Vývoj trhu, dohled » Dohled nad pojistným trhem » Společnost OVB dostala dvoumiliónovou pokutu od ČNB

Společnost OVB dostala dvoumiliónovou pokutu od ČNB

19.6.2013, Dohled nad pojistným trhem, Měšec, ČNB

Společnost OVB dostala dvoumiliónovou pokutu od ČNB

Česká národní banka (ČNB) vytýká společnosti OVB Allfinanz celkem šest prohřešků, za něž společnosti udělila pokutu 2 milióny korun. Prohřešky jsou obsaženy ve čtyřstánkové zprávě. O jaká provinění jde?

Společnost jako investiční a pojišťovací zprostředkovatel v období od 10. března 2010 do 10. listopadu 2010 nepožadovala od zákazníků infromace v rozsahu, jak je vyžaduje zákon.

Právě tyto údaje ale umožňují vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné služby nebo rady ohledně investičního nástroje odpovídá odborným znalostem a zkušenostem klienta. To umožňuje standardně používaný vzorový investiční dotazník – ten však společnost nepoužívala. Porušila tím povinnosti investičního zprostředkovatele.

A nejen to: ve zmiňovaném období OVB neinfromovala zákazníky o sobě a o investičních službách, které poskytuje. Společnost OVB rovněž nesdělovala celkovou cenu poskytované investiční služby.

(Inu, chtělo by se říci, že to prodávali jako Baťa cvičky, ale u těch byla cena jasná a předem známá...)


Zaměstnanci neznali předpisy

OVB rovněž nezavedla opatření, postupy a pravidla, aby její zaměstnanci a vázaní zástupci znali postupy a předpisy nezbytné pro plnění jejich povinností, souvisejících s činností investičního zprostředkovatele.

V období od dubna do prosince 2010 OVB nevedla řádným způsobem evidenci přijatých a předaných pokynů, týkajících se investičních nástrojů. Ve stejném období společnost nezpracovávala pokyny zákazníků spravedlivě a bez zbytečných průtahů. K doručení pokynů zákazníků do sídla společnosti docházelo i ve lhůtě delší než 10 dnů ode dne, kdy pokyn přijali vázaní zástupci.


OVB neoznámila změny v sestavě spolupracujících pojišťoven

V období od ledna roku 2007 až do července 2011 (!) provozovala OVB zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví v rozporu s údaji uvedenými v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných pojistných likvidátorů.Společnost totiž neoznámila změny údajů, zapisovaných do registru, týkajícíc se identifikace pojišťoven, pro něž byla v daném období činná (šlo o Allianz, Avivu, Českou pojišťovnu ZDRAVÍ, Českou podnikatelskou pojišťovnu, Deutcher Ring Lebensversicherung – A.G a ING Životní pojišťovnu.)

Neoznámila také skončení spolupráce se společností AXA životní pojišťovna, a.s.

Dvoumiliónová pokuta je splatná do 30 dnů.

OVB Allfinanz s.r.o. byla do obchodního rejstříku v Praze zapsána 1. 12. 1992.

Měšec, DŠ

Zdroj: Měšec, ČNB

Facebook Twitter

Související články

30.07.2009Poradenskou společnost OVB opustila část dealerů
20.10.2008AFIZ pozastavila členství společnosti OVB Allfinanz

Komentáře

adresář
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.