Výjimkou je jako doposud pojistné dříve uplatněné v souvislosti s jiným příjmem a s výjimkou pojistného, které hradil zaměstnavatel v době delší než předchozích 10 let;  
 4. stanovení § 15 zavadí výše uvedenou podmínku v podobě znemožnění výplaty jiných příjmů z pojistné smlouvy a rovněž zavádí 10leté období pro zdanění dříve uplatněných odpočtů z důvodu zaplaceného pojistného pojistníkem na základě daňového přiznání.  
 5. Úprava podmínek pro daňové zvýhodnění životního pojištění je spojena s nutností stanovit v přechodných ustanoveních režim smluv uzavřených před účinností novely, tj. do konce roku 2014. Podstatou je zachovat u dříve uzavřených smluv daňový režim platný do konce roku 2014.
Soulad s novým zněním zákona

A na co si mají pojišťovny v kontextu nového zákona dávat pozor? Ve srovnání s dřívější úpravou je třeba důsledně rozlišovat mezi ustanovením zákona upravujícím příspěvek zaměstnavatele (§ 6) a podmínky dodanění dříve uplatněného pojistného (§ 15). Od 1. 1. 2015 budou pojišťovny muset zajistit zdanění odkupného, jiných příjmů z pojistných smluv, a to ve dvou režimech zdanění podle data uzavření pojistné smlouvy. Je třeba mít také na zřeteli, že porušení podmínek v případě výplaty pojistného plnění se hodnotí podle data výplaty a nikoliv podle doručení žádosti o výplatu klientem. To může činit problémy především na přelomu roku 2014/2015. I v případě, že pojistník u dříve uzavřených smluv nepřistoupí na nové podmínky, tak musí po celou dobu dodržet, že pojistné plnění je možné až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně v roce dosažení věku 60 let. A v neposlední řadě je třeba ještě upozornit na to, že nová právní úprava znamená ztrátu likvidity pro pojistníky a nebude jednoduché je na tuto novou situaci připravit.

Závěrem

Na hodnocení dopadů změny podmínek daňového zvýhodnění životního pojištění je příliš brzo. Nicméně lze předpokládat, že dojde k poklesu předpisu pojistného. Na druhé straně by mohly být pojistné smlouvy stabilnější a trvalejší.

 

Zdroj: časopis Pojistný obzor

Autor: Ing. Jaroslav Kulhánek, Místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele Pojišťovny české spořitelny

 

Předplatné časopisu Pojistný obzor můžete zakoupit ZDE.

Zdroj: Pojistný obzor

Facebook Twitter

Související články

29.12.2014Životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele: co vás čeká?
11.12.2014Všechny účastnické fondy PSČP splňují zákonné limity
02.12.2014Se změnou zákona přestane zaměstnanecký benefit využívat téměř třetina klientů
24.11.2014Peníze z daňových úlev bez zbytečného papírování

Komentáře

PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.